Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
O Samhälls- & rättsvetenskap
O(x)
Oa
Oabkba
Ob
Oba
Obb

Obe
Obf
Obn
Obq
 
Oc(x)
Oc
Oc.01
Ocb
Occ(u)
Occ
Ocf-da
Ocf-dd
Ocf-e
Ocf-qa
Ocg
Ocl
Odc
Odce
Odf-da
Odf-db
Oe
Oe(u)
Oe(x)
Oe-c(u)
Samhällsvetenskap Allmänt Lexikon
Sociologi
Sociologi Barn och ungdom
Internationella förhållanden
Folkrätt och internationella fördrag
Freds- och nedrustningsfrågor
& konfliktforskning

Nationernas förbund
Förenta nationerna (FN) NYTT!
Nordiskt samarbete
Utvecklingsbistånd och
internationell hjälpverksamhet

Statskunskap och politik Lexikon
Statskunskap och politik
Mänskliga rättigheter
Statsrätt
Sveriges statskunskap och politik Urkunder NYTT!
Sveriges statskunskap och politik
Statskunskap och politik Danmark
Statskunskap och politik Finland
Statskunskap och politik Brittiska öarna
Statskunskap och politik USA
Politiska begrepp och åskådningar
Utomparlamentariska metoder, terrorism m.m.
Förvaltning Sverige
Kommuner Sverige
Förvaltning Danmark
Förvaltning Norge
Rättsvetenskap NYTT!
Rättsvetenskap Lagar
Rättsvetenskap Lexikon
Rättsvetenskap Sverige Lagar
Oea
Oeae
Oeaea
Oeale
Oel
Oep
Oer
Oer-c
Oet-c
Oh
Oha
Ohae
Ohc
Ohd
Ohdf
Ohf
Ohfb
Ohi
Ohj
Ohja
Ohjb
Ohjh
Oi(x)
Oi
Oi-c
Oj
Oj-c
Okc
Om
Civilrätt (privaträtt)
Immaterialrätt
Upphovsrätt
Europarätt
Tryckfrihetsrätt
Kriminologi och polisväsen NYTT!
Rättsfall
Rättsfall Sverige
Rättshistoria Sverige
Sociala frågor och socialpolitik
Arbete och arbetsmarknad
Arbetsmiljöfrågor
Bostäder
Emigration och immigration
Flyktingfrågor
Social omsorg
Barn- och ungdomsvård
Alkohol- och narkotikafrågor
Könsrollsfrågor
Kvinnofrågor
Mansfrågor
Homosexuella
Statistik Lexikon
Statistik
Statistik Sverige
Befolkning
Befolkning Sverige
Socialförsäkring
Kooperation

O(x) Samhällsvetenskap Allmänt Lexikon
 • Online Dictionary of the Social Sciences
  Definitioner av ca 1 000 samhällsvetenskapliga termer (med viss kanadensisk inriktning). Avsedd som hjälpmedel vid studier i sociologi, kriminologi, statsvetenskap, genusvetenskap och antropologi.
  (Athabasca University, Canada och ICAAP - International Consortium for the Advancement of Academic Publication)
Oa Sociologi Oabkba Sociologi Barn och ungdom se Ohfb Barn- och ungdomsvård

Ob Internationella förhållanden
 • IREON: The International Relations and Area Studies Gateway
  I IREON är det möjligt att söka vetenskaplig litteratur i flera databaser om internationella relationer, utrikespolitik, internationellt ekonomiskt och politiskt samarbete, miljö- och klimatfrågor m.m. Databaserna som ingår är World Affairs Online och ECONIS.
  (German Information Network International Relations and Area Studies)
 • Se också Lifos: Migrationsverkets landinformation under avdelning N Geografi Allmänt
Oba Folkrätt och internationella fördrag
 • Conventions & Selected Declarations Adopted by General Assembly Resolutions
  En lättöverskådlig översikt av konventioner, deklarationer och andra internationella instrument som ursprungligen återfinns i resolutioner antagna av FN:s generalförsamling. Länkar till texterna på FN:s sex officiella språk.
  (United Nations)
 • The Multilaterals Project
  Avslutat projekt med multilaterala överenskommelser och fördrag i elektronisk form, uppdelade efter ämnesområden. Ej längre uppdaterad.
  (Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts)
 • Publikationer och informationsmaterial: Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) (.pdf)
  Sök Sveriges internationella överenskommelser med främmande makter delvis från fr.o.m. 1999. Välj typ av innehåll först innan sökningen. 1999-2000 saknas vissa dokument.
  (Utrikesdepartementet / Regeringskansliet)
 • Reference Guide to the Geneva Conventions
  Ej längre uppdaterad guide till Genevekonventionerna, de internationella överenskommelser som reglerar skydd för krigets offer. De presenteras här med originaltexter och bakgrundsfakta. Alfabetiskt register ingår.
  (Society of Professional Journalists)
 • United Nations Peacemaker Agreements Database Search
  Stor databas över fredsavtal. Man kan söka på land, region, år och tema. Här finns också referensmaterial om medling och konflikthantering.
  (United Nations)
 • United Nations Treaty Collection
  Världens största databas med multilaterala och bilaterala fördrag. Uppdaterad information om vilka länder som skrivit under olika internationella överenskommelser. Motsvarar bl.a. de tryckta serierna United Nations Treaty Series (UNTS) (1946-2003), Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General och League of Nations Treaty Series (1920-1944).
  (United Nations, Office Of Legal Affairs)
 • Se också The Avalon Project under avdelning K(u) Historia Urkunder
Obb Freds- och nedrustningsfrågor & konfliktforskning Obe Nationernas förbund Obf Förenta nationerna
 • DagDok
  Sökbar webbguide till FN-dokumentationen, som visar vägar till originaldokument, referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella hemsidor. Den ger dig även bakgrundsinformation om FN:s arbetsformer och verksamhetsområden och slussar dig vidare till fördjupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser och ämnesportaler.
  (Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala)
 • Index to Proceedings NYTT!
  Viktig guide till FN:s agenda, vad som avhandlades på möten, vilka dokument och rapporter som gavs ut från olika kommitteer o.s.v. Olika delar för General Assembly 1950-, Security Council 1946-, Economic and Social Council 1946-, Trusteeship Council 1947-1994.
  (United Nations)
 • Offical Document System of the United Nations (ODS)
  Den stora fulltextdabasen för officiella FN-dokument - rapporter, mötesprotokoll m.m.(heltäckande 1993-). Den är gratis att använda för alla. Alla typer av verksamhetsdokument ingår från FN:s huvudorgan (dock ej böcker/publikationer till försäljning, s.k. sales publications), plus alla viktigare dokument från Säkerhetsrådet 1946-. Alla resolutioner från säkerhetsrådet och generalförsamlingen ingår. Dessutom en del dokument från de regionala kommissionerna ECE, ESCAP, ESCWA och ECLAC.
  (United Nations)
 • Repertoire of the Practice of the Security Council
  Information om FN:s säkerhetsråds arbete med olika frågor. Innehållet baseras på säkerhetsrådets officiella dokument och mötesprotokoll.
