Lunds universitetsbibliotek
linje

Hem - Om kursen

Om kursen

Detta är ett kurspaket och samtidigt en informationsportal för teologer och teologistuderande utvecklat av Universitetsbiblioteket i Lund. Målet är att du som använder dessa sidor ska få hjälp med att söka relevant religionsrelaterad information, både i form av rena tips och länkar och genom särskilda kursavsnitt. Här får du hjälp med att:

  • identifiera möjliga informationskällor
  • formulera lämpliga sökstrategier
  • effektivt söka information
  • kritiskt utvärdera och välja information
  • citera dina källor

Du hittar:

  • länkar till intressanta religionsresurser på Internet
  • länkar till elektroniska religionsrelaterade tidskrifter och databaser
  • listor över referenslitteratur inom religion

Kursavsnitten, markerade med Kursavsnitt, behöver inte läsas i någon särskild ordning. Till de flesta kursavsnitten hör övningsfrågor. Det finns också ett avslutande test för dem som har gått igenom de flesta avsnitten.

Kursen riktar sig särskilt till de som studerar på distans. Därför finns det ett särskilt avsnitt ("För distansstudenter"), om hur man går till väga om man är distansstuderande och en "help desk" ("Fråga bibliotekarie") som man kan utnyttja om man har någon särskild fråga.

Hem