Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - Elektroniska tidskrifter

ELEKTRONISKA TIDSKRIFTER I RELIGION

Elektroniska tidskrifter i religion vid Lunds universitet

Lunds universitet har idag tillgång till ca 60 000 elektroniska vetenskapliga tidskrifter (eller e-tidskrifter) - se sidan Elektroniska tidskrifter. De flesta är endast tillgängliga för användare inom Lunds universitet (se mer information). Många elektroniska tidskrifter ingår i sökbara databaser. Ofta kan databaserna också innehålla referenser till ännu fler artiklar, dock inte i fulltext. Vid Lunds universitet finns en gemensam databas som söker artiklar från de flesta av våra elektroniska tidskrifter:

Det finns också fullständiga listor över alla e-tidskrifter:

Andra tidskriftssamlingar på Internet

Det finns också många intressanta gratis-tidskrifter på nätet. RIT: Religionsvetenskaplig InternetTidskrift berättar t.ex. om den forskning man bedriver vid Centrum för teologi och religionsvetenskap i Lund.

Andra exempel på tidskrifter inom religion (ibland fulltext, ibland enbart innehållsförteckningar):

Finns tidskriften elektroniskt?

Många tidskrifter är idag helt eller delvis elektroniska. Ibland kan man via Internet få fram innehållsförteckningar eller sammanfattningar för artiklarna utan att behöva betala eller prenumerera. Vissa tidskrifter lägger också ut artiklar för gratis läsning, s.k. open-access tidskrifter. Så här kan man göra om man undrar om en särskild tidskrift finns att läsa på Internet:

 • Titta i listan över e-tidskrifter vid Lunds universitet.
 • Sök efter tidskriften på titel i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Där hittar man ofta länkar till tidskrifterna.
 • Välj en sökrobot (se avsnittet Att söka på Internet), t.ex. Google eller Yahoo, och sök där tidskriftens namn. Har du tur får du upp en länk med vidare information om tidskriftens hemvist på Internet. Observera citationstecknen!

  Obs. nedanstående sökbild från Google illustrerar hur man kan söka efter en tidskrift (bilden ej klickbar).


    Advanced Search
    Preferences
    Language Tools

 

Till början