Lunds universitet

Universitetsbiblioteket


linje

Hem - Källor & citering: >>

KÄLLOR & CITERING

Målsättning:

  • Att känna till olika typer av källor
  • Att kunna hänvisa till och citera de källor man använder i sitt uppsats-/rapportarbete

Avsnitt:

Till början Nästa sida