Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
K Historia
K(p)
K(u)
K(x)
K(ya)
K:k
K.21
K.23(x)
K.23
K.3
K.4
K.45
K.5
K.51
K.54
Kb
Kb.2
Kc
Kcx
Kda
Kdb
Kdc
Kdd
Ke
Kfa
Kfb
Historia Tidskrifter
Historia Urkunder
Historia Lexikon
Historiska kartor
Historieforskningens historia
Forntidens Egypten
Antikens historia Lexikon
Antikens historia
Medeltiden (ca 500-ca 1500)
Nya tiden (1500-)
1789-1815
Modern tid (1914-)
Första världskriget
Andra världskriget
Historia Norden
Vikingatiden
Historia Sverige
Svenskar i utlandet
Historia Danmark
Historia Norge
Historia Finland
Historia Island
Historia Brittiska öarna & Irland
Historia Tyskland
Historia Österrike
Kg
Kh
Ki
Kj
Kk
Km
Kma
Kn
Koaa
Koaf
Koafh
Kofc
Kp
Kq
Kqa
Kqb
Kra
Kt
Kv
Kyb
Kyd
Kye
Kyg
Kyh
Historia Nederländerna, Belgien, Luxemburg NYTT!
Historia Schweiz
Historia Italien
Historia Frankrike
Historia Spanien
Historia Östeuropa
Historia Ryssland
Historia Balkanländerna
Historia Turkiet
Historia Palestina
Judarnas historia
Historia Mongoliet
Historia Afrika
Historia Amerika
Historia Förenta Staterna
Historia Kanada
Historia Australien
Kulturhistoria
Ekonomisk historia
Heraldik
Flaggor
Symboler (Emblematik)
Kronologi och kalendrar
Numismatik (mynt & sedlar)K(p) Historia Tidskrifter
 • Magazine Stacks: Tables of contents of historical journals in German, English...
  Innehållsförteckningar från främst tyska historiska tidskrifter, men också andra historietidskrifter.
  (Stuart Jenks, Fordham University Center for Medieval Studies)
 • Populär Historia
  Sveriges största historiska tidskrift, Populär Historia, har gjort många artiklar tillgängliga här. Klicka på förstoringsglaset för att söka.
  (Populär Historia)
 • Scandia: tidskrift för historisk forskning
  Historievetenskaplig tidskrift som främst behandlar nordisk och övrig europisk historia samt historisk teori/metod och historiografi. Här är den inscannad från sin början 1928, och det är möjligt att söka i fulltexten eller bläddra bland numren.
  (Stiftelsen Scandia / Lunds universitets bibliotek)
K(u) Historia Urkunder
Se också under olika länder.
 • The Avalon Project
  Dokument från 1600-talet och framåt finns återgivna i fulltext, bl.a. många politiskt viktiga konventioner och överenskommelser.
  (Yale Law School, Lillian Goldman Law Library)
 • EuroDocs: Online Sources for European History
  Samling av historiska texter, bl.a. World War I Document Archive, Maastricht- fördraget, UN Charter. (Richard Hacken, Harold B. Lee Library, Brigham Young University)
K(x) Historia Lexikon
Se också under olika länder. K(ya) Historiska kartor
Se också S(ya) Militärväsen Kartor
 • David Rumsey Map Collection
  Ett privat initiativ att lägga in kartor på nätet. Samlingen av f.n. över 110 000 kartor och relaterade bilder koncentrerar sig på amerikanska kartor från 1700-talet och 1800-talet, men innehåller också äldre kartor från Europa, Asien och Afrika. Samlingen är sökbar genom bl.a. land, författare och nyckelord.
  (Cartography Associates)
 • Google Maps Rumsey Historical Maps
  Historiska kartor läggs "ovanpå" moderna, så att man kan jämföra och se skillnader. Kartorna är hämtade ur David Rumsey Collection och skildrar Nordamerika, Europa, Afrika, Indien, Asien och Australien.
  (Cartography Associates)
 • Historiska kartor (.Djvu)
  Man kan titta på och köpa kartor från Lantmäteriets arkiv och Rikets allmänna kartverks arkiv. Välj bland sådant som ekonomiska och topografiska kartor (1859-1978), häradskartor, generalstabskartan (1827-1971), stads- och skifteskartor (1630-1974) och förrättningsakter/kartor (1690-). Beställning kan göras av kartorna i digital form eller i pappersform.
  (Lantmäteriet)
 • Historiska kartor över Malmö
  Historiska kartor över hela Malmö från 1600-talet och framåt. En del av samlingen är kopior av Lantmäteriets kartor över de delar av Malmö som inte tillhörde staden från början men som är inkorporerade senare bl.a. (Husie, Bunkeflo, Oxie). Bland dessa kartor finns t.ex. skifteskartor.
  (Malmö stadsarkiv)
 • Maps of Scotland
  Ca 1 300 tidiga skotska kartor 1560-1928; dessutom Pont's Maps of Scotland ca 1583 - 1596 och en rad militära kartor från Skottland.
