Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
N Geografi
N
N(ya)
N:k
N.05
N.07
Nc(ya)
Nc
Nda
Ndb
Ndd
Ne
Nfa
Nfb
Ni
Nk
Geografi Allmänt
Geografi Kartor
De geografiska upptäckternas historia
Historisk geografi
Reseskildringar
Sverige Kartor
Sverige
Danmark
Norge
Finland
Brittiska öarna
Tyskland
Österrike
Italien
Spanien
Nm
Nmc
Nn
No
Noa
Nob
Noe
Np
Nqa
Nqb
Nqd
Nr
Ns
Ny
Östeuropa
Baltiska länderna
Balkanländerna
Asien
Främre Asien och Mellanöstern
Främre Indien
Östasien
Afrika
Förenta Staterna
Kanada
Latinamerika
Oceanien (Australien, Nya Zeeland m.m.)
Polarländerna
Kartografi

N Geografi Allmänt
 • Current Geographical Publications (CGP)
  CGP länkar till de senaste innehållsförteckningarna ur geografiska tidskrifter.
  (University of Winsconsin Milwaukee Libraries)
 • GEODOK
  Databas med geografiska litteraturreferenser. Det mesta är tidskriftsartiklar på tyska, engelska eller franska.
  (Institut für Geographie, Universität Erlangen-Nürnberg)
 • GEONAMES: countries of the world
  Vad heter Ungern på spanska? Och vad kallas Stockholm på finska? Dessa och många andra översättningar av geografiska namn får man här. Namn på länder och huvudstäder på många olika språk finns med.
  (Werner Fröhlich)
 • Lifos: Migrationsverkets landinformation
  Lifos är en dokumentdatabas som innehåller aktuell information om förhållandena i de länder som asylsökande kommer från. Detta utgör bl.a. underlag till beslut i olika ärenden av Migrationsverket. Det mesta av materialet i Lifos kommer från externa källor, t.ex. Utrikesdepartementet och de svenska ambassaderna. Andra viktiga källor är UNHCR, Amnesty International, Human Rights Watch och International Crisis Group. En hel del information kommer från andra länders migrationsmyndigheter, t.ex. brittiska Home Office. Vägledande beslut från Migrationsverket och Utlänningsnämnden samt länkar till avgöranden i Migrationsöverdomstolen står också att finna i Lifos.
  (Migrationsverket, Landinformationsenheten)
 • The World Factbook
  Artiklar med fakta om ca 270 av världens länder: karta, flagga, geografi, befolkning, regering, transport, kommunikationer, försvar och ekonomi.
  (CIA)
N(ya) Geografi Kartor N:k De geografiska upptäckternas historia
 • SPRILIB Antarctica
  Här kan man söka världens största samling litteratur om upptäcktsresorna till Antarktis och andra delar av södra halvklotet.
  (The Scott Polar Research Institute Library, University of Cambridge)
N.05 Historisk geografi
Se också K(ya) Historiska kartor
 • Orbis Latinus
  Tysk uppslagsbok av Dr. J. G. Th. Graesse (1909) med gamla latinska namn på städer och platser. Gevalia var Gävle, men vad var Schednia?
  (The Electronic Text Service, Columbia University)
 • Se också Digital Maps under N(ya) Kartor
N.07 Reseskildringar
 • EXPLORION: Travel & Exploration Online
  Samling av äldre skildringar av resor och upptäcktsfärder. Bland författarna märks Dickens, Livingstone och Marco Polo. Icke-engelskspråkiga verk är översatta till engelska.
  (Bogdan Ivan, Folium eBooks)
Nc(ya) Kartor Sverige
Se också K(ya) Historiska kartor
 • Eniro kartor
  Slå upp gatuadresser eller få en vägbeskrivning mellan två platser.
  (Eniro)
 • Kartguiden (.pdf)
  Ett hundratal kartor över vissa svenska kommuner och landskap.
  (Chefen & Chefen Kartguiden AB)
 • Lantmäteriet
  Lantmäteriet har lagt ut mycket detaljerade kartor över hela Sverige. Sök kostnadsfritt bland originalkartor (KartSök) och mer än 700 000 ortnamn. Man kan också beställa sin egen karta och titta på och köpa skalriktiga flygbilder över hela Sverige (i svartvitt, färgbilder finns över Stockholm, Göteborg och Malmö). Se ditt eget hus lite grann från ovan!