  (United Nations)
 • UN Member States On the Record
  Vad FN:s medlemsländer gör i FN: viktiga FN-dokument som rör landet och t.ex. vilka tal man har hållit eller vilka resolutioner landet stöder i generalförsamlingen.
  (Dag Hammarskjöld Library, New York)
 • UNBISnet - ej längre tillgänglig?
  Databas med referenser till FN:s dokument och publikationer 1979-. Resolutioner från generalförsamlingen, ekonomisk-sociala rådet och säkerhetsrådet finns ofta i fulltext. Annat som ingår är röstningsinformation från generalförsamlingen (1983-) och säkerhetsrådet (1946-). Märk också UN Documentation Research Guide, som är en guide till FN:s dokumentation. Innehåller också referenser till annan litteratur om FN som finns på de två stora FN-biblioteken i New York och Geneve.
  (Dag Hammarskjöld Library & Library of the UN Office, United Nations)
 • United Nations
  FN:s officiella hemsida med länkar till bl.a. elektroniska dokument,uppgifter om konferenser, publikationer, FN:s reformarbete och olika organ.
  (United Nations)
 • United Nations Meetings Coverage and Press Releases
  Mötessammanfattningar från FN:s huvudorgan och pressmeddelanden. Sökbart arkiv som går tillbaka till 1990-talet.
  (United Nations)
 • United Nations Peacekeeping
  Fakta om FN:s fredsbevarande styrkor.
  (United Nations)
 • Yearbook of the United Nations (.pdf)
  FN:s årsbok sammanfattar på ett utförligt sätt verksamheten under det gångna året, återger viktiga dokument och resolutioner och hänvisar till en mängd andra. Alla utgivna årsböcker (1946-) finns här, och det går att söka på ord och ämne.
  (United Nations)
 • Se också Declarations and Conventions... under avdelning Oba Folkrätt och internationella fördrag
 • Se också United Nations Peacemaker under Oba Folkrätt och internationella fördrag
Obn Nordiskt samarbete
 • NordPub
  Nordiska ministerrådets öppna arkiv ska innehålla alla publikationer som framöver ges ut och finansieras av ministerrådet. Här ingår redan material i fulltext sedan ca 10 år tillbaka som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter.
  (Uppsala universitetsbibliotek)
Obq Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet
Se också under Qadu U-länderna
 • Globalportalen
  Globalportalen.org byggs upp av 25 svenska organisationer som på olika sätt arbetar med globala frågor, utveckling och bistånd. Den samlar information och länkar om olika ämnen och länder och vill vara en kanal med syfte att öka kunskapen om utvecklingsfrågor och globala frågor genom att föra ut fakta om organisationernas verksamhet. Det finns också ett kalendarium, nyhetssidor och information om lediga jobb.
  (Globalportalen: ABF, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Frikyrkliga Studieförbundet, IM, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, Kooperation Utan Gränser, LO-TCO Biståndsnämnd, Lutherhjälpen, NBV, PMU Interlife, Rädda Barnen, Röda Korset, SAC, SHIA, Sida, SISU, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkans Mission, Svenska Missionsrådet, Svenska Naturskyddsföreningen, TBV, UBV)
 • Humanity Development Library
  Över 1 200 publikationer i fulltext från olika internationella organisationer som t.ex. UNESCO, WHO, UNICEF och Oxfam. Målet är att skapa ett elektroniskt bibliotek som är användbart för bistånd och arbete med utvecklingsländer.
  (Human Info NGO, Humanities Libraries Project)
 • Openaid.se
  Openaid.se ger lättillgänglig information om Sveriges bistånd. Till vem och för vilka ändamål har biståndsmedel betalats ut? Data bygger på statistik och utbetalningar från UD, Sida och andra myndigheter och departement. Med start 2010 ska offentliga beslut och information om svenska utbetalningar till biståndet aktivt publiceras på webben. Från 2007 och framåt publiceras en komplett bild över offentliga utbetalningar av Sveriges bistånd. Det finns också vissa uppgifter om bistånd fr.o.m. 1970-talet.
  (Utrikesdepartementet, Sida)
 • ReliefWeb
  Stor webbplats med information om katastrofer och katastrofhjälp , bl.a. sökbar databas med över 50 000 dokument. Gå t.ex. via land eller kronologiskt. Det finns också många länkar för bakgrundsinformation om länderna.
  (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
 • Sida
  Sida ansvarar för det bilaterala svenska utvecklings- och katastrofbiståndet. Här finns fakta om SIDA:s utvecklings- och biståndsarbete i olika länder (se under Länder), biståndet i siffror och landfakta, information om och utvärderingar av Sidas verksamhet.
  (Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)
Oc(x) Statskunskap och politik Lexikon
 • Leksikon for det 21. århundrede
  Lexikon med starkt socialistiskt perspektiv. Ett stort antal frivilliga har gjort ett alternativt danskt lexikon, och man inriktar sig på arbetarrörelsen, partier och särskilt gräsrotsorganisationer, viktiga personligheter och politiska händelser. De olika länderartiklarna är inte helt aktuella och är baserade på det norska Pax leksikon.
  (Solidaritets Forlag)
Oc Statskunskap och politik Oc.01 Mänskliga rättigheter
 • Amnesty International: Research
  Arkiv med Amnestys rapporter och nyheter om mänskliga rättigheter i olika länder (1996-). Välj land, region eller tema.
  (Amnesty International)
 • Findoc: a reference database of literature on human rights
  Litteratur 1966- om mänskliga rätttigheter. Rapporter från FN, Amnesty, OSCE och andra internationella organisationer är inkluderade.
  (Åbo Institute for Human Rights)
 • Human Rights Library
  University of Minnesota producerar detta mycket användbara elektroniska bibliotek. Här finns många dokument från i första hand FN (bl.a. Commission on Human Rights) men också andra internationella organisationer och internationella överenskommelser rörande mänskliga rättigheter.
  (University of Minnesota Human Rights Center)
 • Human Rights Watch
  Human Rights Watch är en USA-baserad människorättsorganisation som arbetar mot orättvisor. Här publicerar man nyheter och rapporter om läget i olika länder.
  (Human Rights Watch)
 • Human Rights Watch World Report (.pdf)
  Årlig rapport om mänskliga rättigheter i olika länder från organisationen Human Rights Watch.
  (Human Rights Watch)
 • Mänskliga rättigheter - ej längre tillgänglig?
  Justitiedepartementets webbplats om mänskliga rättigheter ger en bra översikt. Välj att läsa om mänskliga rättigheter, särskilt i Sverige och i svensk utrikspolitik. Här finns en mängd centrala dokument som rör de mänskliga rättigheterna, de flesta på svenska. Här hittar du till exempel ett urval av regeringens skrivelser, artiklar och tal, också de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat, domar från Europadomstolen i mål mot Sverige samt Sveriges senaste rapporter till FN:s övervakningskommittéer.
  (Justitiedepartementet)
 • Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen
  Regeringen publicerar landrapporter regionvis ungefär två gånger per år för de länder där Sverige har permanent närvaro.
