Förra stadsbibliotekarien i Lund Kerstin Osborne har som gåva till UB överlämnat en mycket värdefull atlas,  Adam Ortelius Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpen 1574. Exemplaret är i samtida band och med kartorna i vacker samtida kolorering. Denna världens första atlas i modern mening utkom första gången 1570 och omfattade då 70 kartor. Ortelius verk blev mycket uppskattat och utkom ständigt i nya utökade upplagor. Den 31:a och sista upplagan från 1612 har 167 kartor.

Universitetsbibliotekets tidigare exemplar av upplagan 1574 är okolorerat. De äldre kartverken är ofta praktfullt utformade och avsedda att koloreras, både för tydlighet och skönhet. Det är därför mycket tillfredställande att UB nu kan erbjuda forskarna ett fullödigt exemplar av detta epokgörande verk.

Kerstin Osborne var stadsbibliotekarie i Lund 1960-76. Hennes man Edgar Osborne var bibliotekarie och boksamlare. Han skänkte 1949 en samling äldre barnböcker till stadsbiblioteket i Toronto och 1972 en samling manuskript till universitetsbiblioteket i Calgary. Ortelius Theatrum var en gåva till Kerstin från Edgar 1958, och till minne av honom har boken nu skänkts till UB.

nästa sida

© Universitetsbiblioteket i Lund   Postadress: Box 3, 221 00 LUND  Tel.: 046-222 9190 Fax: 046-222 42 43 
Utställningsansvarig: Björn Dal,  webbdesign: Lars-Göran Klang