Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
L Biografi & genealogi
Ld-c
Lda(x)
Ldm-c
Ldm-da
Ldm-db
Ldm-dd
Ldm-e
Ldm-qa
Lm
Lm-c
Lz
Genealogi Sverige
Genealogi Metodlära Lexikon
Genealogiska uppslagsverk Sverige
Genealogiska uppslagsverk Danmark
Genealogiska uppslagsverk Norge
Genealogiska uppslagsverk Finland
Genealogi Uppslagsverk Brittiska öarna
Genealogiska uppslagsverk USA
Biografiska uppslagsverk NYTT!
Biografiska uppslagsverk Sverige NYTT!
Biografi Särskilda personer

Ld-c Genealogi Sverige Lda(x) Genealogi Metodlära Lexikon
 • Wiki-Rötter
  Wiki-Rötter är Sveriges Släktforskarförbunds eget uppslagsverk på nätet som utvecklas av användarna själva. Läs t.ex. om studentmatriklar eller DNA-genealogi och vad dubbelkusin och kämnärsrätt innebär.
  (Sveriges släktforskarförbund)
Ldm-c Genealogiska uppslagsverk Sverige
Se också Lm-c Biografiska uppslagsverk Sverige
 • Demografisk databas över södra Sverige (DDSS)
  Projektet DDSS har som långsiktigt mål att alla kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge fram till ca år 1900 ska finnas fritt tillgängliga och sökbara på Internet. F.n. kan man söka födelse-, vigsel- och dödböcker huvudsakligen från nordöstra Skåne. Andra tillgängliga databaser är födelseregister från Malmö stadsarkiv, vigselregister från Halland, Karlskrona Sjömansdatabas och Sveriges skeppslistor. Den demografiska databasen utökas kontinuerligt med material från nya socknar i Skåne och Blekinge.
  (Landsarkivet i Lund)
 • Digitala forskarsalen (Riksarkivet)
  Sök svenska arkivhandlingar, särskilt kyrkböcker, mantalslängder och folkräkningar från de svenska landsarkiven. Här hittar man också domstolsarkiv (huvudsakligen bouppteckningar), soldatrullor, fastighetsböcker, lagfartsböcker, frigivna straffarbetsfångar och andra arkiv. Allting (över 100 miljoner digitala handlingar) är numera fritt att söka och komma åt.
  (Riksarkivet)
 • Rotemansarkivet (Stockholms stadsarkiv)
  Rotemansarkivet är ett folkbokföringsregister för Stockholms stad 1878-1926. Alla som bodde i roten finns med, födda och avlidna, inflyttade och utflyttade. Ofta finns noteringar om fattigvårdsunderstöd, barnens skolgång, militärtjänstgöring m.m. i källmaterialet. För närvarande finns rotarna på Södermalm, Gamla stan, Klara, Kungsholmen och stora delar av Östermalm registrerade. Registrering pågår och Rotemansarkivet beräknas vara färdigregistrerat år 2016.
  (Stockholms stadsarkiv)
 • Svenska släktkalendern (1912:A-Hen & Her-Ö, 1913:A-Gib & Gib-Ra, 1918:A-Gri & Gri-Rho & Rho-Ö, 1919:A-Gun & Gun-Ryd & Ryd-Ö)
  Svenska släktkalendern ger information om icke-adliga svenska släkter. Den presenterar en släkts levande medlemmar och anger hur de är släkt med varandra genom att även de förbindande släktleden redovisas. I vissa fall redovisas bara en gren av släkten. I ingressen redogörs för släktens äldsta kända ursprung, med eventuella litteraturhänvisningar. Kalendern har utkommit i tryckt form sedan 1885 (inte årligen). Register över hittills publicerade släkter.
  (Internet Archive)
 • Svenskt släktregister
  Talar om i vilka vanligt förekommande svenska släktförteckningar man kan söka svenska släkter. Senast uppdaterad 1997.
  (Per Linder)
 • Ätt- och vapendatabas
  Databas som innehåller korta beskrivningar av de nu levande svenska adelsätternas vapensköldar.