  (National Library of Scotland)
 • Old Maps (Free Historic Maps) - ej längre tillgänglig
 • Sveriges äldsta storskaliga kartor (GEORG) (Register)
  Unik databas med Sveriges äldsta storskaliga kartor. 12 000 kartor över byar och gårdar från perioden 1630-1655 är sökbara på olika sätt, via register eller via modern karta.
  (Riksarkivet)
K:k Historieforskningens historia (historiografi) K.21 Forntidens Egypten
Se också Jpba Arkeologi Egypten
 • Ancient Egypt
  Mycket att läsa om Egyptens historia, faraoner, monument och om hur pyramiderna byggdes.
  (Tour Egypt)
 • Eternal Egypt
  Multimediaupplevelse av Egyptens historia med ett stort antal bilder och dessutom tredimensionella rekonstruktioner.
  (Egyptian Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage (CultNat) & IBM )
 • UCLA Encyclopedia of Egyptology (UEE)
  Ca 150 innehållsrika artiklar är hittills skrivna av olika forskare i detta öppna uppslagsverk. Man behandlar det antika Egyptens kultur, historia och arkitektur.
  (Department of Near Eastern Languages and Cultures, UCLA)
K.23(x) Antikens historia Lexikon K.23 Antikens historia K.3 Medeltiden (ca 500-ca 1500)
 • Byzantium: The Byzantine Studies Page
  Länkar till bilder, manuskript, musik och litteratur om det bysantinska kejsardömet.
  (Paul Halsall, Fordham University N.Y.)
 • History of the Crusades
  Sex delar: The first hundred years, The later Crusades 1189-1311, The fourteenth and fifteenth centuries, The art and architecture of the crusader states, The impact of the Crusades on the Near East, The impact of the Crusades on Europe. Detta stora verk publicerades i sex volymer (1969-1989). Här kan man läsa och söka i texterna.
  (Editor: Kenneth M. Setton, University of Wisconsin)
 • Medieval Sourcebook
  En mycket stor samling av historiska källtexter från medeltiden.
  (Paul Halsall, Fordham University)
 • ORB: The Online Reference Book for Medieval Studies
  ORB är ett hjälpmedel för medeltidsstudier och har som mål att samla alla viktiga texter om och från medeltiden. Ett antal forskare bidrar med egna artiklar.
  (Carolyn P. Schriber, Rhodes College Memphis, Tennessee)
 • RI-Opac: Literature Database for the Middle Ages
  En av de största litteraturdatabaserna på temat medeltiden. Innehåller över en miljon referenser (böcker, tidskriftsartiklar m.m.) och görs inom projektet Regesta Imperii som inventerar historiska källor från det tysk-romerska riket.
  (Regesta Imperii, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz)
 • Se också Argos under K.23 Antikens historia
 • Se också Medeltidens bildvärld under Ib-c Konsthistoria Sverige
 • Se också Feminae: Medieval Feminist Index under Ohja Kvinnofrågor
K.4 Nya tiden (1500-)
 • Internet Modern History Sourcebook
  Modern History Sourcebook samlar länkar till tusentals originaltexter i elektronisk form - från reformationen fram till 1900-talets populärkultur.
  (Paul Halsall, Fordham University)
K.45 1789-1815 K.5 Modern tid (1914-)
 • Cold War
  FÖrutom 160 biografiska texter finns det också information på teman som atombomben, Pragvåren, Grisbukten, Perestroika, Warszawapakten och Trumandoktrinen.
  (Spartacus Educational)
 • Cold War International History Project
  Många källdokument från det kalla krigets tid. Projektet publicerar historiska dokument, särskilt det som tidigare varit "gömt" i östliga arkiv på den kommunistiska sidan. Exempel på arkiv: Berlinmurens fall, Koreakriget, Kubakrisen, Ungernrevolten.
  (Woodrow Wilson International Center for Scholars)
K.51 Första världskriget
 • First World War
  Historisk uppslagsbok om första världskriget med många artiklar om politiker, militära ledare, krigshjältar, marinen, flyget, livet i skyttegravarna, kvinnor under kriget, statistik m.m.
  (Spartacus Educational)
 • International Encyclopedia of the First World War
  Stort internationellt uppslagsverk om första världskriget. Olika teman, lästips, tidslinje och annat ingår. Detta omfattande samarbetsprojekt mellan olika forskningsinstitutioner vill publicera över tusen artiklar.
  (Freie Universität Berlin, Bayerische Staatsbibliothek etc.)
 • Trenches on the Web
  Samlingsplats för allt som rör första världskriget.
  (Mike Iavarone)
 • The World War I Document Archive
  Arkiv med texter från första världskriget: tal, diplomatiska brev, fredsavtal, självbiografier m.fl. kan läsas här (en del översatta till engelska från andra språk).
  (Great War Primary Document Archive, Brigham Young University - Richard Hacken)
K.54 Andra världskriget
 • Central Database of Shoah Victims' Names
  Databas med målsättning att dokumentera och minnas förintelsens alla offer med namn, biografiska uppgifter och ibland bilder. Mer än hälften av alla sex miljoner judar som dog finns med här. Besökare uppmanas att skicka in sina vittnesmål om släktingar och bekanta.
