Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
T Matematik
Ta(p)
Ta(t)
Ta(x)
Ta:k
Ta
Tala
Tc
Tck
Tdc
Te
Tf
Thac
Thi
Matematik Tidskrifter
Matematik Tabeller & Formler
Matematik Allmänt Lexikon
Matematik Historia
Matematik Allmänt
Matematisk programmering
Algebra
Talteori
Integral- och differentialkalkyl
Geometri
Mått, mål och vikt
Spelteori
Matematisk statistik

Ta(p) Matematik Tidskrifter
 • Mathematics Journals
  Länkar till matematiska tidskrifter på nätet. Vissa är helt elektroniska, andra länkar går till tidskriftens hemsida där man kan få en innehållsförteckning.
  (American Mathematical Society)
Ta(t) Matematik Tabeller & Formler
 • Mathematical Tables and Formulas
  Till hjälp för studenter och andra vetgiriga finns här olika matematiska formler och tabeller.
  (Math Medics, L.L.C)
 • Mathematical Constants
  Beskrivning av ett antal kända matematiska konstanter. Urval från en större bok.
  (Steven R. Finch)
Ta(x) Matematik Allmänt Lexikon
 • Dictionary of Algorithms and Data Structures
  Definitioner av algoritmer, datastrukturer och relaterade problem.
  (Paul E. Black, NIST - National Institute of Standards Technology)
 • Encyclopaedia of Mathematics
  Mycket omfattande matematisk uppslagsbok med över 8 000 uppslagsord.
  (Springer-Verlag)
 • Engelsk-svensk ordlista för högskolematematikern (.pdf)
  Översätter matematiska termer och uttryck från engelska till svenska. Gjord speciellt för grundläggande högskolestudier.
  (Björn Graneli, Inst. för matematik, Luleå universitet)
 • MathWorld
  Omfattande matematiskt uppslagsverk för studenter, forskare och andra intresserade. Litteraturhänvisningar ingår. (En bokversion av webbplatsen finns f.ö. med titeln CRC Concise Encyclopedia of Mathematics).
  (Wolfram Research)

Ta:k Matematik Historia

 • Biographies of Women Mathematicians
  Biografiska artiklar om kvinnliga matematiker genom tiderna , med litteraturreferenser. Detta är ett projekt som matematikstudenter håller på med.
  (Agnes Scott College Department of Mathematics, Georgia)
 • Cornell Library Historical Mathematics Monographs
  Samling av ca 500 äldre matematikböcker, vars inscannade sidor kan sökas eller läsas direkt. De flesta är på engelska eller tyska.
  (Cornell University Library)
 • Earliest Uses of Various Mathematical Symbols
  Genomgång av vilka personer som först använde olika matematiska symboler. Se också länk till Earliest Known Uses of Some of the Words of Mathematics.
  (Jeff Miller)
 • The MacTutor History of Mathematics
  Över 1300 matematiker presenteras i detta sökbara arkiv, liksom berömda kurvor och artiklar om t.ex. antikens matematik.
  (John J. O'Connor och Edmund F. Robertson, School of Mathematics and Statistics, University of St Andrews)
 • Matematiker och matematik under svenskt 1700-tal och 1800-tal
  En sammanställning av artiklar med matematiskt innehåll i Kungliga Vetenskaps Akademiens Årsböcker under tiden 1739-1849 samt korta biografier över de som skrev artiklarna.
  (Anders Umegård och Per Persson, Matematiska institutionen, Uppsala universitet)
 • Se också Jahrbuch Database under Ta Matematik Allmänt
Ta Matematik Allmänt
 • EULER: Your Portal to Mathematics Publications - ej längre tillgänglig
  Portal som söker matematikresurser av hög kvalitet, som elektroniska tidskriftsartiklar, webbsidor och böcker.
  (EULER-TAKEUP consortium: Staats- u. Universitätsbibliothek Göttingen (UNIGOE), The European Mathematical Society (EMS), Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), University of Florence (UNIFI), FIZ Karlsruhe)
 • Fråga Lund om matematik
  Här kan man söka bland frågor och svar som skickats till matematikforskare i Lund.
  (Matematikcentrum, Lunds universitet)
 • Jahrbuch Database
  Bibliografisk databas över de viktigaste publikationerna i matematik under åren 1868-1942. Den baseras främst på "Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik" (JFM). Också länkar till elektroniska böcker.
  (European Mathematical Society)
 • The Mathematics ArXiv
  Sökbart arkiv över 20 000 artiklar inom matematikens gränser. Syftet med arXiv är att göra ny vetenskaplig litteratur fritt tillgänglig via nätet.
  Användarkrav: Texterna är tillgängliga i PDF-format eller PostScript-format.
  (Cornell University)
 • Zentralblatt MATH
  Stor databas med referenser till vetenskaplig litteratur i matematik som recenserats i tidskriften Zentralblatt für Mathematik 1868-. Artiklar, böcker m.m. har här sammanfattats och ibland finns länkar till fulltext.
  (European Mathematical Society)
Tala Matematisk programmering Tc Algebra Tck Talteori Tdc Integral- och differentialkalkyl Te Geometri
 • Euclid's Elements
  Euclides inflytelserika verk Elementa i 13 böcker finns här med kommentarer.
  (David E. Joyce, Mathematics and Computer Science, Clark University )
 • Geometry Formulas and Facts
  Geometriska formler förklaras här. Texten är tagen från den klassiska referensboken CRC Standard Mathematical Tables and Formulas (1995).
  (Silvio Levy, the Geometry Center, University of Minnesota)
Tf Mått, mål och vikt
 • How Many? A Dictionary of Units of Measurement
  Många moderna och historiska mått förklaras i denna ordlista.
  (Rus Rowlett, University of North Carolina)
 • Konvertera.nu
  Konvertera mellan flera olika enheter inom olika måttsystem som de vanliga metriska och brittiska/amerikanska, men även mer exotiska måttsystem som t.ex. japanska, grekiska, bibliska och gamla svenska mått.
  (Mats Bergsten)
 • Online Conversion: Convert just about anything to anything else
  Praktiskt att ha om man vill omvandla en enhet till en annan, t.ex. Celsius till Fahrenheit eller gallon till liter. Över 5 000 mått från olika länder ingår.
  (Robert Fogt)
Thac Spelteori
 • Game Theory .net
  Spelteori analyserar situationer där flera personer interagerar och tillämpas inte bara i matematik utan också i sådant som ekonomi och statsvetenskap. Resurserna här omfattar lektionsmaterial, litteraturlistor, övningar, ordlista m.m.
  (Mike Shor, Vanderbilt University)
Thi Matematisk statistik
Statistik se Oi Statistik.
 • Electronic Statistics Textbook
  Kursmaterial för statistik. Boken täcker många områden (som faktoranalys, tidsserier och regressionsanalys), och går också igenom grundläggande statistik. En ordlista kan också vara bra att ha.
  (StatSoft Inc.)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 30 oktober 2013.
Bilder: freefoto