  (Regeringskansliet)
 • Treaties, states parties and commentaries (International Humanitarian Law Database)
  Texter till 90 internationella överenskommelser, kommentarer till Geneve-konventionerna, och dessutom uppgifter om vilka länder som skrivit under och ratificerat överenskommelserna.
  (International Red Cross)
 • Universal Human Rights Index
  Databas med rapporter från UNHCHR:s olika människorättsorgan, bl.a. Committee against Torture, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Committee on the Elimination of Discrimination against Women och Committee on the Rights of the Child och Human Rights Committee.
  (OHCHR - Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Institute of Public Law of the University of Bern)
 • Se också Beacon for Freedom of Expression under avdelning Oel Tryckfrihetsrätt
Ocb Statsrätt
 • Grundlagarna
  Om Sveriges grundlagar med länkar till fulltext: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen samt riksdagsordningen.
  (Sveriges Riksdag)
 • International Constitutional Law
  Länkar till över hundra länders författningar och relaterade dokument kan man hitta här. Dessutom får man en kort bakgrund för varje land (constitutional background).
  (Bayerische Julius-Maxmilians-Universität, Wurzburg)
 • Liberty Library of Constitutional Classics
  Klassiska böcker och texter inom statsrätt, de flesta rörande USA och Storbritannien (John Stuart Mill, John Adams, Machiavelli, Thomas Jefferson, John Locke m.fl.).
  (The Constitution Society)
Occ(u) Sveriges statskunskap och politik Urkunder
Se också Oe-c(u) Rättsvetenskap Sverige: Lagar
 • Alla riksdagars möten och beslut (1521-1731) (del 1 (1521-1632), del 2 (1633-1680), del 3 (1680-1731)) (.pdf)
  Samling av äldre riksdagsbeslut, förordningar och kungliga brev, utgiven av Anders Anton von Stiernman på 1700-talet.
  (Umeå universitetsbibliotek)
 • Digitaliserade SOU:er (.pdf)
  Här kan man bläddra bland över 5000 digitaliserade gamla SOU:er, alltså statens offentliga utredningar. De utgavs 1922-1999 och är också sökbara i Libris. Just nu är de tillgängliga i en betaversion, och arbetet kommer att slutföras under år 2015. SOU publicerade efter 1998 hittar man på regeringens hemsida under Rättsdokument (se nedan). Se också SOU database där man kan söka ord i texterna.
  (Kungl. biblioteket)
 • Digitaliserat riksdagstryck 1521-1970 (.pdf)
  Nu är de flesta av de äldre riksdagsdokumenten tillgängliga elektroniskt: dokeument från ståndsrikdagen 1627-1866 och tvåkammarriksdagen 1867-1970. Det som ingår är bland annat protokoll (med debatter från kammaren), propositioner, motioner, utskottsbetänkanden, riksdagsskrivelser och register.
  (Kungliga biblioteket / Sveriges riksdag)
 • Dokument & lagar - Riksdagen
  Riksdagens omfattande arkiv över författningar (SFS), propositioner 1971-, motioner 1997/98-, kommittédirektiv 1986-, kammarens protokoll 1989/90-, utskottsbetänkanden 1998/99-, utredningars kommittédirektiv 1987/88- och kommittéberättelser 1985/86-, interpellationer 1999/2000-, EU-nämndens protokoll 1999/2000- o.s.v.
  (Sveriges riksdag)
 • Rättsliga dokument - Regeringen.se (.pdf)
  De flesta av statens offentliga utredningar (SOU) i fulltext 1997-, Ds (departementsskrivelser) 1998-, propositioner 1996/1997-, skrivelser 1996/1997- och annat material finns att hämta här.
  (Utrikesdepartmentet)
 • SOU database (.pdf) NYTT!
  Sök i alla digitaliserade gamla SOU:er, statens offentliga utredningar. Alla ord i utredningstexterna är alltså sökbara. 1922-1996 har scannats in av Kungl. biblioteket och 1997- ligger på riksdagens webbplats.
  (Linköpings universitetsbibliotek)
 • Svenskt offentligt tryck -1833 (SOT)
  Svenskt offentligt tryck omfattar det svenska offentliga trycket (även kallat årstrycket) som är utgivet från 1500-talet och fram till 1833. De vanligaste typerna av tryck som ingår är kungörelser, förordningar, plakat, instruktioner, taxor, reglementen, resolutioner, påbud och förklaringar. Bibliografin är huvudsakligen baserad på Kungl. bibliotekets samlingar och innehåller årstrycket som gavs ut på riksnivå och stockholmsförordningar.
  (Kungliga Biblioteket)
Occ Sveriges statskunskap och politik
Se också Occ(u) Urkunder
 • Allmänna val, valresultat
  Statistik om svenska valresultat 1910-, valdeltagande och röstberättigade.
  (Statistiska centralbyrån)
 • olofpalme.org (.pdf)
  Material ur Olof Palmes arkiv görs tillgängligt här i ett pågående projekt. Inskannade dokument som manuskript till tal och artiklar kommer efter hand att kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar av Palme.
  (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)
 • Partier
  Länkar till olika politiska partiers hemsidor i Sverige. En del lokalförbund och ungdomsförbund finns också med.
  (Infoo.se)
 • Regeringen och Regeringskansliet
  Senaste nytt från regeringen och länkar till de olika departementen.
  (Regeringskansliet)
 • Riksdagen
  Riksdagens egen hemsida. Pressmeddelanden, ärendeplan, riksdagskalendern, information om de folkvalda. Läs mer om hur ärenden behandlas under debatter & beslut.
  (Sveriges riksdag)
 • Svenska partiprogram och valmanifest 1897-2018
  Man kan läsa och söka bland över 200 valmanifest och partiprogram i denna databas. Detta ger möjlighet att t.ex. undersöka när olika saker togs upp på den politiska dagordningen i Sverige.
  (SND = Svensk Nationell Datatjänst)
 • Säkerhetspolitik.se - ej längre tillgänglig
 • Tillbakablick på tidigare riksdagsår (.pdf)
  Riksdagens årsbok som numera kallas Tillbakablick på tidigare riksdagsår sammanfattar riksdagens beslut under året. Här sedan år 2014/15.
  (Sveriges riksdag)
 • Valstatistik 1871-1910, Valstatistik 1909-1999
  Samlad statistik om svenska val: riksdagsval, landstingsval, kommunalval och Europaparlamentsval.
  (SCB = Statistiska centralbyrån)
Ocf-da Statskunskap och politik Danmark
 • Partiprogrammer og partipolitiske skrifter 1872-
  Alla danska politiska partiers program och valrelaterade broschyrer. Den omfattande digitaliserade samlingen innehåller material från mer än 25 nutida och dåtida partier. Dessutom får man en kort historisk bakgrund till partierna, med litteraturhänvisningar.
  (Det Kongelige Bibliotek)
Ocf-dd Statskunskap och politik Finland Ocf-e Statskunskap och politik Brittiska öarna
 • Prime Minister's Office (Number10.gov.uk)
  Premiärministerns officiella webbplats innehåller bl.a. politiska nyheter, tal, fakta om regeringen och regeringens politik. Historiska tillbakablickar erbjuder information om äldre tiders premiärministrar.