  (Riddarhuset)
 • Se också Nationell Arkivdatabas under Ac Arkiv
Ldm-da Genealogiska uppslagsverk Danmark
 • Dansk Demografisk Database
  Dansk Demografisk Databas består av fyra databaser: Folkräkningar perioden 1787 - 1911 omfattar alla delar av landet, men med olika täckningsgrad. Utvandrade 1868 - 1903. Invandrade (personer som fått arbetstillstånd i Frederiksborg Amt 1812 - 1914, en landsomfattande tabell över personer som fick medborgarskap 1776-1915, personer utvisade från Danmark 1875 - 1919). Dannebrogsmænd.
  (Dansk Data Arkiv)
Ldm-db Genealogiska uppslagsverk Norge
 • Digitalarkivet (i Norge)
  Folkräkningar från 1801, 1865 och 1900 , kyrkböcker främst från Bergen, emigrantprotokoll och skeppslistor plus en hel del andra mindre arkiv.
  (Digitalarkivet - Historisk institutt, Universitetet i Bergen / Statsarkivet i Bergen)
Ldm-dd Genealogiska uppslagsverk Finland
 • Omkomna i finska krigen 1939-1945
  Krigsarkivets register över stupade finländare 1939-1945. Databasen innehåller uppgifter om över 95 000 personer. Registret är delvis halvfärdigt inlagt. Allt material är inte heller granskat.
  (Krigsarkivet i Finland)
 • Historieböcker (Hiski)
  Sökbara doplängder, vigsellängder, begravningslängder,flyttningslängder. Pågående projekt (HisKi-projektet) med digitalisering av finska kyrkoböcker från 1700-/1800-talet.
  (Genealogiska samfundet i Finland)
Ldm-e Genealogiska uppslagsverk Brittiska öarna Ldm-qa Genealogiska uppslagsverk USA
 • Passenger Search (The Statue of Liberty - Ellis Island)
  Mellan 1892 och 1924 passerade många miljoner immigranter Ellis Island i sin färd till Amerika. Man kan nu söka personer ur passagerarlistorna. Man kan söka direkt på namn, men om man vill komma åt det som faktiskt står i passagerarlistorna måste man registrera sig. Obs. att tillgängligheten kan vara begränsad p.g.a att många vill söka.
  (Statue of Liberty Ellis Island Foundation / The Church of Jesus-Christ Latter Day Saints)
 • Se också Social Security Death Index (SSDI) under Lm Biografiska uppslagsverk
Lm Biografiska uppslagsverk
 • 4000 Years of Women in Science
  Kortfattade noteringar om kvinnliga vetenskapsmän genom tiderna.
  (Deborah Crocker & Sethanne Howard, University of Arizona)
 • Biography.com
  Ca 25 000 kända namn finns med i denna uppslagsbok, som ursprungligen är baserad på the Cambridge Biographical Encyclopedia, (ed. David Crystal tryckt 1994).
  (A&E Television Networks)
 • Distinguished Women of Past and Present - ej längre tillgänglig
 • Eric Weinstein's World of Scientific Biography
  Uppslagsverk med korta artiklar över vetenskapsmän. Den största andelen är matematiker och fysiker.
  (Eric Weinstein, Wolfram Research, Inc.)
 • Find A Grave
  Hitta kända och okända människors gravplatser. Bilder på gravstenen och biografiska uppgifter kan ingå. Frivilliga lägger in uppgifter om främst amerikanska kyrkogårdar.
  (Jim Tipton)
 • Nobelprize.org: All Nobel Laureates
  Slå upp och läs om nobelpristagarna genom tiderna. Presentationstal och olika litteraturpristagares tal finns också med.
  (Nobelstiftelsen)
 • Nouvelle biographie générale (1852-1866)
  Mycket stort biografiskt lexikon på franska som sträcker sig från äldsta tid fram till mitten av 1800-talet. Referenser till vidare läsning ingår.
