Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - Uppslagsböcker & referensverk

UPPSLAGSBÖCKER & REFERENSVERK

Tryckta

Här är några bra tips på tryckta ordböcker och skrivregler när man vill uttrycka sig på svenska! Många av dem finns på välsorterade bibliotek.

Uppslagsböcker och andra referensverk står i allmänhet i bibliotekets referensavdelning hylla:

  • C (med underavdelningar) - uppslagsböcker i religion.
  • Ba (med underavdelningar) - allmänna uppslagsböcker.
  • L (med underavdelningar) - biografiska uppslagsböcker.

Universitetsbiblioteket (UB) har en stor referensavdelning med många uppslags- och faktaböcker. Många av uppslagsböckerna finns också på andra stora forskningsbibliotek men sällan på vanliga folkbibliotek. Du som är distansstudent och inte kan komma själv till Lund kan få kopior hemskickade om något visst ämne om du anger vilken uppslagsbok det gäller (fråga).

Elektroniska

Tänk också på att det också finns mycket intressant att hämta på Internet! Här är två stora allmänna uppslagsverk som kan användas via nätet inom Lunds universitet:

Uppslagsverk inom religion finns också tillgängliga inom Lunds universitet:

Andra uppslagsverk (gratis) på Internet:

Till början