  (British Crown)
Ocf-qa Statskunskap och politik USA
Se också Kqa Historia Förenta staterna
 • The American Presidency Project
  Sökbar databas med tusentals dokument, tal och beslut från alla amerikanska presidenters ämbetstid, från George Washington till Barack Obama: The Messages and Papers of the Presidents: Washington - Taft (1789-1913), The Public Papers of the Presidents: Hoover to Bush (1929-1993) The Weekly Compilation of Presidential Documents: Clinton - Obama (1993-).
  (Gerhard Peters, the University of California, Santa Barbara)
 • FDsys (Federal Digital System) (f.d. GPO Access)
  Sökning i amerikanskt offentligt tryck för de senaste åren: Congressional Bills, Congressional Record, Federal Register, History of Bills, Budget m.m.
  (U.S. Government Printing Office)
 • Foreign Relations of the United States (1861-1996)
  Foreign Relations innehåller viktiga historiska dokument inom amerikansk utrikespolitik. Visst material saknas, bl.a. gällande första världskriget och den ryska revolutionen.
  (University of Wisconsin-Madison Libraries / University of Illinois at Chicago Libraries)
 • Historical Documents (Foreign Relations of the United States)
  Foreign Relations innehåller viktiga historiska dokument inom amerikansk utrikespolitik. Här finns många texter i elektronisk form, t.ex. presidenterna Kennedy och Johnson (Kubakrisen, Vietnam m.m.).
  (Office of the Historian, US State Department)
 • History and Politics Out Loud: a searchable archive of politically significant audio materials
  Ett intressant sökbart arkiv där man kan lyssna till över hundra inspelningar av främst politiska tal (John F. Kennedy, Martin Luther King, Franklin D. Roosevelt m.fl.) men också mer privata samtal som Nixons ljudband under Watergate-skandalen. Man kan också läsa de flesta talen.
  Användarkrav: programmet RealPlayer eller Quicktime för att kunna lyssna på inspelningarna.
  (Jerry Goldman & Northwestern University)
 • Inaugural Addresses of the Presidents of the United States: George Washington to Donald J. Trump
  De amerikanska presidenternas installationstal.
  (Columbia University Bartleby Library)
 • National Security Archive
  Här samlas tidigare hemligstämplade amerikanska dokument hämtade från underrättelsetjänst och diplomatiska förbindelser. National Security Archive är en fristående organisation.
  (National Security Archive / George Washington University)
 • ThisNation: the American Government & Politics Portal
  Denna guide innehåller historiska politiska dokument, en introduktion till amerikansk politik "Online American Goverment and Politics Textbook", en ordlista, en nyhetssektion, och en användbar sökfunktion till 5000 andra politiska webbsidor.
  (Jonathan Mott, Ph.D. )
 • Se också American Rhetoric och Great Speeches under F.063 Retorik och tal
Ocg Politiska begrepp och åskådningar
 • From Marx to Mao
  Texter av Marx, Engels, Mao Tse-tung men främst av Lenin och Stalin.
  (Dave Romagnolo)
 • Marxists Internet Archive
  Texter om och av kända marxister som Marx, Engels, Lenin och Trotsky. Det finns också dokument i fulltext från den ryska revolutionen, uppslagsdelen Encyclopedia of Marxism, och texter av anarkister och stalinister.
  (Marxists.org)
 • The Online Library of Liberty (.pdf)
  Över 1000 klassiska texter om frihet, av filosofer och ekonomer som Adam Smith, John Stuart Mill, Cicero, David Hume och Immanuel Kant. Texterna är tillgängliga i PDF-format eller HTML.
  (Liberty Fund, Inc.)
Ocl Utomparlamentariska metoder, terrorism m.m. Odc Förvaltning Sverige
 • Regleringsbrev - Statsliggaren
  Statsliggaren är en sökbar sammanställning av samtliga myndigheters regleringsbrev. Regleringsbreven gäller för ett budgetår i taget och innehåller regeringens uppdrag och mål för myndighetens verksamhet och anger också finansiering och anslag. Här finns de från 2003.
  (Ekonomistyrningsverket = ESV)
 • Utrikes namnbok (.pdf)
  Innehåller översättningar av namn på svenska myndigheter och organisationer. Myndigheter, organisationer, titlar, EU- och EG-organ, EU-titlar och länder översätts till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. Uppdaterad 2013.
  (Regeringskansliet & Utrikesdepartementet)
Odce Kommuner Sverige
 • Adresser till kommuner
  Adresser och länkar till Sveriges 290 kommuner.
  (Sveriges kommuner och landsting)
 • Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
  Denna databas innehåller över 5000 nyckeltal för kommunernas och landstingens verksamhet. Följande statistik ska ingå: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional utveckling, barn och utbildning.
  (RKA = Rådet för främjande av kommunala analyser)
 • Kommuner i siffror
  Snabba siffror om kommuner. Man kan jämföra två olika kommuner med avseende på befolkning, löner, hushåll, markfördelning, arbete, skatt och röstdeltagande.
  (Statistiska centralbyrån)
 • Sveriges Kommuner och Landsting
  Numera gemensam webbplats för Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Se vad som är aktuellt inom samhällsplanering, ekonomi, integration, sjukvård, företagsklimat m.m. Länkar till rapporter, statistik och nyckeltal finns med.
  (Sveriges kommuner och landsting)
 • Se också Företagsklimat under Qba Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
Odf-da Förvaltning Danmark
 • borger.dk
  Guide till det offentliga livet i Danmark. Läs om hur arbete, pension, semester, sjukvård, bostad m.fl. fungerar i Danmark.
  (KL (Kommunernes Landsforening) & Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)
Odf-db Förvaltning Norge
 • norge.no
  Vägen till offentlig information i Norge med länkar till departement, myndigheter, kommuner, domstolar m.m. och viktig samhällsinformation.
  (Statens informasjonstjeneste)
Oe Rättsvetenskap
 • Juridikbok.se NYTT!
  Digitaliserade juridiska böcker är sök- och läsbara här. Ambitionen är att det mesta av äldre svensk juridisk litteratur ska finnas på webbplatsen för att på så sätt tillgängliggöra rättsvetenskaplig litteratur. Med tiden kommer det mesta av den svenska juridiska litteraturen som inte längre ges ut att finnas på Juridikbok.se.
  (Stiftelsen för tillgängliggörande av juridisk litteratur)
 • Juridisk Tidskrifts artikeldatabas
  Sök här artiklarna som ingår i den kända svenska tidskriften Juridisk Tidskrift (JT) 1989-. Artiklarna behandlar rättsfall, lagförslag och andra aktuella frågor i den svenska och internationella juridiska debatten. Man måste prenumerera för att kunna läsa artiklarna.
  (Juridisk Tidskrift - Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet)
 • Svensk Juristtidning
  Alla artiklar i den rättsvetenskapliga tidskriften Svensk Juristtidning från och med 1990 kan sökas och läsas här. Ambitionen är att publicera alla artiklar från början 1916.
