Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
M Etnologi & socialantropologi
M(x)
M
Mc
Mcs
Mdd
Mqa
Mqat
Mv
Mxk
Mz
Mz-c
Etnologi Lexikon
Etnologi Allmänt
Etnologi Sverige
Etnologi Finland
Samer
Etnologi Förenta staterna
Indianer Nordamerika
Föremål
Kosthåll
Folktro och folkseder
Folktro och folkseder Sverige NYTT!

Se också H.07 Folkdiktning och folksagorM(x) Etnografi, socialantropologi och etnologi Lexikon M Etnografi, socialantropologi och etnologi Allmänt
 • Anthropological Index Online
  En artikeldatabas (1970-talet-) som baseras på de mer än 750 tidskrifter som finns på Library of the Museum of Mankind i London. Allt inom socialantropologi och kulturantropologi ingår med inga särskilda geografiska gränser. Anthropological Index täcker artiklar på alla språk. Artiklarna består av korta referenser.
  (Royal Anthropological Institute / Anthropology Library and Research Centre at the British Museum)
 • Bulfinch's Mythology
  Thomas Bulfinch gav 1858 ut The Age of Fable med klassiska berättelser om gudar och hjältar. Verket består av tre volymer: The Age of Fable or Stories of Gods and Heroes (myter i olika religioner), The Age of Chivalry or King Arthur and his Knights, Hero Myths of the British Race, och Legends of Charlemagne. Alla texter är sökbara.
  (Bob Fisher, Bartleby.com)
 • Internationale Volkskundliche Bibliographie (IVB) Online
  Stor databas över etnologisk litteratur 1985-1998. Referenser visas till böcker, artiklar, rapporter etc. Den baseras på tryckt version som började 1917.
  (Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Universität Tartu, Lehrstuhl für estnische und vergleichende Folklore, International Society of Ethnology and Folklore)
 • Legends - se Mz
 • Se också Saga under Mc Etnologi Sverige
Mc Etnologi Sverige
Se också Kc Svensk historia och Nc Svensk geografi och lokalhistoria
 • Bibliotekskatalogen (Nordiska museet) (f.d. SAGA)
  Nordiska museets bibliotekskatalog SAGA innehåller referenser till etnologisk och kulturhistorisk speciallitteratur. Förkortningen SEB står för Svensk etnologisk bibliografi, som också ingår. Det är en nystartad etnologisk ämnesbibliografi (främst 1987-2002). Bibliografin innehåller svensk etnologi och folkloristik skriven av främst svenska etnologer och annan litteratur med ett etnologiskt perspektiv.
  (Nordiska museet)
 • Kulturhistorisk ämneskatalog (KÄK)
  Här har Nordiska museets gamla 'långlappar' digitaliserats och gjorts alfabetiskt bläddringsbara. Detta är litteraturhänvisningar i ämnen som man undersökt i museet under mer än hundra år. Exempel på rubriker är Studentliv, Halmtak och Gafflar.
  (Nordiska museets bibliotek)
 • Svensk etnologisk bibliografi (SEB)
  Svensk etnologisk bibliografi innehåller referenser till böcker och artiklar i etnologi, och recensioner av etnologiska doktorsavhandlingar. Den täcker huvudsakligen åren 2000-2002 och uppdateras alltså inte längre. Det mesta av SEB och några tidigare årgångar finns i Nordiska museets bibliotekskatalog SAGA (se ovan).
  (Nordiska museet)
 • Se också Matkult.se under Mxk Kosthåll
 • Se också Upsala Nya Tidnings julnummer 1906-1950 under Nc Geografi Sverige
Mcs Samer
 • The Encyclopedia of Saami Culture
  Detta uppslagsverk på finska (och en del engelska) innehåller artiklar om samernas kultur. Samerna är inte en enhetlig grupp, utan språk och kulturformer kan skilja sig åt. Man vill gärna lyfta fram minoritetsgrupperna inom den samiska "familjen". Bilder, kartor och ljud ingår.
  (Universiteten i Helsingfors, Tromsö och Umeå)
 • Sametingets katalog GirjeGilkor
  Det samiska depåbiblioteket i Jokkmokk har f.n. ca 3000 böcker på samiska eller om samer. Dessa kan lånas på fjärrlån via andra svenska bibliotek.
