För sina kartor över Norden refererar Ortelius till Olaus Magnus vars stora (170 x 125 cm) Carta Marina första gången trycktes på 9 blad i Venedig 1539. Emellertid har Ortelius också baserat kartorna över Norden på andra källor, vilket ibland lett till anmärkningsvärda misstag. Här framgår tydligt den osäkerhet som rådde när kartograferna gick utanför medelhavsområdet och centraleuropa.
Nordpolen är markerad som en stor kontinent och i norra Atlanten återfinns en rad öar - Basil, S. Brandain, Podalida, Neome, Droges, Icarin, Grimse, Groclandt (nordväst om Groenlandt) och Frisland (söder om Island) - som måste betecknas som fantasiöar. Den sistnämnda ön Frisland utmärker sig genom att en mängd orter angivits. Ortelius uppgifter baseras här på de venetianska bröderna Nicolo och Antonio Zeno´s förmodade resor i dessa okända vatten på 1300-talet. En släkting publicerade ett verk i Venedig 1558, De I Commentarii del Viaggio, baserat på ett "återfunnet" manuskript med en karta , och den bild av norra Atlantens geografi som där redovisas accepterades av tidens kartografer. Detär numera en allmän uppfattning att manuskriptet var en fantasiprodukt. Klicka här om bilden skall laddas ner i förstoring. Mycket tidskrävande om låghastighetsmodem användes. Klicka sedan den stora bilden för att återkomma hit.
nästa sida

© Universitetsbiblioteket i Lund   Postadress: Box 3, 221 00 LUND  Tel.: 046-222 9190 Fax: 046-222 42 43 
Utställningsansvarig: Björn Dal,  webbdesign: Lars-Göran Klang