  (Lantmäteriet)
 • MyMap - ej längre tillgänglig
 • Stadskartan
  Gatukartor över ett femtiotal orter i Sverige.
  (Kartena AB)
 • Stockholms stad: karta
  I Stockholmskartan kan man söka adresser eller kommunala verksamheter.
  (Stockholms stad)
 • Sveriges länskarta
  Kartor med allmän information om alla län, kommuner och tätorter. Skyddad natur, kommun- och tätortsbeskrivningar, sevärdheter, kulturminnen. Det går att förstora kartorna ganska så rejält och att lätt förflytta sig runt till närliggande områden.
  (Sveriges länsstyrelser)
Nc Sverige
 • Göta Kanal - en linje genom historien
  Ett projekt där man lagt in fakta om Göta Kanal, historik och inscannade kanalkartor. En bibliografi över Göta kanal och Trollhätte kanal beräknas vara klar år 2000.
  (VEV - Living Waterways, AB Göta kanalbolaget och Institutionen för Tema Vatten/Geografi vid Linköpings Universitet).
 • Några av Sveriges kanaler i litteraturen (.pdf)
  Bibliografi gjord 2002 över vad som publicerats om två svenska kanaler, nämligen Göta kanal och Trollhätte kanal. Allt från böcker till veckotidningar och kartor. En särskild del handlar om Thomas Telford, konsult vid byggandet av Göta kanal.
  (Christina Brage, Linköpings universitet)
 • Sweden.se: the official gateway to Sweden
  Information om Sverige på främst engelska, tyska, franska och spanska. Svenska institutet lägger ut många översiktliga artiklar som kan intressera utlänningar.
  (Svenska institutet)
 • Blekinge: Databas Blekinge
  Databasen innehåller referenser till litteratur om Blekinge - böcker, tidskrifts- och årsboksartiklar, en del tidningsartiklar, småtryck etc.
  (Karlskrona stadsbibliotek)
 • Blekinge: se också Småland: Småland, Öland & Blekinge
 • Blekinge: se också Småland: Sydostbibliografier
 • Bohuslän: Bohusbibliografin
  Bohusbibliografin (avslutad 2002) innehåller referenser till litteratur om Bohuslän: böcker, kapitel i böcker ocb tidskriftsartiklar. Faktiskt finns en del med så långt tillbaka som slutet av 1800-talet. Kommun- och ortnamn kan sökas som ämnesord.
  (Regionbibliotek Västra Götaland)
 • Bohuslän: se Västergötland
 • Dalarna: Dalabibliografin
  Referenser till litteratur om och från Dalarna i LIBRIS. Sedan 2006 registreras material löpande och viss äldre registrering sker också. För äldre litteratur behöver man komplettera sökningen med sökning i Falu stadsbiblioteks katalog och i den tryckta bibliografin Wingborg: Litteratur om Dalarna 1-5, samt Dalalitteratur : en förteckning / utg av Stadsbiblioteket i Falun.
  (Dalarnas Biblioteksförbund, Länsbibliotek Dalarna och Stadsbiblioteket i Falun)
 • Dalarna: Litteratur om Leksand, Siljansnäs och Åhl
  En vägvisare till det som under årens lopp skrivits om de tre socknarna i Leksands kommun. Här förtecknas över 2 000 artiklar och böcker, ofta med detaljerade uppgifter om innehållet. Den här bibliografin är också tillgänglig som bok och utgavs 2004.
  (Leksands bibliotek)
 • Dalsland: se Bohuslän: Ekomuseum Gränsland
 • Gotland: Gotlandica
  Gotlandica innehåller en, så långt som möjligt, komplett samling av litteratur om Gotland 2005-, och omfattar bl.a. böcker, kapitel i böcker, artiklar i tidskrifter och årsböcker. För att hitta äldre litteratur behöver man söka i Almedalsbibliotekets lokala katalog och de gotländska bibliografierna (se nedan).