  (Yad Vashem - The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority)
 • Holocaust Encyclopedia
  Samling artiklar om förintelsen med bilder, videoklipp och kartor. Ett resurscentrum tänkt för lärare, elever och andra intresserade.
  (United States Holocaust Memorial Museum)
 • World War II Resources
  Stor samling dokument (bl.a. brittiska, tyska och japanska) från andra världskriget. Exempel är Hitlers order att invadera Norge och Danmark, dokument om Pearl Harbor-attacken, tal av Roosevelt och Churchill och kapitulationsdokumenten.
  (Pearl Harbor Working Group)
 • Se också Sverige under andra världskriget under Kc Historia Sverige
Kb Historia Norden
 • Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede (1914)
  Känt bokverk av historikern Troels Frederik Troels-Lund (1914) behandlar vad man i början på 1900-talet kände till om slutet av den nordiska medeltiden och renässansen. De olika delarna handlar om land och folk, bostäder, kläder, mat och dryck, vardag och fest, årets högtider, tro och livssyn.
  (Projekt Runeberg)
Kb.2 Vikingatiden
Se Jb.17 Arkeologi Vikingatiden

Kc Historia Sverige
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Nc Geografi Sverige, för medeltidshistoria se också Jc Arkeologi Sverige

 • Folk i rörelse
  Exempel på arkivdokument ur folkrörelsernas historia fram till 1922. Den här webbplatsen är ett läromedel som lyfter fram vissa dokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis skildrar demokratins framväxt i Sverige. Olika teman är politiska rörelser, nykterhetsrörelsen, väckelserörelsen och arbetarrörelsen. Ett exempel är propagandeskrifter från den första folkomröstningen i Sverige.
  (Folkrörelsernas Arkivförbund, Arkiv Gävleborg, Skånes Arkivförbund)
 • Lort-Sverige
  Lort-Sverige av Ludvig Nordström var egentligen en serie radioreportage som trycktes 1938 . Han beskrev och gjorde kända de fattiga förhållandena i Sverige under 30-talet.
  (Projekt Runeberg)
 • Militaria: svensk militärhistoria
  Här kan man läsa om svensk militärhistoria, den indelte soldaten och indelningsverket i Sverige, båtsmanshållet i Sverige, olika regementen och berömda svenska slag under 1600-, 1700- och 1800-talet, bl.a. mycket information om slaget vid Lützen, Lund, Narva och Poltava.
  (Hans Högman)
 • Nättidningen Svensk Historia
  Historiska nyheter från bland annat universitet, muséer och myndigheter samt artiklar från ett antal dagstidningar. Även information om aktuell forskning, museiutställningar och ny litteratur finns med.
  (Peter Kristensson)
 • Ortshistoria.se (f.d. CyberCity)
  Fakta om svenska städer och kommuner: en kort historik, folkmängd, näringsliv, kommunvalsresultat och litteraturhänvisningar.
  (Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet)
 • Ostindiska kompaniets arkiv
  Göteborgs UB har Sveriges största samling av handskrifter och andra arkivhandlingar i original från Svenska Ostindiska Compagniet som handlade med Kina 1731-1813. Nästan samtliga handlingar kan studeras och sökas på nätet, bl.a. skeppsrullor över besättningsmännen.
  Användarkrav: DjVu Browser Plug-in, webbläsare version 4+.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Samlaren (.pdf)
  Läs t.ex. om telefonens historia, titta på bryggerietiketter eller kanske reklambilder från gamla veckotidningar. Här visas en rad samlingar i bild och text från samlare i Sverige. Många fina bilder och texter som utgör en del av vår kulturhistoria. Nostalgi- och samlarlänkar ingår.
  (Jan Johansson, Samlaren)
 • Suecia Antiqua et Hodierna (1660-1715)
  Suecia Antiqua et Hodierna omfattar både beskrivning och digitaliserade bilder av samtliga de 353 grafiska planscher som återges i Erik Dahlberghs bildverk från svensk stormaktstid med samma namn (1660-1715). Suecians bildvärld omfattar främst slott, byggnader, egendomar, städer samt fornminnen, men var inte alltid en direkt återgivning av verkligheten. I denna specialdatabas kan man via begränsningsboxar söka på gravör och avbildade anläggningar/byggnader, orter, fornminnen m.m.
  (Kungliga Biblioteket)
 • Svensk historisk bibliografi
  Svensk historisk bibliografi innehåller referenser till litteratur om Sveriges historia: böcker, artiklar och recensioner av böcker som ingår i bibliografin. Titlar publicerade 1977-2010 finns med. Den uppdateras i princip inte efter 2010, men det kan förekomma viss påfyllning av nyare utkomna svenska böcker.
