Universitetsbiblioteket

E  N  C  Y  K  L  O  P  E  D  I  N
F R Å N    S P E C U L U M    M A J U S    T I L L    C Y B E R S P A C E
En utställning av docent JACOB  CHRISTENSSON

Av tydlig folkbildande karaktär var Den kunskapsrike skolmästaren, eller hufvudgrunderna uti de för ett borgerligt samfundslif nödigaste vetenskaper, som utgavs i tolv häften 1857-64 av den autodidakte boktryckaren Carl Rosander. Han uppges själv ha satt texten, och det till största delen utan manuskript! Rosanders encyklopedi utsattes visserligen för besk kritik, men vann en vid läsekrets. 1882 gav Albert Bonniers ut en omarbetad tredje upplaga, som elva år senare trycktes av i Chicago för att delas ut som premium till alla helårsprenumeranter av Svenska amerikanaren. En fjärde upplaga utkom så sent som 1905 under titeln Kunskap för alla.
 

  

© Universitetsbiblioteket i Lund   Postadress: Box 3, 221 00 LUND  Tel.: 046-222 9190 Fax: 046-222 42 43 Utställningsansvarig: Björn Dal