Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - Att tolka en referens

ATT TOLKA EN REFERENS

När man söker litteratur är det till stor hjälp att veta hur en referens, eller litteraturhänvisning, är uppställd och vilka uppgifter som brukar finnas med.

För en bok brukar det vara: författare, titel, utgivningsort, förlag, tryckår, (ev.) upplaga, (ev) antal sidor, (ev.) ISBN-nummer (bokens unika ID-nummer). Uppgifterna skrivs inte alltid i samma ordning - det finns olika vedertagna standarder för detta.

Bok med en författare:
Johnson, Bo, Judendomen - i kristet perspektiv. Lund : Arcus, 2000. 168 s. ISBN: 91-88552-25-X.

 

Bidrag i bok:
Lagerroth, U-B., (1989), Att skriva om Johannes Edfeldt. I: von Platen, M. (red.), Den litterära biografin. Uppsala: Almqvist & Wiksell International.

Observera att om du vill ta del av denna referens, är det boken Den litterära biografin du skall söka efter i bibliotekskatalogen. Bidrag/kapitel i böcker katalogiseras aldrig separat i en bibliotekskatalog, däremot finner man dem ibland i vissa ämnesdatabaser.

De vanliga uppgifterna för en tidskriftsartikel är författare, utgivningsår, titel på artikeln, tidskriftens namn, volym, häfte och sidor

Tidskriftsartikel:
Sundén, H., (1987), Saint Augustine and the Psaltar in the Light of Role-Psychology. I: Journal for the Scientific Study of Religion, 26(3): 375-382.

Vill du läsa denna artikel är det tidskriftens namn du söker på i bibliotekskatalogen, alltså Journal for the Scientific Study of Religion. Man tar då reda på vilken hylla som år 1987 volym 26 häfte 3 står på, och/eller beställer fram rätt nummer. Artikeln finns på sidorna 375-382.

Ibland ser man att särskilt tidskrifter bara skrivs med förkortningar i en litteraturlista. Om inte det finns förklaringar någonstans i boken/texten, kan man använda särskilda förkortningslexikon som brukar finnas på forskningsbiblioteken. Ta kontakt med ditt bibliotek för att ta reda på vad tidskriften egentligen heter! I den kända uppslagsboken Theologische Realenezyklopädie (TRE) hittar man en lista över tidskriftsförkortningar (Abkürzungsverzeichnis). Den finns bl.a. i UB:s referensbibliotek hylla Ca(x). Se också t.ex. Abbreviations in theology & Biblical studies.

När du själv skall göra en förteckning över den litteratur du använt, är det alltså ovanstående uppgifter som är viktiga att ta med. Om du kopierar ur en bok eller tidskrift, skriv genast upp varifrån du hämtar referensen. Det kommer att spara dig mycken tid och möda!

Mer om olika standarder för citering finner du längre fram i denna kurs - se Källor och citering.

Till början