  (Svensk Juristtidning - Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning)
Oe(u) Rättsvetenskap: Lagar
 • FINLEX (Statens författningsdata) (.pdf)
  En finländsk lagstiftningsdatabas är nu under utveckling. Det som ingår f.n. är finska författningar också på svenska, rättspraxis, myndighetsnormer, statsfördrag (också på svenska).
  (Justitieministeriet i Finland)
 • Gesetze im Internet
  Tysk förbundsrätt är läsbar här. Man kan gå efter titel, datum (Aktualitätendienst) eller söka på ord i fulltext (Volltextsuche).
  (Bundesministerium der Justiz)
 • Legifrance: l'essentiel du droit francais
  Viktigare franska lagar, konstitution, rättsfall m.m.
  (Legifrance)
 • Legislation.gov.uk
  Samling av gällande lagar i Storbritannien.
  (Office of Public Sector Information / Her Majesty's Stationery Office)
 • Lovdata: Lover
  Tillgång till gällande lagar i Norge, liksom upphävda lagar och nya lagar som ej trätt i kraft.
  (Stiftelsen Lovdata)
 • Retsinformation.dk
  Danmarks rättsinformationssystem ger tillgång till alla gällande lagar och till Folketingets debatter och frågor, lagförslag m.m.
  (Civilstyrelsen)
Oe(x) Rättsvetenskap: Lexikon Oe-c(u) Rättsvetenskap: Sverige Lagar
 • Dokument & lagar - Riksdagen (f.d. Rixlex)
  Riksdagens databas innehåller Svensk författningssamling (SFS) med gällande lagar (och upphävda 1988-). Dessutom SFS-register över författningar (fullständigt 1985/86-), grundlagarna och riksdagsordningen.
  (Sveriges riksdag)
 • Lagar & förordningar (Open Karnov)
  Alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade här och uppdateras löpande. Alla ord är sökbara i lagtexterna.
  (Norstedts Juridik)
 • Lagrummet
  Början till ett svenskt offentligt rättsinformationssystem. I dag innehåller Lagrummet enbart länkar till existerande rättskällor på nätet: kommittédirektiv, kommittéberättelsen, statens offentliga utredningar (SOU), departementsserien (Ds), propositioner och skrivelser, motioner, redogörelser och förslag, utskottsbetänkanden, riksdagens protokoll, register över riksdagens ärenden och beslut, författningar i fulltext (SFS), myndigheters föreskrifter/författningssamlingar och avgöranden. På sikt kommer rättskällorna att knytas samman för gemensam sökning.
  (Rättsinformationsprojektet, Regeringskansliet)
 • Svensk rätt
  Översiktlig guide till hur man hittar olika svenska juridiska dokument i form av författningar, förarbeten och rättspraxis.
  (Juridiska fakultetens bibliotek, Lunds universitet)
 • Swedish statutes in translation
  Titlarna på svenska lagar och förordningar är översatta till engelska (ca 160 st.), från departement och myndigheter. Några lagar finns översatta - viktiga områden: Judicial system, labour legislation, migration. Fler översättningar går att beställa via e-post eller telefon.
  (Regeringskansliet)
Oea Civilrätt
 • Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område
  Guide till de olika EU-medlemsstaternas rättssystem med information om medlemsstaterna, gemenskapsrätten, internationell rätt och civilrättens olika områden. Nätverkets främsta målsättning är att underlätta för människor som har hamnat i en tvist med anknytning till mer än en medlemsstat. All information kommer att finnas på EU:s tjugo officiella språk.
  (Europeiska kommissionen)
Oeae Immaterialrätt
 • INNOVA - immaterialrättslig bibliografi
  Immaterialrättslig bibliografi görs av Patent- och registreringsverkets bibliotek och innehåller referenser till litteratur inom ämnet immateriellt rättsskydd, d.v.s. patent-, varumärkes-, mönster-, namn- och upphovsrätt. Dessutom bevakas till viss del litteratur som rör innovations- och uppfinningsverksamhet, samt marknadsrätt och konkurrensrätt med anknytning till industriellt rättskydd. Huvudsakligen nyare litteratur (artiklar, böcker, konferenstryck, patentverkspublikationer).
  (Patent- och registreringsverkets bibliotek)
Oeaea Upphovsrätt Oeale Europarätt se se Qadd-ae Europeiska Unionen

Oel Tryckfrihetsrätt
 • Beacon for Freedom of Expression
  Egentligen två databaser. Den ena förtecknar litteratur som skrivits i ämnet censur och yttrandefrihet. Den andra gör det möjligt att hitta över 50 000 böcker och tidningar som förbjudits och censurerats i olika länder.
  (Projektet Beacon for Freedom of Expression - Norsk bibliotekforening)
Oep Kriminologi och polisväsen
 • Bibliography of Nordic Criminology - ej längre tillgänglig
 • Brottsförebyggande rådet: Kriminalstatistik
  Statistik om anmälda brott, uppklarade brott och personer misstänkta och dömda för brott. Siffrorna kan ses årsvis, kvartalsvis, länsvis och kommunvis.
  (Brottsförebyggande rådet)
 • Göteborgs Poliskammare NYTT!
  Polisrapporter från Göteborg är här sökbara i fulltext 1868-1902. Detektiverna förde så kallade "Rapportböcker" om begångna brott och incidenter i Göteborg.
  (Riksarkivet / Göteborgs universitet)
 • Justitia - Polishögskolans bibliotekskatalog
  Polishögskolans databas innehåller litteratur inom ämnesområden som polisv&äsende, kriminalteknik, rättsmedicin, ledarskap, katastrofpsykologi.
  (Polishögskolans bibliotek)
 • Law and Lawyers in Popular Culture Collection
  Temat är hur advokater och rättssystemet porträtterats i den amerikanska populärkulturen, vilket leder besökarna till elektroniska böcker, filmer, filmaffischer och en litteraturbibliografi.
  (Tarlton Law Library, University of Texas Law School)
 • Norrköpings Poliskammare
  Digitaliserat register över frigivna fångar 1874-88. Registret tjänade som en slags nationell polisunderrättelse. När en fånge frigavs skickades uppgifterna om fången till olika poliskammardistrikt så att de kunde hålla fången under uppsikt. Registret innehåller också fotografier över fångarna, vilket gör det till ett unikt tidsdokument eftersom fototekniken var tämligen ny vid denna tid.
  (Linköpings universitet)
 • Sourcebook of Criminal Justice Statistics (.pdf)
  Brotts- och kriminalvårdsstatistik från USA. Tabellerna läses i PDF-format.
  (U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics)
 • Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920
  Databas med fotografier på häktade och straffade personer i Stockholm 1869–1920. Stockholmspolisen började tidigt fotografera häktade, men också lösdrivare, prostituerade och utländska gatuhandlare. Namn, hemort, födelesdata och signalement antecknades också.
  (Stockholms stadsarkiv)
Oer Rättsfall
 • Famous Trials
  Berömda rättsfall genom tiderna presenteras med rättegångsprotokoll och andra källor. Bl.a. ingår följande berömda rättegångar: Chicago Seven, Salem, Scottsboro, Amistad, Socrates, Oscar Wilde och Sacco-Vanzetti.
