Universitetsbiblioteket

E  N  C  Y  K  L  O  P  E  D  I  N
F R Å N    S P E C U L U M    M A J U S    T I L L    C Y B E R S P A C E
En utställning av docent JACOB  CHRISTENSSON

Carl Christopher Görwell & Jacob Johan Anckarströms Encyclopedie, Eller Fransyskt och Swenskt Real- och Nominal-Lexicon (1 band, Stockholm, 1777-78) var ambitiöst upplagt; utgivarna hade också Diderots och d´Alemberts encyklopedi för ögonen samtidigt som de mer trivialt siktade in sig på att låta verket fungera som parlör. Bland författarna återfanns flera av tidens främsta experter, såsom lundahistorikern Sven Lagerbring, läkarna Peter Jonas Bergius och David Schulzenheim, astronomen Pehr Wargentin och fysikern Carl Johan Wilke. Den Göttingenbaserade naturalhistorikern Johan Beckman förmåddes skriva en längre avhandling om yllevävnad.

Tyvärr visade sig planeringen bristfällig och finansieringen var efter att den rikt gifte Anckarström avled en ständig källa till problem. Förbi uppslagsordet ”Améne (angenäm)” kom därför verket aldrig. Gjörwell försökte visserligen därefter fullfölja bokprojektet under en ny titel, Svensk Encyclopedie, men detta verk blev också ett misslyckande. De första 70 sidorna som publicerades 1781 innehöll de disparata artiklarna ”Encyclopedie”, ”Ankarström”, ”Djur”, ”Almanach”, ”Ästhetik”, ”Luft”, ”Salmiak”, ”Bohvete”, ”Vänskap”, ”Analysis”, ”Pensylvanien”, ”Philadelphia”, ”Anis” och ”Minerva”. 1785 kom ytterligare 24 sidor av encyklopedin som innehöll ytterligare åtta artiklar, däribland ”År” och ”Saturni ring”. En sista artikel från den otursförföljda encyklopedin, ”hafhäst”, publicerades 1787 i Gjörwells tidning Upfostrings-Sälskapets Almänna Tidningar.

© Universitetsbiblioteket i Lund   Postadress: Box 3, 221 00 LUND  Tel.: 046-222 9190 Fax: 046-222 42 43 Utställningsansvarig: Björn Dal