  (Internet Archive, Boston Public Library)
 • Baltikum: Baltisches Biographisches Lexikon
  Lexikon över tysktalande balter. Baserat på Deutschbaltische Biographische Lexikon.
  (Baltische Historische Kommission)
 • Danmark: Dansk Biografisk Lexikon
  Danskt biografiskt lexikon utgiven 1887-1905 (utgivare: C.F. Bricka). De tidigare danska provinserna Island och Färöarna ingår också, liksom Norge 1537-1814, Skåne -1658 och Slesvig -1864. (Projekt Runeberg)
 • Danmark: Dansk Biografisk Leksikon
  Biografiskt uppslagsverk med över 13 000 artiklar om kända danskar. Det är baserat på den tredje upplagan (1979-84) av det största utgivna danska biografiska lexikonet.
  (Den Store Danske, Gyldenddal)
 • Danmark: Dansk Kvindebiografisk Leksikon
  Digital version av dansk uppslagsbok över framstående danska kvinnor. Totalt 1924 biografiska artiklar sträcker sig från kungligheter till handbollsspelare.
  (KVINFO, Center for information om kvinde- og kønsforskning, Köpenhamn)
 • Belgien: Nationaal Biografisch Woordenboek NYTT!
  Biografier över avlidna välkända (och mindre kända men värda att nämna) belgier och personer som har varit bosatta i Belgien. Här ingår de första tio volymerna av det biografiska lexikonet Nationaal Biografisch Woordenboek.
  (Vlaams Instituut voor Geschiedenis)
 • Finland: Biografiskt lexikon för Finland (BLF)
  Artiklar om personer från korstågstiden till vår egen tid, alla med anknytning till det svenskspråkiga Finlands historia och nutid. Baserat på tryckt lexikon.
  (Svenska litteratursällskapet i Finland)
 • Finland: Finnish Biographies (Kansallisbiografia - 100 Faces from Finland)
  Baserat på ett stort finsk biografiskt lexikon. Idag finns ca 100 fria artiklar att läsa här.
  (Suomen Historiallinen Seura (Finska Historiska Samfundet))
 • Finland: Tiedenaisa - Vetenskapskvinnor - Women of Learning
  Biografier över finländska kvinnor inom olika vetenskaper och information om kvinnornas ställning i den finländska vetenskapliga världen. Sidorna finns både på finska, svenska och engelska.
  (Helsingfors universitetsbibliotek)
 • Italien: Dizionario Biografico Degli Italiani
  Uppslagsverk över kända avlidna italienare.
  (Treccani)
 • Kanada: Dictionary of Canadian Biography Online
  Uppslagsverk över kanadensare, f.n. inom tidsramen 1000-1920. Det motsvarar den tryckta versionen med samma namn och kommer att utökas i framtiden. Också tillgänglig på franska.
  (University of Toronto, the Université Laval & the National Archives of Canada)
 • Nederländerna: Biographical Dictionary of the Netherlands: 1880-2000 (Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN))
  Biografiskt uppslagsverk (på holländska) om ca 2000 framstående personer i Holland eller dess kolonier. Se "Search and select". Varje biografi avslutas med en översikt över de viktigaste källorna och litteratur om personen. Motsvarar ett tryckt verk i sex delar.
  (historici.nl)
 • Norge: Norsk biografisk leksikon
  Norges största biografiska lexikon över framstående norska män och kvinnor, numera tas också dem med som är regionalt eller lokalt kända. Det är baserat på två tryckta upplagor (1921-83, 1999-2005).
  (Store Norske Leksikon)
 • Norge: se också Danmark
 • Nya Zealand: Biographies (Te Ara Encyclopedia of New Zealand)
  Innehåller över 3 000 biografier över kända (avlidna) nyazeeländare.
  (New Zealand Historical Association)
 • Storbritannien: Dictionary of National Biography
  Artiklar ur första upplagan av det största brittiska biografiska uppslagsverket som gavs ut 1885-1900. Över 29 000 personer finns med.
