Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirsafir

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
Frågor

punkt Hur fungerar Safir?
punkt Hur söker man information i ett ämne?
Fråga biblioteket
punkt Hur söker man själv på Internet?
Gå till vår Internetguide som beskriver de största söktjänsterna.Om Safir

Vad har man för nytta av Safir?
I Safir hittar du de bästa Internetlänkarna för studenter och forskare. Safir är den enda länkguide i Sverige som är indelad efter SAB-systemet och har beskrivningar av alla länkar. Använd Safir som referensavdelningen på biblioteket, d.v.s. ett ställe där man slår upp saker och söker efter fakta och litteratur.

Vad innehåller Safir?
Safir innehåller över tusen kvalitetsbedömda Internetresurser av referenskaraktär inom alla ämnesområden. Safir tar hellre med länkar med eget innehåll än länksamlingar. Vanliga resurser i Safir är : bibliografier(litteraturdatabaser), lexikon, ordböcker, faktasidor, statistik och kartor.

Vad söker man i?
Man söker i de sidor som utgör Safir, d.v.s en beskrivning av olika Internet-resurser. Tänk på att det kan vara bättre att använda ett bredare ord än mer specifikt, t.ex. kartor istället för "gatuadresser i Stockholm".

Hur är Safir indelat?
Safirs rubriker går efter SAB-systemet, som används på de flesta svenska bibliotek. Den som vill veta mer om hur det är uppbyggt kan vända sig till sitt bibliotek där tryckta förteckningar finns. I bibliotekskatalogen LIBRIS "ämnesträd" kan man också få en uppfattning om hur det är indelat. Om man undrar vilken SAB-kod ett visst ämne har, kan man antingen gå till Safirs A-Ö lista, eller databasen Svenska ämnesord som visar SAB-koderna.

Vilka länkar kommer med i Safir?
Urvalskriterier:
  • Typ av resurs: Resurser med "eget" innehåll föredras i stället för länksamlingar. Ibland kan dock länksamlingar vara en bra utgångspunkt, om de t.ex. innehåller adresser/länkar till ett stort antal institutioner.
  • Innehåll: Resurserna är fakta- och/eller litteraturkällor och annat material av referenskaraktär som är relevant för studier och forskning på universitetsnivå. Safir tar inte med flera resurser som täcker ungefär samma sak. Då ges företräde till den mest innehållsligt täckande resursen, och i andra hand till den som är mest användarvänlig.
  • Kvalitet: Resursen bör uppfylla krav på hög kvalitet, korrekthet, objektivitet m.m.
  • Användbarhet: Resursen bör ha en enkel/förståelig struktur och vara tydlig att använda.
  • Omfång: Resursen bör omfatta mer information än vad som ryms på en vanlig A4-sida.
  • Teknik: Resursen bör inte kräva någon särskild registrering, extra program/plugins som måste laddas ned, långa svarstider eller andra återkommande tekniska problem. Vissa standardprogram (t.ex. Acrobat) undantas från detta, om det tydligt anges i användarkraven.
  • Ansvar/utgivare: Det bör finnas uppgifter om "ansvarig utgivare". Resurser från forsknings- och högskoleinstitutioner föredras framför sidor från privatpersoner.
  • Uppdateringar: Resursen bör uppdateras regelbundet och innehålla aktuella uppgifter. Senaste datum för uppdatering ska finnas. Sidor som inte uppdaterats på ett år kan rensas bort, om de inte är särskilt värdefulla eller innehåller en särskild litterär text.
  • Kostnad: Resursen bör inte vara kommersiell, innehålla en stor mängd reklam eller kräva några avgifter.
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: november 2008.
Bilder: freefoto