Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
T Matematik
Ta(t)
Ta(x)
Ta:k
Ta
Tala
Tc
Tck
Tdc
Te
Tf
Thac
Thi
Matematik Tabeller & Formler
Matematik Allmänt Lexikon
Matematik Historia
Matematik Allmänt
Matematisk programmering
Algebra
Talteori
Integral- och differentialkalkyl
Geometri
Mått, mål och vikt NYTT!
Spelteori
Matematisk statistik

Ta(t) Matematik Tabeller & Formler Ta(x) Matematik Allmänt Lexikon
 • Dictionary of Algorithms and Data Structures
  Definitioner av algoritmer, datastrukturer och relaterade problem.
  (Paul E. Black, NIST - National Institute of Standards Technology)
 • Encyclopaedia of Mathematics
  Mycket omfattande matematisk uppslagsbok med över 8 000 uppslagsord.
  (Springer-Verlag)
 • Engelsk-svensk ordlista för högskolematematikern (.pdf)
  Översätter matematiska termer och uttryck från engelska till svenska. Gjord speciellt för grundläggande högskolestudier.
  (Björn Graneli, Inst. för matematik, Luleå universitet)
 • MathWorld
  Omfattande matematiskt uppslagsverk för studenter, forskare och andra intresserade. Litteraturhänvisningar ingår. (En bokversion av webbplatsen finns f.ö. med titeln CRC Concise Encyclopedia of Mathematics).
  (Wolfram Research)

Ta:k Matematik Historia

 • Biographies of Women Mathematicians
  Biografiska artiklar om kvinnliga matematiker genom tiderna , med litteraturreferenser. Detta är ett projekt som matematikstudenter håller på med.
  (Agnes Scott College Department of Mathematics, Georgia)
 • Earliest Uses of Various Mathematical Symbols
  Genomgång av vilka personer som först använde olika matematiska symboler. Se också länk till Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics.
  (Jeff Miller)
 • Historical Math Monographs
  Samling av ca 500 äldre matematikböcker, vars inscannade sidor kan sökas eller läsas direkt. De flesta är på engelska eller tyska.
  (Cornell University Library)
 • The MacTutor History of Mathematics
  Över 1300 matematiker presenteras i detta sökbara arkiv, liksom berömda kurvor och artiklar om t.ex. antikens matematik.
  (John J. O'Connor och Edmund F. Robertson, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews)
Ta Matematik Allmänt
 • Fråga Lund om matematik
  Här kan man söka bland frågor och svar som skickats till matematikforskare i Lund.
  (Matematikcentrum, Lunds universitet)
 • Jahrbuch Database
  Bibliografisk databas över de viktigaste publikationerna i matematik under åren 1868-1942. Den baseras främst på "Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik" (JFM). Också länkar till elektroniska böcker.
  (European Mathematical Society)
 • The Mathematics ArXiv
  Sökbart arkiv över 20 000 artiklar inom matematikens gränser. Syftet med arXiv är att göra ny vetenskaplig litteratur fritt tillgänglig via nätet.
  Användarkrav: Texterna är tillgängliga i PDF-format eller PostScript-format.
  (Cornell University)
 • zbMATH
  Stor databas med referenser till vetenskaplig litteratur i matematik som recenserats i tidskriften Zentralblatt für Mathematik 1868-. Artiklar, böcker m.m. har här sammanfattats och ibland finns länkar till fulltext.
  (European Mathematical Society)
Tala Matematisk programmering Tc Algebra Tck Talteori Tdc Integral- och differentialkalkyl Te Geometri
 • Euclid's Elements
  Euclides inflytelserika verk Elementa i 13 böcker finns här med kommentarer.
  (David E. Joyce, Mathematics and Computer Science, Clark University )
 • Geometry Formulas and Facts
  Geometriska formler förklaras här. Texten är tagen från den klassiska referensboken CRC Standard Mathematical Tables and Formulas (1995).
  (Silvio Levy, the Geometry Center, University of Minnesota)
Tf Mått, mål och vikt Thac Spelteori
 • Game Theory .net
  Spelteori analyserar situationer där flera personer interagerar och tillämpas inte bara i matematik utan också i sådant som ekonomi och statsvetenskap. Resurserna här omfattar lektionsmaterial, litteraturlistor, övningar, ordlista m.m.
  (Mike Shor, Vanderbilt University)
Thi Matematisk statistik
Statistik se Oi Statistik.
 • Electronic Statistics Textbook
  Kursmaterial för statistik. Boken täcker många områden (som faktoranalys, tidsserier och regressionsanalys), och går också igenom grundläggande statistik. En ordlista kan också vara bra att ha.
  (StatSoft Inc.)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 30 september 2021.
Bilder: freefoto