  (Doug Linder, School of Law, University of Missouri-Kansas City)
 • The Proceedings of the Old Bailey, London 1674-1913
  Gamla rättegångshandlingar från den kända domstolen Old Bailey i London håller på att digitaliseras och är fullt sökbara här (ex: namn, datum, typ av brott). Hittills har perioden 1715-1759 lagts in. Läs också om det engelska rättssystemet förr i tiden.
  (Humanities Research Institute, University of Sheffield och the Higher Education Digitisation Service, University of Hertfordshire.)
Oer-c Rättsfall Sverige
 • Avgöranden (Högsta Domstolen) (.pdf)
  Vägledande avgöranden (prejudikat) från Högsta domstolen publiceras här i fulltext från 2003. (Högsta domstolen)
 • Sveriges domstolar: Publicerade domar, beslut och vägledande avgöranden
  Vägledande avgöranden i rättsfall. Mer material i form av rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext kommer. För närvarande är bl.a. följande sökbart: Högsta domstolen 1981-, högsta förvaltningsdomstolen 2008-, mark- och miljööverdomstolen 2012-, migrationsöverdomstolen 2017-, marknadsdomstolen 2000-2016, hovrätterna 1993-, regeringsrätten 1993-, kammarrätterna 2000-, domstolsverket 2000-, rättshjälpsnämnden 1998-, arbetsdomstolen 203-, patent- och marknadsöverdomstolen 2016-. På sikt kommer även föreskrifter, remissyttranden och handböcker från Domstolsverket att finnas med.
  (Sveriges Domstolar)
 • Se också Lagrummet för vissa myndigheters avgöranden under Oe-c(u) Rättsvetenskap Sverige Lagar
Oet-c Rättshistoria Sverige Oh Sociala frågor och socialpolitik
 • Human Development Reports (.pdf)
  Rapporter från UNDP som rankar länder i förhållande till levnadsvillkor, välfärd och fattigdom, hälsa och sociala villkor. Human Development Index delar in världen i högt utvecklade, medelutvecklade och underutvecklade länder. Den globala rapporten finns i fulltext från år 1990. Det finns också nationella och regionala rapporter om olika områden.
  (UNDP - United Nations Development Programme)
 • Sociala Nätet
  En tjänst för dem som arbetar med eller är intresserade av sociala frågor i Sverige. Här samlas nyheter och aktuella sociala frågor, nyhetsbrev, länkar och debatt.
  (Sociala Nätet, Breyta AB)
 • Your rights country by country (MISSOC)
  Fakta om EU-ländernas sociala regelverk; pensioner, sjukkassa, föräldraledighet, arbetsskadeersättning m.m.
  (MISSOC, EU-kommissionen: Sysselsättning och sociala frågor)
Oha Arbete och arbetsmarknad
 • Arbetsförmedlingen
  Arbetsmarknadsverket publicerar här bl.a. veckostatistik och månadsstatistik över antal arbetslösa, personer i arbetsmarknadsprojekt. Man kan också läsa om olika yrken och göra ett intressetest.
  (Arbetsmarknadsverket)
 • Arbline
  Arbline är en bibliografisk databas som täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom arbetsliv och arbetsmiljö och relaterade ämnen fr.o.m. 1800-talets slut till ca 2006. Vissa nyare böcker kommer också att läggas in. Databasen innehåller ca 70 000 referenser till böcker och bokkapitel, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar, konferenspublikationer, lagar m.m. En del dokument, särskilt Arbetslivsinstitutets rapporter, finns också i fulltext (pdf-format). Mindre delar av litteratursamlingen som Arbline baseras på finns nu på Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Det gäller s.k. grått material (examensarbeten, särtryck etc.).
  (Arbetsmiljöhögskolan, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet och Forum för arbetslivsforskning (FALF))
 • ILO Databases
  Länkar till fritt tillgängliga databaser som produceras av ILO, bl.a. ILOLEX, en databas med internationella arbetsmarknadskonventioner och rekommendationer, och ILOTERM, som innehåller termer på engelska, franska, tyska och spanska.
  (ILO - International Labour Organization)
Ohae Arbetsmiljöfrågor
 • Arbetsmiljöupplysningen: Sveriges samlade kunskap om arbetsliv och hälsa
  På Arbetsmiljöupplysningen kan du hitta fakta och artiklar inom en rad olika ämnesområden som hälsa, ledarskap och relationer. Du kan också ta del av nya forskningsrön, litteratur och praktiska verktyg. Arbetsmiljöupplysningen är även en träffpunkt med allmänna diskussioner och debatter.
  (Bl.a. AFA, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, LO, OFR, PTK, SACO, TCO, Svenskt Näringsliv)
 • Arbetsmiljöverket
  Arbetsmiljöverket sprider information om arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar och ser till de efterlevs. Här finns statistik över arbetsmiljöproblem, svar på vanliga frågor och själva lagstiftningen: arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS etc.
  (Arbetsmiljöverket)
 • Se också Arbline under Oha
Ohc Bostäder
 • Boende (Boverket)
  Syftet med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda information om boendefrågor. Vad ska man tänka på när man äger sitt boende eller vilka rättigheter har man som hyresgäst?
  (Boverket / Konsumentverket)
Ohd Emigration och immigration Ohdf Flyktingfrågor
 • Forced Migration Online - ej längre tillgänglig?
  Faktaspäckad webbplats om flyktingfrågor. Uppdateras inte längre. Innehåller bl.a.: en serie guider om olika teman och länder, ett virtuellt bibliotek med 3000 dokument i fulltext (bl.a. tidskriften International Migration Review), en förteckning över relevanta flyktingorganisationer.
  (Refugee Studies Centre, University of Oxford)
 • UNHCR
  Texter och information från UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) om flyktingar. Se Refworld för rapporter från olika länder, om FN:s flyktingverksamhet m.m.
  (UNHCR)
 • Se också Lifos: Migrationsverkets landinformation under avdelning N Geografi Allmänt
Ohf Social omsorg
 • Social Care online
  Sök tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och webbbsidor om socialt arbete och omsorg 2000-. Främst brittiskt material men också annan litteratur.
  (reSearchWeb)
 • Se också Social Security Programs throughout the World under avdelning Okc Socialförsäkring
Ohfb Barn- ocb ungdomsvård
 • Save the Children's Resource Centre (.pdf)
  Informationsportalen från Rädda Barnen presenterar bl.a. fakta om olika länder samt ett stort antal skrifter om barnens situation i världen.
  (Rädda Barnen)
 • The State of the World's Children (1980-) (.pdf)
  UNESCO publicerar en årlig rapport om hur barn lever i världen, vad som har hänt under de senaste åren och visioner om framtiden. Statistik och bilder ingår.
  (UNESCO)
Ohi Alkohol- och narkotikafrågor Ohj Könsrollsfrågor
 • EIGE's Resource and Documentation Centre
  Portal för jämställdhetsfrågor inom EU. Det elektroniska biblioteket innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat könsrelaterat våld, genus och media samt män och jämställdhet. Man söker samtidigt i sex olika bibliotekskataloger på flera olika språk. Kvinnsam vid Göteborgs universitet har bidragit till en stor del av innehållet.
