Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - För distansstudenter

FÖR DISTANSSTUDENTER

Lån
Som distansstuderande har du rätt att få dina böcker hemskickade, om du inte kan ta dig till biblioteket. Detta gäller naturligtvis endast sådant material som är till hemlån. Referensböcker och tidskrifter är sådant material som ingen får låna hem. När du vill låna något, måste du skicka en beställning via e-post till ditt hemmabibliotek.

Här kan du läsa om distanslån:

Annan service

Frågor om litteratursökning
Om du har en fråga som gäller litteratursökning, finns det ett särskilt frågeformulär som du kan använda.

Till början