  (Almedalsbiblioteket)
 • Gästrikland: Järnriket Gästrikland
  Järnriket, en stor faktabank på 260 sidor, skildrar livet i Gästrikland under 2000 år. Sidorna ger en inblick i livsvillkor, teknik, idéer och uppfinningar som påverkade utvecklingen. Avsnitten handlar om järnåldern och vikingatiden, bergsmanstiden, bruksepoken, sjöfarten och järnverk (särskilt Sandviken). Främst ett forskningsmaterial för skolelever, men det är användbart för alla med ett lokalhistoriskt intresse.
  (Länsmuseet Gävleborg)
 • Gästrikland: se också Norrbotten: Bothnica
 • Halland: Halland i litteraturen
  Bibliografi med litteratur om Halland. Den växer hela tiden med nya referenser till material om Halland, föruom böcker också artiklar i tidskrifter, uppsatser i samlingsverk, årsböcker och annat.
  (Regionbibliotek Halland)
 • Hälsingland: se Gästrikland: Litteratur om Gästrikland och Hälsingland
 • Medelpad: se Norrbotten: Bothnica
 • Medelpad: Sundsvallsminnen
  Sök information om människor, miljöer, händelser och företeelser i det historiska Sundsvall med omnejd.
  (Kulturmagasinet, Sundsvalls kommun)
 • Norrbotten: Bothnica: en norrländsk litteraturdatabas
  Bothnica är de nordliga länsbibliotekens databaser över litteratur om norra Sverige. Delarna som ingår är Norrbotten: referenser till litteratur om Norrbotten fr.o.m. 1600-talet, böcker, tidskrifter, artiklar 1961- etc. Västerbotten: referenser till litteratur om Västerbotten (böcker alla tider, artiklar 1951-), litteratur om Övre Norrland 1951 - 1960. Västernorrland: litteratur om Ångermanland 1941-1990 och Medelpad -1990, 1991- under arbete. Gävleborg: litteratur främst 1988-.
  (Norrbottens länsbibliotek, länsbiblioteket i Västerbotten, länsbiblioteket Västernorrland / LIBRIS)
 • Norrbotten: Övre Norrland i litteraturen (-1950) (Register) (.pdf)
  Denna bibliografi förtecknar litteratur om Norrbottens och Västerbottens län fram till år 1950. Ursprungligen skriven av Erik Marklund.
  (Umeå universitetsbibliotek)
 • Skåne: Helsingborgs stadslexikon
  Uppslagsverk om staden och kommunen Helsingborgs historia. Baserat på den tryckta boken från 2006.
  (Kulturmagasinet, Helsingborgs museer)
 • Skåne: Kulturarv Malmö A-Ö
  Korta texter, bilder och litteraturhänvisningar till platser, byggnader, händelser, personer etc. som utgör Malmös kulturarv. Några exempel är fiskehoddorna, Malmöfestivalen och August Palm.
  (Malmö stadsbibliotek)
 • Skåne: Kulturportal Lund
  Webbplats om Lunds historia och kulturarv. Man kan bl.a. besöka platser och byggnader virtuellt.
  (Kulturportal Lund)
 • Skåne: Malmö & Skånelitteratur (Malmö stadsbiblioteks katalog)
  I Malmö stadsbiblioteks katalog kan man söka litteratur (böcker, artiklar m.m.) om Malmö och Skåne. Materialet finns på stadsbiblioteket men får inte lånas hem.
  (Malmö stadsbibliotek)
 • Skåne: Personregister över Gamla Lunds årsskrifter 1919-2012 (.pdf) - ej längre tillgänglig?
  Personregister till hela serien Gamla Lunds årsböcker, som presenterar den lundensiska historien i olika teman: händelser, stadsdelar, affärer, kultur och andra företeelser.
  (Anders Schmidt / Föreningen Gamla Lund)
 • Skåne: Tidningsartiklar om Lund i fulltext
  Artiklar från Lundasamlingens klippsamling har digitaliserats. Du hittar alla artiklarna genom att söka på orden "finnlund" och "fulltext" i sökrutan. Sedan slutet av 60-talet har Lunds folkbibliotek systematiskt klippt ut intressant lundamaterial ur lokaltidningarna (även ur de numera nedlagda Lunds Veckoblad och Arbetet) samt ur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För närvarande finns artiklar från Sydsvenska Dagbladet och Skånska dagbladet.
  (Lundasamlingen, Lunds stadsbibliotek)
 • Skåne: se också Carlotta under Bg-c Museer Sverige
 • Småland: Kalmar Lexikon
  Uppslagsbok om Kalmar kommun från A till Ö. Den är under uppbyggnad, och frivilliga kan hjälpa till att skriva texter.