  (EIGE = European Institute for Gender Equality)
 • Gender
  Ett antal rapporter över könsklyftor och ekonomiska och sociala könsskillnader från Världsbanken. Också rapporter från Världsbankens projekt och ett antal praktiska exempel med genusperspektiv.
  (World Bank)
 • Gender Data Portal
  Databas med könsuppdelad statistik för olika länder och regioner.
  (World Bank)
 • Jämställ.nu
  Portal om jämställdhet. Innehåll: litteraturdatabasen JÄMDA (1990-), lärande exempel från hela landet, verktygslåda med metoder, modeller och interaktiva verktyg m.m.
  (Europeiska Socialfondens Temagrupp Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova)
 • Se också Kvinnsam under Ohja Kvinnofrågor
Ohja Kvinnofrågor
Se också Lm-c Biografiska uppslagsverk Sverige
 • Ariadne
  Samlingsplats för kvinnoforskningsinformation. Främst databasen Ariadne med tysk- och engelskspråkig litteratur om kvinnoforskning (1990-). Här finns också bibliografi över nyutkommen litteratur, information om aktuella konferenser och forskningsseminarier ¨ ("events") och innehållsförteckningar för äldre österrikiska kvinnotidskrifter.
  (Österreichischen Nationalbibliothek)
 • Feminae: Medieval Women and Gender Index
  Engelskspråkig bibliografi (1996-) över litteratur om kvinnor under medeltiden.
  (Margaret Schaus, Haverford College Library, Pennsylvania)
 • GENA
  GENA (GENusAvhandlingar) är en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning. Den uppdateras löpande med idag över 500 avhandlingar skrivna från 1960 och framåt. Till avhandlingarna ska också finnas en länk till abstract (kort sammanfattning) eller fulltext om den publicerats elektroniskt.
  (Nationella sekretariatet för genusforskning och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitet)
 • KVINFOs bibliotekskatalog - ej längre tillgänglig
 • Kunskapsbanken
  En webbplats gjord i samverkan mellan 15 olika myndigheter. Här samlas material om våld mot kvinnor som är tillgängligt via Internet (aktiviteter, projekt, statistik, rapporter, lästips m.m.).
  (Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet)
 • Kvinnohistoriska portaler
  Flera portaler presenteras här som beskriver den svenska kvinnorörelsens historia genom nya och gamla texter, biografier, offentligt tryck och fotografier. Kvinnor i arbete - visar kvinnors väg till yrkesarbete under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Kvinnors kamp för kunskap - kampen som ledde fram till att kvinnor fick rätt att avlägga studentexamen och att studera vid universitet. Kvinnors kamp för rösträtt - berättar om rösträttsstriden och den verksamhet som bedrevs av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Kvinnor och fred - kvinnors organisering i fredsföreningar. Kärlek, makt & systerskap - presenterar "andra vågens kvinnorörelse", på 1960- och 1970-talet. Kvinnoorganisationer, kampen för arbete och daghem, för kvinnohus och kvinnors kultur är en del av innehållet.
  (Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek)
 • KVINNSAM
  Databasen KVINNSAM görs av avdelningen Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Här hittar man all sorts litteratur inom kvinno-, mans- och genusforskning (1970-): böcker, tidskrifter, artiklar i tidskrifter, kapitel i böcker, uppsatser m.fl. Göteborgs UB har också en frågebank, där man kan se svar på inskickade frågor om kvinno-, mans- och genusforskning.
  (Göteborgs universitetsbibliotek/LIBRIS)
 • ViVa
  Bibliografisk databas (1975-) med artiklar om kvinnohistoria. Mer än sjuttio historiska och kvinnovetenskapliga tidskrifter ingår (engelska, franska, tyska och holländska).
  (International Institute of Social History, Amsterdam)
 • Women in Politics
  Databas med referenser till böcker, artiklar och rapporter om kvinnor i politiken, särskilt fr.o.m. 1990-talet.
  (Inter-Parliamentary Union)
 • Xantippa: a resource page about women in the European union - ej längre tillgänglig
 • Se också gender Inn under Ge Engelskspråkig litteraturhistoria
 • Se också Diotima under K.23 Antikens historia
 • Se också Kvindekilder under Kda Historia Danmark
 • Se också tema Kvinder & Feminisme i Leksikon for det 21. århundrede under Oc(x) Statskunskap och politik Lexikon
Ohjb Mansfrågor Ohjh Homosexuella Oi(x) Statistik Lexikon
 • Ordbok i statistik
  Ca 300 vanliga statistiska begrepp förklaras här på ett enkelt sätt. Baseras på den större boken med samma namn.
  (Olle Vejde & Eva Leander)
Oi Statistik
Se också handelsstatistik under Qi Handel
 • African Statistical Yearbook (2009-) (.pdf)
  Ett urval av statistik för alla afrikanska länder.
  (African Development Bank Group)
 • Danmarks Statistikbank
  Samling av detaljerad offentlig statistik om Danmark. Man kan välja olika tal och göra egna tabeller. Det finns vissa begränsningar om man inte registrerar sig som användare. Om det är möjligt, finns alltid statistiken uppdelad geografiskt på olika danska kommuner eller amter.
  (Danmarks Statistik)
 • Eurostat (.pdf)
  All statistik från Eurostat är nu gratis att titta på, t.ex. Eurostat Yearbook. Man kan välja statistik om EU-länderna efter tema.
  (Eurostat = Statistical Office of the European Communities)
 • Factlab (DN.factlab) - ej längre tillgänglig
 • Nordic Statistics Database
  Jämförbar statistik för Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland.
  (De nordiska statistikbyråerna)
 • NordStat
  Nordstat är en databas uppgjord i samarbete mellan de största städerna i de nordiska länderna. Den innehåller basstatistik om de största städerna jämte stadsregioner i Norden. Även siffror om hela landet ingår.
  (Statistiska centralbyrån, Statistisk sentralbyrå, Danmarks Statistik)
 • OECD Data
  Statistik från OECD:s medlemsländer (Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Japan, Luxemburg, Mexico, Nya Zeeland, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Österrike).
  (OECD)
 • Office for National Statistics (.pdf)
  Brittisk statistik med beskrivningar av det brittiska samhället.
  (Office for National Statistics)
 • StatFin
  Gör egna tabeller av finsk statistik. Data finns över befolkning, val, energi, kultur, industri, hälsa, miljö m.m.
  (Statistikcentralen, Finland)
 • Statistical Abstract of the United States (1878-2012) (.pdf)
  Statistiska uppgifter för USA 1878-2012.
  (U.S. Census Bureau)
 • Statistical Yearbook for Asia and the Pacific (2014-)
  Ett urval av statistik för länder i Asien och Oceanien finns här för åren 2012-2017.
  (UN-iLibrary)
 • Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean (1997-)
  Statistik för länder i Latinamerika. Statistiken är numera uppdelad på demografi och sociala frågor, ekonomi, naturresurser och miljöfrågor.
  (ECLAC - Economic Commission for Latin America and the Caribbean)
 • Statistik (Finland)
  Här finns en hel del finsk statistik, särskilt "Finland i siffror".
