Universitetsbiblioteket
Utställningen

Nanna Grönvalls bokbinderi i Malmö 1893-1927
utställningen visades på Universitetsbiblioteket i Lund 23 september 2005 - 4 januari 2006
(Klicka blå pil för större bilder och utförligare text)

Universitetsbiblioteket har nyligen förvärvat 55 bokband utförda av Nanna Grönvall. De har tillhört hennes dotter Elsa, gift med konsul Harry Donnér, och senare deras son John, hamnkapten i Karlskrona

mer...  .

 

UB tackar Jan Donnér som ställt porträttet av Nanna Grönvall till förfogande och bokbindare Lars-Åke Lindberg som lånat ut fotografier och Nanna Grönvalls utställningsdiplom.  


Nanna Grönvalls prisbelönade band i Lund 1907.
Nanna öppnade bokbinderi i Malmö 1893, då hon kom hem efter studier i Tyskland. Hon studerade också för Anker Kyster i Köpenhamn och fick för detta ett stipendium av Malmö industriförening. Hon utbildade många lärlingar till gesäller, den första Carl Ludvig Ros från Eksjö 1896 och de sista Sigrid Clara Neergard från Norge och Edgar Jonsson 1927.
mer ... 

se större bild 

se större bild 


Verkstaden låg i anslutning till bostaden, under årens lopp på sex olika adresser, varav tre på Stora Nygatan. Fru Grönvall ansvarade både för verkstaden och ett stort hushåll: utöver den egna familjen med sju barn bodde där också systern Augusta Mathilda, en jungfru, lärlingar och gesäller. Nanna Grönvall dog 69 år gammal 1928.
Hos firma Nanna Grönvalls Eftr. i Malmö finns ännu bl.a. delar av hennes stilförråd bevarat.

mer ...    

Pseudonymen Ex libris skriver i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1924:

”Fru Nanna Grönvall binder såväl enklare som finare band, men

mer text... Band av Nanna Grönvall

OM KVINNLIGA BOKBINDARE
Kvinnor har alltid varit involverade i bokbinderiverksamhet. Traditionellt har de utfört alla de arbetsmoment som inte krävde särskild fysisk styrka, exempelvis vikning av ark och trådhäftning. 
mer...


Nanna Grönvalls bokbinderi övertogs av Ellen Rydbäck, som också hade verkstad i Lund. Hon står här till vänster i bokbinderiets kunddisk.
I mitten Gunnar Lindberg, som cyklade mellan Malmö och Lund för arbetet i verkstäderna. Han övertog bokbinderiet efter Ellen Rydbäck och hans son Lars-Åke Lindberg är nuvarande innehavare av bokbinderiet Nanna Grönvalls Eftr.
Många kvinnor etablerade sig vid 1900-talets början som bokbindare, så småningom en fullt accepterad kvinnlig karriärväg. Under Nanna Grönvalls tid verkade flera andra kvinnliga bokbindare i Malmö, flera hade gått i lära hos henne: Sofia Bengtsson , Elsa Ljunggren, Ida Petron och Gerda Malmgren, i Lund Anna Bergelin och i såväl Lund som Malmö Ellen Rydbäck.

mer...

KLISTERMARMORERADE PAPPER
Nanna Grönvall studerade för Anker Kyster i Köpenhamn. Han framställde egna handmarmorerade papper för sina bokband som en reaktion på maskintryckta bokbinderipapper.
mer... 

Klistermarmorerade papper av olika slag användes flitigt under senare delen av 1700-talet, färg och utformning kulminerade med de papper som utfördes av Herrnhutarna och benämnes Herrnhut-papier.
mer...

Anker Kysters papper benämndes ”blomstermarmor” sedan han börjat använda olika stämplar med blommor.
mer...

Det är troligt att Nanna Grönvall var den första svenska bokbindare som började använda de nya klistermarmorerade papperna. För de här visade banden har hon använt ett flertal olika stämplar. Hennes pappersband har oftast en skoning i pergament vid ryggens huvud och fot, något av ett signum för dessa band.

större bild


Band av Nanna Grönvall

 

större bild 


Signering

Under 1800-talet hade det blivit brukligt att bokbindarna signerade sina band, särskilt de mera påkostade banden.
mer...  
BAKGRUND OCH SAMTID

Bokbindarnas arbete förändrades i grunden under 1800-talet när det mer eller mindre maskintillverkade bokbandet blev verklighet.
mer...


Namn som Bozerian, Duru och Hardy framkallar fortfarande lustfyllda ilningar hos bokbandsälskare.
mer...

Kring sekelskiftet 1900 fördes en livlig diskussion om bokhantverk kontra bokindustri. William Morris och Arts & crafts-rörelsen i slutet av 1800-talet blev konstnärligt ett uppsving för bokhantverket och den nya stilen, l´Art Novaeu, inspirerade.

mer...


GUSTAF HEDBERG
I Sverige var det framför allt Gustaf Hedberg (1859-1920)  som från studieresor i Paris kom hem med ny bokbands-stil ...
mer ...

ANKER KYSTER
Gustaf Hedbergs motsvarighet i Danmark och Köpenhamn var Anker Kyster (1864-1939) som också reste ut i Europa och tog hem nya intryck.
 
mer...            upp

_______________________________________
utställningsansvarig: Björn Dal, webbdesign: Lars-Göran Klang

Universitetsbiblioteket