  (Samernas bibliotek, Jokkmokk)
 • Samisk bibliografi -2010 (Norge) - ej längre tillgänglig
 • Samisk bibliografi (Norge)
  Litteratur med samisk anknytning utgiven i Norge 1945-1987 och 1993-. -.
  ( Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Sametinget
  Sametingets informationsportal. Läs t.ex. om samernas historia, språk, kultur o.s.v.
  (Sametinget)
 • Svensk samisk bibliografi
  All svenskutgiven litteratur registreras här om samer och samisk kultur, samt litteratur av samer och på samiska. Artiklar i dagstidningar tas inte med. Man lägger kontinuerligt in både ny och äldre litteratur i databasen.
  (Åjtte, svenskt fjäll- och samemuseums bibliotek / LIBRIS)
 • Se också Lapponica under Nc Geografi Sverige
Mdd Etnologi Finland
Se också Ndd Finsk geografi och lokalhistoria
 • Traditionsvetenskaplig bibliografi
  Bibliografisk databas som omfattar litteratur om finlandssvenskarnas liv och traditioner. I databasen ingår artiklar med finlandssvensk anknytning från drygt fyrtio tidskrifter, både finlandssvenska, finska och nordiska. En stor del av databasen utgörs av de ca 3000 titlar som finns förtecknade i boken "Folklivsforskning: en bibliografi över Svenskfinland" (1976). Finlandssvenska etnologers verk finns delvis med även när de behandlar ämnen utan finlandssvensk anknytning.
  (Svenska litteratursällskapet, Helsingfors)
Mqa Etnologi Förenta staterna
Se också Kqa Historia Förenta staterna och Nqa Geografi och lokalhistoria Förenta staterna Mqat Indianer Nordamerika
 • Edward S. Curtis's The North American Indian
  Med över 2000 foton porträtterade och beskrev Edward S. Curtis ett stort antal indianstammar i USA. Det blev en dokumentation av indianernas försvinnande liv och traditioner som publicerades i 20 volymer 1907-1930.
  (Northwestern University Library)
 • Se också Anthropology Collection Database under Mv Föremål
Mv Föremål
 • Anthropology Collection Database
  Databas som beskriver föremål hämtade från indiankulturerna i västra USA och Sydamerika. Inkluderar också fynd från Oceanien, Asien, Östafrika och Europa. Basen innehåller digitaliserade bilder av många av föremålen.
  (Department of Anthropology, California Academy of Sciences)
 • Se också Carlotta under Bg-c Museer Sverige
Mxk Kosthåll
 • Matkult.se
  Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. Läs om olika maträtter, råvaror och om folktro och traditioner. Ett urval av arkivuppteckningar om mat finns med från olika bygder samt en kokbok med över 800 recept.
  (Institutet för språk och folkminnen)
Mz Folktro och folkseder
Se också H.07 Folkdiktning och folksagor
 • The Golden Bough: a Study in Magic and Religion
  Klassiskt antropologiskt verk här i förkortad upplaga (1922). En jämförande studie över olika kulturers riter och religioner. Texten är sökbar.
  (Bartleby.com)
 • Legends
  Legender från historien och litteraturen (främst från den anglosaxiska världen) utforskas. Information och länkar om Robin Hood, kung Arthur, riddar Roland, D'Artagnan, Beowulf m.fl.
  (Paula Kate Marmor)
 • Witchcraft Bibliography (.pdf)
  Listan med litteratur om häxor, trolldom och häxprocesser (-2001) är uppdelad på ämne och region.
  (Jeffrey Merrick, University of Wisconsin Milwaukee, Richard M. Golden, University of North Texas)
Mz-c Folktro och folkseder Sverige
 • Folke NYTT!
  I den här databasen kan man läsa folkminnesuppteckningar, baserat på intervjuer gjorda i början av 1900-talet. I nuläget ingår flest texter från Västsverige. Man har frågat om traditioner, högtider, skrock och spökhistorier. Materialet är sökbart efter innehåll, person och ort.
  (Institutet för språk och folkminnen)
 • Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 27 januari 2022.
Bilder: freefoto