  (Kalmar stads hembygdsförening)
 • Småland: Småland, Öland & Blekinge (OSGothia)
  Sök lokalhistorisk litteratur från Blekinge, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län. Sedan 2006 registreras material här, och arbete pågår med äldre litteratur. Kompletterar Sydostbibliografier - se nedan.
  (Länsbibliotek Jönköping, Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län)
 • Småland: Sydostbibliografier (.pdf) - ej längre tillgänglig?
  Bibliografier om lokal litteratur från Kronobergs och Blekinge län. Följande ingår: Alvesta, Karlshamn, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Sölvesborg, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö stad och Älmhult. Bibliografierna finns också i tryckt form.
  (Länsbibliotek Sydost)
 • Södermanland: Sörmlandica: bibliografier - ej längre tillgänglig?
  Bibliografier och litteraturförteckningar om Sörmlands historia, bl.a. Sörmländsk bibliografi (1954), Litteratur om Södermanlands län 1951-1980 (1985) och Litteratur om Eskilstuna stad (1981).
  (Landstinget Sörmland)
 • Södermanland: se också Uppland: Stockholmskällan
 • Uppland: Stockholmskällan
  Bilder, ritningar, filmer och gamla dokument berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider. För skolelever och andra intresserade. Läs t.ex. om den sista avrättningen i Sverige eller antal registrerade bilar, bussar och motorcyklar i Stockholm 1905-2003.
  (Stockholms Stadsarkiv, Stadsbibliotek och Stadsarkiv)
 • Uppland: Upsala Nya Tidnings julnummer 1906-1950 (.pdf)
  Upsala Nya Tidnings julnummer 1906-1950 finns här i fulltext. Artiklarna i julnumren berör ofta folkloristiska ämnen - seder, bygdehistoria, historiska händelser och personminnen, allt med anknytning till Uppsala och Upplandsregionen.
  (Bibliotek Uppsala)
 • Värmland: Kultur & Historia i Karlskoga
  Fakta om Karlskogas historia med avsnitt som samhällsliv, näringsliv, kyrkbyn, kulturmiljo och bebyggelse, litteratur om Karlskoga, emigrationen från Karlskoga. Del av ett ABM-projekt (samarbete arkiv-bibliotek-museer).
  (Folkrörelsernas arkiv i Örebro län, Karlskoga bibliotek, Örebro läns företagsarkiv, Örebro läns museum, Örebro länsbibliotek, Örebro stadsarkiv)
 • Västergötland: Databasen Göteborgiana
  Referensdatabas över litteratur om Göteborg, främst något äldre artiklar.
  (Skolbiblioteken, Göteborgs stad)
 • Västergötland: Göteborgsbibliografi
  Litteratur om staden Göteborg 1966-1996. I bibliografin inkluderas förutom böcker också tidnings- och tidskriftsartiklar.
  (Projekt Runeberg)
 • Västerbotten: se Norrbotten: Bothnica
 • Västerbotten: se Norrbotten: Övre Norrland i litteraturen
 • Västmanland: Västmanlands län i litteraturen (.pdf)
  Här förtecknas litteratur om Västmanland fram till och med år 1989. Elektronisk version av en tryckt bibliografi.
  (Jan Larsson, Siv Hasslev, Västerås stadsbibliotek)
 • Västmanland: Västmanlandsbibliografin
  Referenser till lokalhistorisk litteratur (artiklar, böcker, bokkapitel) om Västmanlands län 1990-.
  (Västerås stadsbibliotek / LIBRIS)
 • Ångermanland: se Norrbotten: Bothnica
 • Ångermanland: Ådalen i förändring II: från bondebygd till industrisamhälle
  Projekt som beskriver Ådalens utveckling samt digitalt tillgängliggör utvalda källor, som t.ex. lokala föreningsskrifter och tidningsartiklar. Arbetet har begränsats till att omfatta i huvudsak Gudmundrå socken (med Edsele/Resele som referensområde). Här kan man läsa om livet i Ådalen, industrialisering, folkrörelser, strider och strejker m.m. Tidsmässigt sträcker sig materialet från mitten av 1800-talet fram till nutid.