  (Kungliga biblioteket)
 • Svensk historisk bibliografi - digital 1771-2010
  Den mest omfattande bibliografin över svensk historia är här digitaliserad och sökbar. Den omfattar över 176 000 poster; böcker, uppsatser, recensioner och artiklar m.m. och annat som rör Sveriges historia. Innehållet har inscannats från den tryckta Svensk historisk bibliografi (1771-1976) och dessutom hämtats från LIBRIS (1977-2010). Den automatiska inläsningen av äldre inskannad text innebär alltid att vissa feltolkningar uppstår. Det är därför bra att variera sökorden om man inte finner det man söker. I de äldre tryckta volymerna förtecknades inte fullständiga förnamn, utan endast författarnas initialer. Finns också inscannad hos Projekt Runeberg.
  (Kungliga biblioteket)
 • Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
  I denna databas kan man söka uppgifter om svenska medeltidsbrev, som på något sätt berör Sverige och svenska förhållanden fram till 1540. Över 40 000 brev finns registrerade, och det anges var brevet finns i original och om/var det finns tryckt (ofta i serien Svenskt Diplomatarium). Nu kan man också göra sökningar i samtliga brevtexter som tryckts i Svenskt Diplomatarium (från äldsta tid fram till 1377 och perioden 1401-1420).
  (Riksarkivet)
 • Sveriges land och folk: en historisk-statistisk handbok (1901)
  Boken Sveriges folk av Gustaf Sundbärg (1901) ger en detaljerad bild av Sveriges för hundra år sedan. Läs om befolkningen och det "svenska folklynnet", statsförvaltningen, vetenskaplig forskning, olika näringar och samfärdsmedel.
  (Projekt Runeberg)
 • Journal Digital - se Filmarkivet under Imb-c Filmhistoria Sverige
 • Se också Emigrationsutredningen (1908-14) under Kcx Historia Svenskar i utlandet
 • Se också Fornsvenska textbanken under Fc Svenska
 • Se också Handikapphistoriska föreningen under Ohfh Handikappade
 • Se också Medicinhistorisk databas och Svensk medicinalhistorisk bibliografi under V:k Medicin Allmänt Historia
 • Se också Norge, Sverige och unionen under Kdb Historia Norge
 • Se också Projekt Mercurius under Kv Ekonomisk historia
 • Se också Det svenska jordbrukets historia under Qd:k Lantbruk Historia
 • Se också Svenska frivilliga i Finland 1939-1944 under Kdd Historia Finland
 • Se också Svenskt offentligt tryck -1833 under Occ Sveriges statskunskap och politik
 • Se också Väg- och trafikhistorisk databas under Prad Vägtrafik
 • Se också Öresundstid under Kda Historia Danmark
Kcx Historia Svenskar i utlandet
 • Emigrationsutredningen (1907-1914) (.pdf)
  Den stora emigrationsutredningen innehåller mycket fakta om svenskarnas emigration och statistik om Sverige som det såg ut kring år 1900.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Svenskamerikansk bibliografi
  Svenskamerikansk bibliografi innehåller referenser till litteratur på svenska språket publicerade i Förenta staterna eller Kanada. Den tar också upp publikationer och artiklar i samlingsverk som behandlar svenskamerikanska frågor.
  (Kungl. biblioteket och Svenska emigrantinstitutet i Växjö)
Kda Historia Danmark
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Nda Geografi Danmark
 • Danmarkshistorien.dk
  Om Danmarks historia från forntiden fram till idag. Webbplatsen innehåller bl.a. ett lexikon med ca 300 artiklar, källtexter och en interaktiv tidslinje. Materialet har framställts av danska historiker och arkeologer vid Århus universitet i första hand för för en vetgirig allmänhet och studerande.
  (Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet)
 • Dansk Historisk Bibliografi
  Innehåller referenser till böcker, tidskriftartiklar, artiklar i antologier och festskrifter m.m., som berör dansk historia. Motsvarar samtliga tryckta volymer av Dansk Historisk Bibliografi (vissa luckor åren 1948-1966 och 1977-1989).
  (Det Kongelige Bibliotek)
 • Dansk Militærhistorie
  Många kortare artiklar om dansk militärhistoria.
  (Gert Laursen)
 • Historiecenter Dybbøl banke
  Det dansk-tyska kriget 1864 och striderna i Dybbøl skildras här genom det lokala museets hemsida.
  (Historiecenter Dybbøl banke)
 • Illustreret Tidende
  Illustreret Tidende var en veckotidning, som skildrade den danska samtiden 1859-1924. Här har man digitaliserat alla årgångarna, som omfattar ca 55 000 sidor.
  (Det Kongelige Bibliotek)
 • Kvindekilder
  Texter om danska kvinnors kamp för jämställdhet 1850-1985. Länkar går till ett antal samtida källor som brev, artiklar, bilder och biografier över kvinnliga pionjärer.
  (KVINFO - Center för information om kvinde- og kønsforskning)
 • Øresundstid
  Webbsajt som behandlar den historiska utvecklingen i Öresundsregionen. Uppdelat på medeltiden, renässansen, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet. Innehåller många bilder och källtexter. Gjort med tanke på gymnasiestudenter.
  (Projekt Øresundstid: Espergærde Gymnasium og HF & Tycho Braheskolan i Helsingborg)
 • Se också Danmark før og nu under K(ya) Historiska kartor
Kdb Historia Norge
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Ndb Geografi Norge
 • Diplomatarium Norvegicum (band 1-23)
  Ca 18 000 brev från medeltiden (1050-1599) i Norge. (Med reservation för stavfel).