  (Wiksource)
 • Tyskland: Biographie-Portal
  Gemensam portal för lexikonen Allgemeine Deutsche Biographie, Neue Deutsche Biographie, Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, och Historisches Lexikon der Schweiz. Under utveckling. Mer än 100 000 biografier från Tyskland, Österrike och Schweiz ska bli sökbara.
  (Bayerischen Staatsbibliothek & Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften & Österreichischen Akademie der Wissenschaften & der Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz)
 • Tyskland: Deutsche Biographie
  Sök i två stora tyska biografiska uppslagsverk: Allgemeine Deutsche Biographie (1875-1912) och Neue Deutsche Biographie (1953-). Avlidna personer i tyskspråkiga länder finns med.
  (Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften & Bayerischen Staatsbibliothek)
 • Tyskland: Ostdeutsche Biographie
  Biografier över framstående personer från det historiska östra Tyskland och Östtyskland.
  (Kulturportal West-Ost - Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen / Stiftung Deutsche Kultur im östlichen Europa)
 • Tyskland: Wer war wer in der DDR? / Deutsche Kommunisten: Biographisches Handbuch 1918 bis 1945
  Två biografiska lexikon är sökbara här: kända personer i gamla Östtyskland samt kommunister före Östtysklands bildande.
  (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)
 • USA: Social Security Death Index
  Databas över avlidna amerikaner som haft socialförsäkring 1962-2014. Mer information från arkiven kan beställas.
  (Family Search)
 • USA: Virtual American Biographies (1887-1889)
  Elektronisk version av Appleton's Cyclopedia of American Biography (edited by James Grant Wilson and John Fiske)(1887-1889). Över 30 000 biografiska artiklar om kända amerikaner fram till 1800-talets slut.
  (Virtualology Inc.)
 • Österrike: Österreichische Biographische Lexikon NYTT!
  Biografier över viktiga personligheter som föddes, bodde eller arbetade i den österrikisk-ungerska monarkin eller republiken Österrike. Innehåller personer som levde mellan 1815 och 2010.
  (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)
Lm-c Biografiska uppslagsverk Sverige
Se också polisrapporter under Oep Kriminologi
 • Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
  Biografisk uppslagsbok över svenska kvinnor, utgiven 1864. Enligt förordet de som "på något sätt framträtt ur vardagens allmänna slentrian", vare sig genom talang, dygder eller ryktbarhet...
  (Projekt Runeberg)
 • Biographiske underrättelser om professorer vid kongl. universitetet i Lund... (1834)
  Biografiska anteckningar av Magnus Laurentius Ståhl om alla professorer vid Lunds universitet, fram till utgivningsåret för boken 1834. Registret börjar på sidan 379.
  (Projekt Runeberg)
 • Centrala soldatregistret
  Databas över mer än 400 000 indelta svenska soldater under perioden 1682-1901, som bygger på Indelningsverkets register. Utöver uppgifterna i denna databas finns det ofta hos respektive lokalt soldatregister ytterligare uppgifter om soldaten, se kontaktinformation i databasen.
  (Föreningen Centrala Soldatregistret)
 • Båtsmansregistret
  Register över båtsmän i Blekinge och deras familjer. Uppgifterna kommer från bl.a. kyrkböcker, husförhörslängder, domböcker och generalmönsterrullor.
  (Blekinge släktforskarförening)
 • Familjesidan.se
  Här finns många begravningsannonser i svenska tidningar sökbara från nio år tillbaka. Det är möjligt att söka på namn, dödsdatum, ort, tidning.
  (Sveriges Begravningsbyråers Förbund)
 • gravar.se
  Största databasen över gravplatser i Sverige. Sök efter gravsatta personer i många församlingar i Sverige. Namn, födelsedatum och dödsdatum är sökbart.
  (LJ Systemutveckling AB)
 • Hitta graven (Stockholm)
  Sök efter ca 500 000 gravsatta personer på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser. Kartor är tillgängliga liksom tips om var kända personer som Nobel, Strindberg och Garbo är begravda. Endast 30 sökresultat visas i taget.