  (Föreningsarkivet Västernorrland och Landsarkivet i Härnösand)
 • Öland: se Småland: Småland, Öland & Blekinge
 • Öland: Ölands kulturarv
  Ett antal artiklar om Ölands historia, natur, bebyggelse, näringsliv, kommunikationer, seder och bruk, konst, litteratur och folkmusik.
  (Projekt Ölands kulturarv, Ölands kommunalförbund)
 • Östergötland: Norrköpings kommun i litteraturen - ej längre tillgänglig?
  Förteckning över Norrköpingslitteratur, som bygger på stadsbibliotekets lokalhistoriska samling och den tryckta skriften "Litteratur om Norrköping".
  (Norrköpings stadsbibliotek)
 • Östergötland: Se också Se din egen stad - Linköpings innerstad under Ic-c Arkitektur Sverige
 • Se också Svenskt kulturarv under Bg Museer
 • Se också Se din egen stad - Linköpings innerstad under Ic-c Arkitektur Sverige
 • Se också Digitala Historiska Kartor under K(ya)
 • Se också Ortshistoria under Kc Historia Sverige
 • Se också Sveriges folk: en historisk-statistisk handbok under Kc Historia Sverige
 • Se också Sverige i utländska medier under Occ Sveriges statskunskap och politik
 • Se också Svenska miljönätet under Uh Miljöfrågor och naturskydd
Nda Danmark
 • Den Digitale Byport
  Webbplats om de danska köpstädernas historia 1536-1848 (reformation till industrialisering). De huvudsakliga delarna är databaserna Byhistorisk Bibliografi, där man kan söka bland stadshistorisk litteratur, Monumenter i købstaden 1864-1920, Købstadslandbruget i tal, och artiklar och kartor över Danmarks lokaladministration 1660-2007.
  (Dansk Center for Byhistorie vid Historisk Institut, Århus Universitet och Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum)
 • Denmark.dk: the official website of Denmark
  Information om Danmark för utlänningar: samhälle, historia, livsstil m.m.
  (Udenrigsministeriet)
 • Helsingør Leksikon
  Lokalhistoriskt lexikon där lokalhistoriker, museifolk och användare bidrar med artiklar om Helsingörområdets historia.
  (Helsingør Kommunes Museer, Helsingør Kommunes Biblioteker)
 • Kraks Vejviser 1770-1989
  Adresskalendrar över i första hand Köpenhamn, dess gator och invånare. I provinsregistret finns Själland, Jylland, Lolland-Falster och Fyn med. (Københavns Biblioteker)
 • Københavns bibliografi: litteratur om København til 1950, Supplement 1951-1965, Supplement 1966-1979 (.pdf)
  Bibliografi över litteratur om Köpenhamn. Referenser till böcker och artiklar från ca 150 utvalda tidskrifter. Det finns tre delar: -1950, 1951-1965, 1966-1979.
  (Københavns Rådhusbibliotek)
 • Litteratur om København
  Elektroniskt bibliotek med äldre litteratur om Köpenhamn (utgiven före ca 1920). Kjøbenhavns Diplomatarium finns här att läsa.
  (Jan Möllerström)
 • Viborg Leksikon
  Lexikon om den jylländska staden Viborgs historia.
  (Viborg Museum)
 • Aalborg Leksikon
  F.n. ett illustrerat lexikon över gator i staden Ålborg. Med tiden ska artiklar om annan lokalhistoria läggas in.
  (Aalborg Stadsarkiv / Aalborg Historiske Museum / Det nordjyske Landsbibliotek)
 • Se också Bornholm atlas.. under Ic-da Arkitektur Danmark
Ndb Norge Ndd Finland
 • Nykarlebyvyer
  Det började med en vykortssamling, men webbplatsen innehåller idag en hel del historiska fakta om staden Nykarleby i Österbotten, som bl.a. ligger nära Zacharius Topelius barndomshem.
  (Fredrik Liljeström)
 • thisisFinland
  Intressant webbplats med artiklar om det mesta som rör Finland (bl.a. historia, samhälle, konst, kultur, ekonomi, utbildning, natur). Det finns också en nyhetsavdelning med telegram och artiklar, och länkar till Finlands ambassader runt om i världen.