  (Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø)
 • Historisk bibliografi (NORHIST)
  Innehåller referenser till litteratur om norsk historia: böcker, småtryck, artiklar i tidskrifter och årsböcker utgivna i Norge 1980-1997. Databasen uppdateras inte längre.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Det löfterike landet: norsk utvandring til Amerika og norsk-amerikansk historie 1825-2000
  Denna innehållsrika webbplats gjordes inför 175-årsjubileet för norsk utvandring till Amerika år 2000. Den ger tillgång till en mängd material om norsk utvandring till Amerika. Man kan titta på artiklar, böcker, Amerikabrev, radio- och TV-program och fotografier. Här finns också bibliografier över litteratur om norsk utvandring och norsk-amerikansk litteratur.
  (Norsk utvandrermuseum, Nasjonalbiblioteket i Oslo)
 • NORDIKI: Norske Digitale Kilder 1940-45
  Många norska institutioner samarbetar här och presenterar dokument, bild, ljud och film från krigsåren i Norge.
  (Universitetet i Bergen, Statsarkivet i Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Museum m.fl.)
 • Norge i 1814
  Databas med referenser till litteratur om de politiska händelserna i Norge 1814. Det som ingår är bl.a. böcker, tidskriftsartiklar, dagböcker, avhandlingar och skönlitterära framställningar. Här finns också grundlagen 1814.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Norge, Sverige & unionen: den norsk-svenska unionen og dens siste år 1905
  Detta projekt vill beskriva händelserna under unionsupplösningens år 1905 för en bred publik. Det är möjligt att söka efter originaldokument (bl.a. dagstidningar), texter och bilder. En bibliografi och nyskrivna artiklar finns också med.
  (Prosjekt 1905: Universitetet i Oslo/Nasjonalbiblioteket/Riksarkivet i Norge/Riksarkivet i Sverige/Kungliga biblioteket)
 • Se också NorgesLexi (bl.a. Norsk krigsleksikon) under Ocf-db Statskunskap och politik Norge
 • Se också Digitale aviser under Ädb Norska dagstidningar
Kdc Historia Island
 • Timarit.is (.djvu)
  Ca 250 äldre tidningar och tidskrifter är här inscannade från Island, Färöarna och Grönland, exempelvis Morgunblađiđ och Dagblađiđ Vísir. Det går att söka på ord och tidning.
  (Landsbķkasafn Íslands - Háskķlabķkasafn (National Library of Iceland)
Kdd Historia Finland
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Ndd Geografi Finland
 • Diplomatarium Fennicum
  Historiska dokument från medeltiden i Finland finns här sökbara. Det är baserat på den tryckta serien Finlands Medeltidsurkunder (8 volymer) som har digitaliserats.
  (Riksarkivet, Finland)
 • Mannerheim
  Innehållsrik webbplats om Carl Gustaf Mannerheim som kanske mer än någon annan påverkat det självständiga Finlands historia. Här berättas bl.a. om hans tid som riksföreståndare 1918-1919, överbefälhavare 1939-46 och president för republiken Finland 1944-46.
  (Helsingin Suomalainen Klubi)
 • Svenska frivilliga i Finland 1939-1944
  Ambitiöst om de svenska frivilliga under Finlands Vinter- och Fortsättningskrig. Här finns också berättelser och bilder av deltagande soldater.
  (Nicolas von Schmidt-Laußitz)
 • Se också Finskt Historiskt Tidningsbibliotek under Ädd Finska dagstidningar
Ke Historia Brittiska öarna & Irland
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Ne Geografi Brittiska öarna
 • British History
  Korta men många intressanta artiklar om Storbritanniens historia 1700-1950. Här hittar man bl.a. avsnitt om kvinnlig rösträtt, textilindustrin, järnvägen, fattigdom, barnarbete och parlamentsledamöter.
  (Spartacus Educational)
 • British History Online
  British History Online är ett bibliotek över historiska källor rörande Englands historia. Dokument från 1100-talet och framåt är tillgängliga.
  (Institute of Historical Research, University of London & History of Parliament Trust)
 • CAIN: Northern Ireland Conflict, Politics & Society
  Projektet CAIN innehåller en mängd material, bakgrundsinformation, litteraturtips m.m. om konflikten i Nordirland.
  (University of Ulster, the Queen's University of Belfast, Linen Hall Library, Belfast)
 • The Dictionary of Victorian London
  Utdrag från historiska texter illustrerar livet i det viktorianska London. Rubrikerna inkluderar allt från elektriskt ljus till väderförhållanden.
  (Lee Jackson)
 • Irish History Online
  Omfattande litteraturdatabas över irländsk historia. Både böcker, essäer, kapitel och artiklar finns med tillbaka till 1930-talet. Det äldre materialet har hämtats från bibliografin "Writings in Irish history".