  (Stockholms stad)
 • Härnösands stifts herdaminne (1923-26) (.pdf)
  Biografier över präster verksamma i Härnösands stift. Detta verk skrevs av Leonard Bygdén och trycktes ursprungligen på 1920-talet i fyra volymer.
  (Jörgen Blästa)
 • Nomago: vägvisare bland böcker
  Databas med över 112 000 personnamn. En söktjänst för att kunna hitta intressanta personer i de många porträttgallerier och biografiska matriklar som var så populära under första halvan av förra århundradet. Nomago innehåller referenser till dessa böcker, t.ex. Sveriges studenter, Porträttgalleri från Småland, Svenska folkskolans ledning i ord och bild, och 1896 års män i ord och bild.
  (Jonas Magnusson, Cognatus)
 • SvenskaGravar.se
  Sök efter gravsatta personer i ett tjugotal svenska församlingar, bl.a. Malmö, Göteborg, Lund, Helsingborg, Uppsala, Umeå och Linköping. Namn, födelsedatum, dödsdatum och i vissa fall yrke är sökbart.
  (Eniac Data AB)
 • Svenska män och kvinnor (SMoK) (1942-1955) NYTT!
  Biografiskt lexikon som digitaliserats. Här kan man hitta kortare artiklar över många svenskar som inte finns med i Svenskt biografiskt lexikon.
  (Projekt Runeberg)
 • Svenskt biografiskt handlexikon (1906)
  "Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid", ursprungligen skrivna av Herman Hofberg. Över 3 000 artiklar ingår.
  (Projekt Runeberg)
 • Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
  Sveriges största biografiska uppslagsverk finns nu på nätet. Hittills ingår över 9000 detaljerade artiklar över framstående svenskar och släkter. Man får också reda på tryckta arbeten, litteratur om personen och var eventuella arkiv finns bevarade. Man kan bl.a. söka även på födelseår/dödsår (datum), födelse- och dödsort, kön och yrke.
  (Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet)
 • Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL)
  Biografiskt lexikon över tvåtusen kvinnor som gjort insatser i det svenska samhället. Artiklarna har skrivits av forskare och specialister. Många av kvinnorna är pionjärer inom sina områden, som den första kvinnliga läkaren och prästen. Allting är sökbart, och man kan slå på namn, verksamhetsområde, tillhörande organisation och levnadsort.
  (Göteborgs universitet)
 • Svenskt porträttarkiv
  Enorm databas med närmare en halv miljon porträttbilder och korta biografier, hämtade från olika porträttgallerier och matriklar från 1900-talets första hälft.
  (Omar Henriksson)
 • Svenskt porträttgalleri (1895-1913) (Generalregister)
  Biografiskt uppslagsverk med porträtt och biografiska data över cirka 20 600 framstående svenska män och kvinnor. Det finns delar som t.ex. innehåller läkare, författare och häradshövdingar. Ett användbart generalregister finns i slutet där man kan ta reda på om en viss person finns med. De flesta banden finns digitaliserade och tillgängliga, men inte alltid i så bra kvalitet.
  (Projekt Runeberg)
 • Vem är det: Svensk biografisk handbok
  I Vem är det finns korta biografier över allmänt kända svenskar (familj, utbildning, karriär). Uppgifterna lämnades av personerna själva. I elektronisk form finns 1918-2001.
  (Projekt Runeberg)
 • Se också Norrköpings Poliskammare och Stockholms poliskammares signalementsfotografierunder Oep Kriminologi och polisväsen
Lz Biografi Särskilda personer
 • Särskilda personer i kyrkohistorien se Cjz
 • Särskilda filosofer se Dbz
 • Särskilda författare se under olika avd. i G litteraturvetenskap och H Skönlitteratur
 • Särskilda konstnärer och arkitekter se Ibz
 • Särskilda kompositörer se Ijz
 • Särskilda historiska personligheter se under olika avd. i K Historia
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 27 januari 2022.
Bilder: freefoto