  (Ministry for Foreign Affairs of Finland, Department for Press and Culture/Publications Unit)
 • Uppslagsverket Finland
  Uppslagsverk på svenska om Finland. Om du söker uppgifter om personer, orter, historiska händelser, natur och kultur samt mycket annat som har med Finland att göra är detta rätta stället. Texterna, som regelbundet uppdateras, är skrivna av experter. Baseras på det tryckta uppslagsverket med samma namn.
  (Schildts förlag)
Ne Brittiska öarna
 • Scottish Bibliographies Online (SBO)
  Här söker man egentligen i tre olika databaser samtidigt: Bibliography of Scotland, Bibliography of Scottish Gaelic och Bibliography of the Scottish Book Trade. Bibliography of Scotland är en databas över litteratur med "skotskt intresse", d.v.s det som skrivits om Skottland, skrifter av skottar och skotska institutioner. Man kan också hitta översättningar av skotsk litteratur. Den motsvarar en tryckt bibliografi och ska åtminstone vara sökbar 1988-. Bibliography of Scottish Gaelic förtecknar det som trycks på Scottish Gaelic. I Bibliography of the Scottish Book Trade förtecknas böcker och artiklar om skotsk förlagsverksamhet, bokhandel, bibliotek och liknande ämnen.
  (National Library of Scotland)
 • Sources: A National Library of Ireland database for Irish research
  Databasen innehåller referenser till tidskriftsartiklar ur ca 150 irländska tidskrifter (-1969) och dessutom till irländska handskrifter (-1980).
  (National Library of Ireland)
 • A Vision of Britain Through Time
  Här beskrivs olika orter i Storbritannien med fakta om hur de har förändrats mellan 1801 och 2001. Förutom texter och korta beskrivningar kan man också titta på kartor och statistiska trender i olika områden.
  (University of Portsmouth, University of Leeds, The Queen's University of Belfast)
 • Se också under K(ya) Historiska kartor
Nfa Tyskland
 • Berlin von A bis Z
  Lexikon över historia och nutid i Berlin: gator, distrikt, monument, parker, krönika dag för dag och historiska översikter över stadens utveckling.
  (Luisenstädtischer Bildungsverein e.V.)
 • Virtuelle Deutsche Landesbibliographie
  Samsökning i olika tyska landsbibliografier. De förtecknar all litteratur och alla ämnen som på något sätt rör förbundsstaterna Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen och Schwleswig-Holstein.
  (Karlsruhe Universitätsbibliothek / AG Regionalbibliographie)
Nfb Österrike
 • Das Lexikon aus Österreich
  Österrikiskt lexikon med över 14 000 uppslagsord och bilder inom historia, samhälle och kultur.
  (AEIOU - Austrian Cultural Information System)
Ni Italien
 • Bibliografia romana
  Sök litteratur om Roms historia, arkitektur, konst m.m. i denna bibliografiska databas. Sedan 1989 läggs referenser in till böcker och artiklar som behandlar staden Rom från medeltid fram till idag.
  (CROMA - Centro di Ateneo per lo studio di Roma - Universitā degli studi Roma CROMA)
Nk Spanien
 • Gran Enciclopedia Catalana
  Uppslagsbok över den spanska regionen Katalonien, dess historia, städer m.m. Är gratis att söka på engelska. Den baseras på den tryckta uppslagsboken Gran Enciclopedia Catalana.
  (Enciclopčdia Catalana, Commissionat per a la Societat de la Informaciķ)
Nm Östeuropa
 • Encyclopedia of Ukraine
  Uppslagsbok om Ukraina, dess geografi, historia, samhälle m.m. Man håller på att lägga in en uppdaterad version av den tryckta Encyclopedia of Ukraine (University of Toronto Press, 1984-93).
  (Canadian Institute of Ukrainian Studies)
 • European Bibliography of Slavic and Eastern European Studies (EBSEES)
  I denna databas kan man söka västeuropeisk utkommen litteratur om östeuropeiska länder 1991-2007. EBSEES tar med böcker (men inte nyare tyska), tidskriftsartiklar och avhandlingar. Baserad på en tryckt bibliografi med samma namn.
  (Staatsbibliothek zur Berlin / Maison des Sciences de l´Homme, Paris)
 • Se också Baltic Sea States under Nmc Baltiska länderna
Nmc Baltiska länderna
 • Estonica: Encyclopedia about Estonia
  En faktabok om Estland och dess historia, samhälle, natur, ekonomi och kultur.