  (Royal Irish Academy Library, Dublin)
 • Scottish History
  Många texter om Skottlands historia och personligheter (över 8 000 sidor), bl.a. en del äldre reseskildringar.
  (Electric Scotland - The Family Tree and Scots Independent (Newspapers) Ltd)
 • Sir Winston Churchill
  Fakta, artiklar, beskrivningar av böcker om Churchill och dessutom hans mest berömda tal.
  (The Churchill Centre, Washington)
 • The Victorian Web
  Baserat på kursmaterial från Brown University. Artiklar om den viktorianska tidens litteratur, konst, historia, samhälle m.m.
  (George Landow, Brown University)
 • Se också CELT under He Engelsk och irländsk skönlitteratur
 • Se också historiska kartor under K(ya) Historia Kartor
 • Se också The Proceedings of the Old Bailey, London under Oer
 • Se också Active Paper Archive under Äe Dagstidningar och nyheter Brittiska öarna
Kfa Historia Tyskland
 • Chronik der Wende (Fall of the Wall)
  Denna stora webbplats innehåller över 2000 sidor med fakta, texter, bilder och ljud om händelseförloppet oktober 1989 - mars 1990, när Berlinmuren föll. Man får också uppslagsmöjligheter på institutioner och personer. Det finns också en kortare engelsk version.
  (ORB - Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg)
 • German History in Documents & Images
  Tysklands väg till modern tid (1500-) illustreras här i en omfattande samling av dokument, bilder och kartor, och med en introduktion till varje tidsperiod. Allting är sökbart, och de tyska texterna är också översatta till engelska.
  (German Historical Institute, Washington)
 • Historische Bibliographie Online
  Sökbar bibliografi över historisk litteratur på tyska. Främst behandlas tysk historia men också andra europeiska länder.
  (Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH)
 • Jahresberichte für deutsche Geschichte
  Den stora tyska historiska bibliografin. Här presenteras litteratur om tysk historia 1986-2016. (1925-1938 finns också på nätet).
  (Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften)
 • Monumenta Germaniae Historica
  Pågående arbete med att digitalisera denna stora serie (MGH) som innehåller medeltida källmaterial. Serien omfattar dokument från den tyska, österrikiska och schweiziska historien, bl.a. frankerriket och tysk-romerska riket.
  (Bayerischen Staatsbibliothek)
 • Preussen: Chronik eines deutschen Staates
  Informativ webbplats om det tyska kungadömet Preussen, som i mer än 200 år dominerade den tyska historien.
  (ORB - Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg)
 • wiedervereinigung.de: die bibliographie zur deutschen einheit
  Litteraturdatabas med sökbara referenser om Tysklands återförening. Huvuddelen är tidskriftsartiklar på tyska. Här finns också boktips i ämnet.
  (Hendrik Berth, Universität Dresden)
 • Se också Cold War och Cold War International History Project under K.5 Modern tid
 • Se också Virtuelle Deutsche Landesbibliographie under Nfa Geografi Tyskland
Kfb Historia Österrike Kg Historia Nederländerna, Belgien och Luxemburg
 • Digital Bibliography of the history of the Netherlands (DBNG) NYTT!
  Omfattande bibliografi över nederländsk historisk litteratur. I DBNG ingår den tryckta serien Repertorium Geschiedenis Nederland. Bibliografin behandlar nuvarande nederländska landområden och tidigare kolonier, personer i och från landet, och relaterade händelser utomlands.
  (Koninklijke Bibliotheek )
Kh Historia Schweiz
 • Historische Lexikon der Schweiz HLS
  Historiskt lexikon om Schweiz på franska, tyska och italienska.
  (Historical Dictionary of Switzerland, Swiss Academy of Humanities and the General Swiss Society of Historical Research)
 • Se också Monumenta Germaniae Historica under Kfa Historia Tyskland
Ki Historia Italien Kj Historia Frankrike
 • Gallica: la bibliothčque numérique
  Historiskt bibliotek med ca 2 500 volymer från 1800-talets Frankrike.
  (Bibliothčque nationale de France)
 • Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution
  Omfångsrik webbplats med historiska dokument (översatta till engelska), bilder, kartor och artiklar om den franska revolutionen. Allt är sökbart.
  (Lynn Hun, Jack Censer (eds.) - Center for History and New Media, George Mason University and the American Social History Project, City University of New York)
 • The Napoleonic Guide
  Denna guide täcker den turbulenta perioden 1796-1815 i Europa med information om främst Napoleon och samtida personer. Här står också mycket om de arméer och militära slag som utkämpades. Med bilder, kartor och litteraturhänvisningar.
  (Napoleonic Guide, editor: Richard Moore)
Kk Historia Spanien
 • The Library of Iberian Resources Online (LIBRO)
  Projekt med målsättning att göra tillgänglig forskning om Iberiska halvöns historia - främst medeltiden. Man kan här läsa och söka i ett antal elektroniska böcker.
  (American Academy of Research Historians of Medieval Spain/University of Central Arkansas)
Km Historia Östeuropa Kma Historia Ryssland Kn Historia Balkanländerna
 • Digital Encyclopaedia of the Hellenic World
  Uppslagsverk med tema den grekiska (hellenistiska) civilisationens utveckling under antiken, det bysantinska och det osmanska riket. Tre delar behandlar Mindre Asien, Svarta Havet och Konstantinopel (Istanbul).
