Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - Om informationssökning

OM INFORMATIONSSÖKNING

Några goda råd på vägen

Tänk igenom vad du behöver veta för att lösa uppgiften!

 • Behöver du definiera några begrepp? I så fall kanske ett termlexikon, synonymlexikon eller ett vanligt uppslagsverk är en bra början.
 • Behöver du några siffror för att se trender eller verifiera ett påstående? Både tryckta publikationer och databaser kan hjälpa dig.
 • Hur långt tillbaka i tiden behöver du gå? Täcker bibliotekets datoriserade katalog denna period eller behöver du gå till äldre kortkataloger? Fråga på biblioteket.
 • Behöver du följa den pågående debatten i ämnet? Använd tidskrifter och/eller dagstidningar.
 • Skall ditt arbete behandla svenska eller utländska förhållanden? Bibliotekens ämnesvisa indelning i kataloger och databaser ger ofta möjlighet att precisera sökningen.
 • Vem kan ha skrivit om det du söker? Någon speciell institution/organisation? Detta kan vara en startpunkt när du börjar din sökning.

Formulera dina frågor och skriv ner dem!

 • Försök strukturera upp dina frågor och fundera igenom på vilket sätt du lämpligen får svar på dem.
 • Sök gärna efter synonymer till begrepp du tänker använda - det är inte säkert att de redaktörer som indexerar material för databaser tänker i samma banor som du gör.
 • Du behöver kanske vidga ditt begrepp för att få träffar, eller kanske lägga till ett sökord för att komma närmare det du letar efter.
 • Skriv också gärna ner vad du inte skall ta med - så leds du inte på avvägar!

Börja söka!

 • Krångla inte till det - börja sök i det material som är mest lättillgängligt. Gå till ditt närmsta bibliotek och botanisera på hyllorna. Med all säkerhet finns det ett referensbibliotek med handböcker och faktaböcker där - be personalen om hjälp att hitta.
 • Sök i bibliotekets katalog, utnyttja de möjligheter den ger att söka på t.ex. klassificering, ämnesord eller fritext.
 • Anmäl dig gärna till någon av bibliotekets kurser i litteratursökning.
 • Gå till hyllorna med böcker för hemlån - bläddra, läs innehållsförteckningar och titta i registren. Hittar du någon lämplig bok så glöm inte att läsa igenom litteraturlistan, den kan ge dig ytterligare tips på användbar litteratur.
 • Glöm inte att använda bibliotekets tidskrifter, tryckta eller elektroniska. Många av dem indexeras numera i ämnesdatabaser, äldre årgångar ofta i trycka förteckningar. Är det ett väldigt aktuellt ämne är kanske dagstidningar bättre. Det finns nu databaser där du kan läsa svenska dagstidningar i fulltext för ett antal år tillbaka.
 • Det finns också många bra bibliografier, systematiska förteckningar över litteratur, inom de flesta områden.
 • Försök arbeta systematiskt; notera var du har sökt och på vilka begrepp!

Värdera resultatet av dina sökningar

 • Har du lyckats samla ihop litteratur så att det täcker de aspekter du bestämde dig för? Ofta behöver man komplettera sitt material på något sätt.
 • Tänk på att titlar ibland inte säger hela sanningen om innehållet.
 • Är litteraturen du behöver tillgänglig på biblioteket? Om inte måste du kanske fundera över alternativ. Finns den önskade litteraturen inte alls där du bor - fjärrlån från annat bibliotek kan vara en lösning.

Till sist: Börja gärna din litteratursökning i god tid! Förbered dig genom att gå en kurs på biblioteket om du känner dig osäker i något av momenten; den tekniska utvecklingen går fort framåt även här. På UB kan man få skräddarsydd hjälp om man bokar tid hos en bibliotekarie.

Till början