  (Estonian Institute, Tallinn)
 • Lituanistika NYTT!
  Över 35 000 artiklar, böcker och annat är sökbara i denna databas om Litauens historia, kultur, politik, samhälle m.m.
  (Research Council of Lithuania)
Nn Balkanländerna
 • Cultural Map of Greece (.Flash)
  En resa genom Greklands historiskt intressanta platser. Det finns kartor, beskrivningar och bilder av alla platser, byggnader, monument och museer.
  (Hellenic Ministry of Culture)
No Asien
 • Asian and Pacific Studies Electronic Journals
  Intressanta elektroniska tidskrifter, nyhetsbrev och dagstidningar som berör Asien och Stillahavsområdet. Ej uppdaterad.
  (Irena M. Goltz)
 • AsiaPortal
  Informationsportal för forskare, studenter och andra intresserade om Asien och nordisk forskning på Asien. Under E-Resources hittar man olika resurser och databaser. Vissa resurser kommer man bara åt, om man genom sitt universitet tillhör nätverket NNC. AsiaPortal produceras genom ett samarbete mellan många nordiska universitet.
  (NIAS = Nordic Institute of Asian Studies)
Noa Främre Asien och Mellanöstern
 • Encyclopaedia Iranica (.pdf)(.txt)
  Detta stora uppslagsverk om Iran är ett pågående arbete och produceras med hjälp av många internationella forskare. Det täcker inte bara nutida Iran (Persien) utan alla områden där iranska språk talas eller har talats, som t.ex. Afghanistan, Tadzjikistan, Kurdistan, Pakistan och Ossetien. Det behandlar många ämnen och alla epoker, dock inte nu levande personer.
  (Center for Iranian Studies, Columbia University)
 • LookLex Encyclopedia (f.d. Encyclopaedia of the Orient)
  Elektronisk uppslagsbok med artiklar, ljud och bilder om Nordafrika och Mellanöstern: Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordan, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, Mauritanien, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Tunisien, Turkiet, och Västsahara.
  (Tore Kjeilen, LookLex)
 • MENALIB - Middle East Virtual Library
  Portal för mellanösternstudier. En omfattande länksamling ingår, liksom tidskrifters innehållsförteckningar (MENAcontents), och möjlighet att söka litteratur (Middle East Virtual Catalog) på några tyska universitetsbibliotek.
  (Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt)
Nob Främre Indien Noe Östasien
 • Internet Guide for China Studies
  En mycket omfattande sökbar kommenterad samling resurser om Kina (också Taiwan, Hong Kong, Macau och Singapore). Uppdateras inte längre.
  (Sinologisches Seminar der Universität Heidelberg (Institute of Chinese Studies, University of Heidelberg))
 • Web Japan
  Innehållsrika sidor med information om Japan - samhälle, ekonomi, statistik, konst, aktuella trender m.m.
  (Utrikesdepartementet, Japan)
Np Afrika
 • afrika.no
  Samling av länkar och information om de afrikanska länderna.
  (Norwegian Council for Africa)
 • Africa South of the Sahara
  En omfattande länksamling med allt som rör de centrala och södra delarna av Afrika. De utvalda länkarna är indelade efter ämne och land.
  (Electronic Technology Group, African Studies Association)
 • Africabib
  Africabib innehåller databaserna Bibliography of Africana Periodical Literature (referenser till artiklar från start i 240 tidskrifter) och African Women (referenser till artiklar, böcker, avhandlingar m.m. 1986-) som försöker täcka allt som är skrivet om kvinnor i Afrika. Här finns också bibliografierna Islam in Africa och Women Travelers, Explorers and Missionaries to Africa 1763-1999.
  (Davis Bullwinkle, Institute for Economic Advancement Research Library, U of Arkansas)
 • AfricaLit Plus
  Afrikainstitutets bibliotekskatalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, rapporter och annat som rör Afrika. Genom att använda filter-funktionen i katalogen kan man begränsa sökningen till t.ex. den senaste månadens nyinkomna publikationer. Det finns också en särskild sökbar del över forskare (Africanists in the Nordic Countries).