  (Foundation of the Hellenic World)
 • Kosovo fact files - ej längre tillgänglig
Koaa Historia Turkiet
 • TheOttomans.org
  Denna webbplats manar till att upptäcka ottomanerna och det ottomanska eller osmanska riket som varade från slutet av 1200-talet till 1923. Under sina glansdagar sträckte det sig från Jemen till Österrike. Avsnitt om bl.a. historia, kultur, armé och härskande sultaner.
  (LuckyEye Limited)
Koaf Historia Palestina Koafh Judarnas historia
Se också Cmdb Judendom
 • JewishEncyclopedia.com (1901-06)
  Äldre uppslagsverk om judarnas historia, kultur och religion. Motsvarar den tryckta Jewish Encyclopedia (1901-1906) i tolv band.
  (JewishEncyclopedia.com)
 • The Jewish Virtual Library
  En omfattande historisk uppslagsbok med texter om judisk historia och politik. Man hittar t.ex. berömda personer, kartor och bibliografier, och under rubriken Travel och Virtual Jewish History Tour finns det information om judarnas historia i olika länder. Gjort av en ideell judisk organisation för främjande av samarbete USA-Israel.
  (American-Israeli Cooperative Enterprise)
 • Svensk judisk bibliografi
  Svensk judisk bibliografi (JUDAICA) innehåller referenser till böcker, tidskrifter och ett urval artiklar om judisk historia, kultur och samhälle, på svenska och andra språk. Så småningom skall litteratur från alla svenska bibliotek finnas med (just nu Lunds, Göteborgs och Uppsalas UB samt Judiska biblioteket i Stockholm).
  (Uppsala universitetsbibliotek/LIBRIS)
 • The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
  Stort uppslagsverk som behandlar judarnas historia i Östeuropa. 450 experter står bakom och belyser olika aspekter av kultur, politik och vardagsliv. En riklig samling av bilder, kartor och källdokument är också tillgänglig.
  (YIVO Institute for Jewish Research)
 • Se också Central Databas of Shoah Victims' Names, Museum of Tolerance Online och Holocaust Encyclopedia under K.54 Andra världskriget
Kofc Historia Mongoliet
 • The Mongols in World History
  Undervisningsmaterial som behandlar mongolernas roll i världshistorien. Det finns fem avsnitt: om mongolernas historiska roll, mongolernas erövringar, mongolerna i Kina, deras nomadliv och viktiga historiska personer som Djingis Khan (stavas här Chinggis el. Genghis) och Khublai Khan.
  (Asia for Educators Program at Columbia University)
Kp Historia Afrika
 • The Story of Africa
  Webbplats som baseras på en serie radioprogram från BBC World Service. Berättar om den afrikanska kontinentens historia ur ett afrikanskt perspektiv. Man kan också lyssna till radioprogrammen.
  (BBC World Service)
 • South African History Online
  Omfattande webbplats med syfte att göra Sydafrikas historia mer känd, man kan t.ex. välja att utforska personer, platser och utställningar.
  (South African History Online)
 • Se också Claremont Coptic Encyclopaedia under Ckop Koptiska kyrkor
Kq Historia Amerika Kqa Historia Förenta Staterna
Särskilda orters historia och lokalhistoria se Nqa Geografi Förenta Staterna.
Se också Etnologi Förenta staterna och Ocf-qa Statskunskap och politik USA
 • Ad*Access
  Över 7 000 reklamannonser kan här sökas och beskådas från amerikanska och kanadensiska tidningar och tidskrifter 1911-1955. Det finns fem olika teman för reklamen: radio, tv, transport, skönhet och hygien och andra världskriget. Annonserna är inscannade från det egna bibliotekets samlingar.
  (Rare Book, Manuscript, and Special Collections Library, Duke University)
 • American History
  Många artiklar med teman från den amerikanska historien: slaveri, rösträtt, medborgarrättsrörelsen, politik, fackförbund, det kalla kriget m.m.
  (Spartacus Educational)
 • American Journeys: Eyewitness Accounts of Early American Exploration and Settlements
  Ett elektroniskt bibliotek med över 18 000 sidor om koloniseringen och utforskningen av Nordamerika, t.ex. Columbus, kapten Cook och Lewis & Clark.
  Användarkrav: Adobe Acrobat Reader krävs för att läsa vissa dokument.
  (Wisconsin Historical Society & National History Day)
 • Archiving Early America - ej längre tillgänglig
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
  Denna litteraturdatabas förtecknar mer än 32 000 tryckta verk om den amerikanska kontinenten, tryckta i Europa före 1750, och behandlar alltså hur man i Europa såg på den nya världen. Den baseras på den tryckta bibliografin European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas.
  (EBSCO, John Carter Brown Library)
 • FBI Records: The Vault (f.d. Electronic Reading Room)
  Enligt lag ska det finnas offentlig tillgång till FBI:s handlingar. Här har man valt ut vissa fall och lagt ut scannade dokument på nätet. Exempel är maffian, spioner och Ku Klux Klan.