  (Statistikcentralen, Finland)
 • Statistisches Bundesamt Deutschland (Destatis)
  Den tyska statistiska centralbyrån publicerar här kortfattad statistik om Tyskland, bl.a. befolkning, industriproduktion, handel, priser och löner. Både på engelska och tyska.
  (Statistisches Bundesamt Deutschland)
 • Statistisk Årbog (1896-2017) (Danmark) (.pdf)
  Elektronisk upplaga av den danska statistiska årsboken, numera avslutad.
  (Danmarks statistik)
 • Statistisk årbok (1880-2013) (Norge) (.pdf)
  Norsk statistisk årsbok finns i elektronisk utgåva med fler än 500 tabeller att titta på. Utgavs från början år 1880, lades ner i denna form 2013. Se nyare uppgifter under huvudrubriken Statistikk.
  (Statistisk sentralbyrå, Norge)
 • UNdata
  Många olika statistiska databaser från FN är här tillgängliga och sökbara på ett enda ställe. Under More finns grundläggande statistik för alla länder.
  (United Nations Statistics Division)
 • United Nations Statistical Yearbook (.pdf)
  FN:s stora statistisk årsbok över världens länder, t.ex. jordbruk, utbildning, miljö, ekonomi och forskning. Statistiken presenteras i 69 tabeller och hämtas från FN-organ och andra organisationer.
  (United Nations Statistics Division)
 • Se också Social tryghed i de nordiska lande under Ohf Social omsorg
 • Se också äldre statistik i Statistical yearbook of the League of Nations under Obe Nationernas förbund
 • Se också GenderStats under Ohj Könsrollsfrågor
Oi-c Statistik Sverige
 • Bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) (.pdf)
  BISOS är det viktigaste och mest omfattande verket med svensk officiell statistik från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. SCB har nu digitaliserat samtliga 23 serier.
  (Statistiska centralbyrån)
 • historia.se
  Portal som presenterar svensk historisk statistik. Ämnesområdena inkluderar bl.a. arbetsmarknad, industri, inkomster, nationalräkenskaper, priser, transporter. Man kan också räkna om priser från medeltid till nutid och få tips på annan litteratur förutom webbsidor.
  (Rodney Edvinsson, Stockholms universitet)
 • Historisk statistik för Sverige
  Här kan man hitta mycket äldre svensk statistik. Välj ämnesområde och/eller tidsperiod.
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
 • Regionfakta.com (.pdf)
  Fakta och statistik publiceras här om olika svenska län. Alla finns ännu inte med, t.ex. saknas Stockholm. Underlaget bygger på statistik från SCB.
  (Pantzare Information)
 • Statistisk årsbok för Sverige (1914-2014) (.pdf)
  Huvudboken för statistik om Sverige som samlar fakta inom många områden. Årsboken är också en vägvisare till annan statistik genom källhänvisningar och en förteckning över "Statliga statistiska publikationer". Den finns elektroniskt från sin början 1914-2014.
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
 • Statistiska centralbyrån (SCB)
  Här finns en hel del statistik fritt tillgängligt. Se t.ex. rubriken Hitta statistik.
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
 • Statliga statistiska publikationer (.pdf)
  Ämnesindelade guide till alla viktiga statistiska publikationer. Vad hittar man t.ex. statistik om miljö eller bostäder? Här upptas alla titlar i Sveriges officiella statistik (SOS) och andra större publikationer rörande statistik, utgivna av SCB eller annan statlig myndighet. Förteckningen omfattar publikationer 1960-. I de fall en serie utgivits löpande även före år 1960 finns den också med.
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
 • Öresundsdatabasen (Örestat)
  Statistisk information om Öresundsregionen. Jämförbar dansk och svensk statistik finns tillgänglig i en databas, utformad för att vara användbar för alla som är intresserade av regionens utveckling. Statistiken gäller befolkning, arbetsmarknad, inkomst, utbildning, pendling och näringsliv.
  (Statistiska centralbyrån/Danmarks statistik)
 • Se också Sveriges folk: en historisk-statistisk handbok(1901) under Kc Historia Sverige
 • Se också Prisomräknaren under Qae Penning- och bankväsen
 • Se också Emigrationsutredningen (1908-14) under Kcx Svenskar i utlandet
 • Se också Årsbok för Sveriges kommuner och Kommun- och landstingsdatabasen under Odce Kommuner Sverige
Oj Befolkning
 • Demographic Yearbook
  Demographic Yearbook sammanställer in befolkningsdata från olika länders statistiska organ. Årsböckerna finns här från och med 1948.
  (United Nations Statistics Division)
 • Popline - ej längre tillgänglig
 • Population Reference Bureau
  Population Reference Bureau (PRB) publicerar mängder av befolkningsrelaterade rapporter och fakta. Se DataFinder som innehåller demografiska data från 220 länder.
  (Population Reference Bureau)
 • Population Index (1986-2000)
  Population Index är en bibliografi om befolkningsfrågor - kvalitetsmässigt utvalda böcker, avhandlingar, rapporter, tidskriftsartiklar m.m. Man hittar t.ex. litteratur om befolkningstillväxt, fertilitet, migration och historisk demografi. Det är möjligt att söka efter regioner och länder.
  (Princeton University's Office of Population Research)
Oj-c Befolkning Sverige
 • Folkmängd (1810-1990)
  Uppgifter om den totala folkmängden i svenska församlingar, städer och nuvarande kommuner vart tionde år under perioden 1810-1990.
  (Demografiska databasen, CEDAR = Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet)
 • Historisk statistik för Sverige: Befolkning 1720-1967 (.pdf)
  En mängd uppgifter om Sveriges befolkning och dess förändringar över tid.
  (SCB - Statistiska centralbyrån)
 • Tabellverket på nätet (1749-1859)
  Tabellverket innehåller alla de uppgifter om församlingarnas befolkning som prästerna fyllde i och sände in till Tabellkommissionen i Stockholm. Nu är den unika befolkningsstatistiken sökbar efter församling och år (1749-1859).
  (Demografiska databasen, CEDAR = Enheten för demografi och åldrandeforskning, Umeå universitet)
Okc Socialförsäkring
 • Social Security Programs Throughout the World (.pdf)
  Sammanfattningar av olika länders socialförsäkringssystem med ålderspension, föräldraförsäkring, sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring m.m.
  (Social Security Administration, USA)
Om Kooperation
 • CoopCat
  Katalog över böcker, tidskrifter, artiklar och affischer 1999-. KF Bibliotekets samlingar innehåller litteratur om svensk kooperation, de svenska folkrörelserna, och material om kooperation i andra länder och kooperationen som internationell rörelse. .
  (KF = Kooperativa förbundets bibliotek)
 • Kooperativ årsbok (.pdf)
  Kooperativ årsbok gavs ut av Föreningen Kooperativa Studier (FKS) och finns i elektronisk form 1981-2003/04. De senaste årens teman var ideellt arbete & lokal ekonomisk utveckling, socialt kapital & medborgerliga insatser, om kooperation & social ekonomi.
  (KF = Kooperativa förbundet)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 26 januari 2022.
Bilder: freefoto