  (Nordiska Afrikainstitutets bibliotek, Uppsala)
 • Quarterly Index of African Periodical Literature - se Africabib
  Databas med artikelreferenser från över 300 afrikanska oftast vetenskapliga tidskrifter.
  (Library of Congress)
 • School of Oriental and African Studies Library Catalogue
  Denna bibliotekskatalog innehåller en av de största boksamlingarna i världen som behandlar Afrika. Det som ingår är litteratur om och från Afrika - kultur, samhälle, politik, ekonomi, språk o.s.v.
  (School of Oriental & African Studies, London)
 • Studying Africa (.pdf)
  En guide till Afrikastudier som ger en praktisk vägledning till handböcker, databaser, statistik och andra hjälpmedel för litteratur- och faktasökning inom samhällsvetenskap.
  (Nordiska Afrikainstitutet)
 • Se också Encyclopedia of the Orient under Noa Främre Asien och Mellanöstern
Nqa Geografi Förenta Staterna
 • Encyclopedia of American Studies
  Innehåller över 800 artiklar om USA:s historia och kultur, tänkt för studenter, forskare, skolelever och andra. En tryckt föregångare utkom 2001.
  (Johns Hopkins University Press)
 • Encyclopedia of Chicago
  Många intressanta artiklar om Chicago, se t.ex. artiklar om "Swedes" och "Crime and Chicago's Image". Dessutom bilder och kartor över staden förr och nu. Baserad på tryckt uppslagsbok (2004).
  (Chicago Historical Society, the Newberry Library and Northwestern University)
 • Encyclopedia Virginia
  Detta uppslagsverk ger en bred inblick i delstaten Virginias historia, från indianstammar till nutida personligheter.
  (Virginia Foundation for the Humanities)
 • The Handbook of Texas Online
  Digitalt lexikon över Texas historia, kultur och geografi.
  (The General Libraries, University of Texas at Austin / the Texas State Historical Association)
 • The New Georgia Encyclopedia
  Lexikon med artiklar och bilder om delstaten Georgia - städer, religion, författare, historia, kultur etc. Under uppbyggnad.
  (Georgia Humanities Council)
 • San Francisco History Index
  Webbplats med fakta och länkar om San Franciscos historia. Se särskilt länken till San Francisco History för äldre intressanta tidningsartiklar och Escapes from Alcatraz.
  (zpub.com)
 • Tennessee Encyclopedia
  Egentligen en uppslagsbok, utgiven 1998, med artiklar om staten Tennessee.
  (Tennessee Historical Society, Nashville / University of Tennesse Press)
Nqb Geografi Kanada Nqd Latinamerika
 • Handbook of Latin American Studies
  Detta är en årlig bibliografi 1936- över litteratur om latinamerika (alla ämnen) och den är sökbar. Innehåll: böcker, tidskriftsartiklar, konferenstryck.
  (Hispanic Division of the Library of Congress)
 • LANIC: Latin American Network Information Center
  Länkar till latinamerikanska resurser, efter land eller ämne.
  (Institute for Latin American Studies, University of Texas)
Nr Oceanien (Australien, Nya Zeeland m.m.)
 • Index New Zealand
  Databas som innehåller referenser till artiklar om Nya Zeeland från ca 1000 nyazeeländska tidskrifter och dagstidningar. Databasen täcker litteratur från 1950-talet fram till idag.
  (National Library of New Zealand)
 • Te Ara: Encyclopedia of New Zealand
  En omfattande portal under arbete. Läs t.ex. om Nya Zeelands natur, folkslag eller historia, ackompanjerade av bilder, kartor och filmklipp. Ett äldre uppslagsverk finns också här: 1966 Encyclopaedia of New Zealand.
  (Ministry for Culture & Heritage, New Zealand)
 • Trove (f.d. PictureAustralia)
  Digitalt bibliotek med böcker, artiklar, bilder, arkiv, musik etc. Man hittar mycket intressant som rör Australiens geografi, historia och kultur.
  (National Library of Australia)
Ns Polarländerna
 • Tidsskriftet Grönland
  Genom denna databas kan man söka och läsa artiklar som publicerats i tidskriften Grønland (1953-2002). Det kan t.ex. vara artiklar om Grönlands natur, kultur och historia.
  (Det grønlandske Selskab)
Ny Kartografi se se avd. N(ya) Kartor
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 10 september 2019.
Bilder: freefoto