  (FBI - Federal Bureau of Investigation)
 • Franklin: Access to the FDR Library's Digital Collections
  Många politiskt intressanta dokument från Franklin D. Roosevelts presidenttid 1933-45. Här ingår bl.a. Safe Files (tidigare hemligstämplat material), German Diplomatic Files, British Diplomatic Files, Vatican Files, ljudklipp, bilder från USA under depressionen och andra världskriget.
  (Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum)
 • How the Other Half Lives: Studies Among the Tenements of New York
  Bok med fotografier skriven 1890 av Jacob Riis om de sociala förhållandena i New Yorks "sämre" kvarter.
  (Michael S Barnes, Authentic History Center)
 • Immigration to the United States, 1789-1930
  Samling med digitaliserat historiskt material om den stora immigrationen till USA. Källorna inkluderar böcker, kartor, bilder och handskrifter. Det finns olika teman som attityder, arbete, etniska grupper och regioner. Källmaterialet är utvalt från Harvards bibliotek, museer och arkiv.
  (Harvard University Library)
 • Library of Congress Digital Collections
  Här har man digitaliserat många olika samlingar av amerikanskt historiskt material i form av texter, bilder, kartor, ljudinspelningar och filmer. Innehållet har hämtats från många olika amerikanska bibliotekssamlingar. Exempel är kongressdokument, historiska byggnader, gamla daguerrotyp-fotografier, folkmusik, och noter.
  (Library of Congress)
 • Making of America (MOA)
  Ett elektroniskt socialhistoriskt bibliotek med ca 1 600 inscannade böcker och 50 000 tidskriftsartiklar från det amerikanska 1800-talet.
  (University of Michigan och Cornell University)
 • Presidents of the United States: Resource Guides
  Amerikanska presidenters digitaliserade arkiv och korrespondens finns på det amerikanska kongressbiblioteket. Filmer och ljudinspelningar kan också ingå. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt och Abraham Lincoln är några exempel.
  (Library of Congress)
Kqb Historia Kanada
 • Canadiana Online (ECO)
  Detta projekt har scannat in mer än 8 000 böcker, broschyrer m.m. från 1800-talet. En del kan läsas i fulltext utan prenumeration. ECO täcker mycket av kanadensisk historia - från den europeiska kolonisationen till 1800-talets slut.
  (Canadian Institute for Historical Microreproductions, National Library of Canada, Université Laval Library, University of Toronto Library, Bibliothčque nationale du Québec)
Kra Historia Australien Kt Kulturhistoria se se avd. K under respektive land eller region

Kv Ekonomisk historia
 • EH.net: Economic History Services
  Engelskspråkiga resurser inom ekonomisk historia, bl.a. kan man läsa sammanfattningar och recensioner av publicerade böcker, gå med i diskussionsgrupper, fråga en forskare och gå till institutioner inom ekonomisk historia.
  (EH.Net - the Business History Conference, The Cliometric Society, the Economic History Association, the History of Economics Society)
 • Handelns historia (f.d. Projekt Mercurius)
  Här finns många artiklar om handelns historia i Sverige. Artiklar ingår om handelns epoker, handelns lagstiftning och handelns statistik.
  (Centrum för näringslivshistoria)
 • The History of Economic Thought Website
  Ger korta översikter av över 500 olika ekonomers teorier, organiserade alfabetiskt och efter skola. Bibliografier ingår, liksom länkar till andra webbsidor.
  (Gonįalo L. Fonseca, Leanne Usher)
Ky Historiska hjälpvetenskaper
Se också N.05 Historisk geografi och L Biografi och genealogi

Kyb Heraldik Kyd Flaggor
 • Flags of the World
  En omfattande webbplats med olika länders flaggor och deras historik. Här finns också flaggdagar, vexillologiska termer och en "flaggdetektiv" som kan identifiera vilket land en viss flagga tillhör.
  (Rob Raeside)
Kye Symboler (Emblematik) Kyg Kronologi och kalendrar
 • The Calendar Zone
  Länkar med information om tideräkning, kalendrar, historiska datum, helgdagar, evighetskalendrar och inte minst det nya årtusendet.
  (Janice McLean, Juneau)
 • timeanddate.com
  Olika tidshjälpmedel finns här, t.ex. att räkna ut lokal tid och tidszoner världen runt i World Clock. Välj kalender för olika länder eller räkna ut hur många dagar, timmar och minuter en viss tidsperiod utgör.
  (Steffen Thorsen)
Kyh Numismatik (mynt & sedlar)
 • Banknotes.com: Gallery of World Banknotes
  Galleri med bilder av sedlar från olika länder.
  (Audrius Tomonis, Banknotes.com)
 • Fakta
  Fakta om olika betalningsmedels historia (sedlar, mynt, polletter, nödmynt m.m.). Man kan också räkna ut penningvärde för olika år.
  (Kungliga Myntkabinettet)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 27 januari 2022.
Bilder: freefoto