Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
I Konst, musik, teater och film
Ia(x)
Ia
Ib.23
Ib-c(x)
Ib-c
Ib-da
Ib-db
Ib-e
Ib-fa
Ib-oa
Ib-qa
Ib-qd
Ibz
Ic
Ic-c
Ic-da
Ic-e
Ic-fa
Ic-o
Konst Lexikon
Konst Allmänt
Antikens konst
Konsthistoria Sverige Lexikon
Konsthistoria Sverige
Konsthistoria Danmark
Konsthistoria Norge NYTT!
Konsthistoria Brittiska öarna
Konsthistoria Tyskland
Konsthistoria Främre Asien & Mellanöstern
Konsthistoria Förenta staterna
Konsthistoria Sydamerika
Särskilda konstnärer och arkitekter
Arkitektur
Arkitektur Sverige
Arkitektur Danmark
Arkitektur Brittiska öarna
Arkitektur Tyskland
Arkitektur Asien
Ih
Ihq
Ii
Ij(x)
Ij
Ijb
Ijb-c
Ijb-da
Ijb-db
Ijb-qa
Ijqga
Ijra
Iju
Ijx
Ijz
Ik
Iky(x)
Im
Imb-c
In
Konsthantverk och design
Reklamkonst
Konstverk och konstsamlingar
Musik Lexikon
Musik Allmänt
Musikhistoria och klassisk musik
Musikhistoria Sverige
Musikhistoria Danmark
Musikhistoria Norge
Musikhistoria USA
Nationalsånger
Opera
Västerländsk folkmusik
Jazz, rock och populärmusik
Särskilda kompositörer och musiker
Teater
Dans Lexikon
Film
Filmhistoria Sverige
Fotokonst

Ia(x) Konst Lexikon Ia Konst Allmänt
 • Art Discovery Group Catalogue
  Samkatalog som söker konsthistorisk litteratur i några olika databaser: Kubikat (katalog över konsthistoriska bibliotek i Florens, Rom och München), SCIPO (auktionskataloger) och den världsomspännande bibliotekskatalogen WorldCat. däremot Danmarks Kunstbibliotek.
  (Worldcat)
 • BHA and RILA (Bibliography of the History of Art and Répertoire de la litterature de l'art)
  En av de största konsthistoriska litteraturdatabaserna med artikelreferenser från över 1200 tidskrifter. Till konsthistoria räknas här också arkitektur, design, arkeologi och teater. Databasen innehåller bibliografierna BHA (1990-2007) och föregångaren RILA (1975-1989).
  (The Getty Research Institute)
 • Heilbrunn Timeline of Art History
  Kronologiskt och geografiskt indelad översikt av konstens historia världen runt. Avsnitten illustreras av konst ur Metropolitan Museums samlingar. Tidslinjen går idag från förhistoria till ca 1600, men ska utökas inom ett år.
  (Metropolitan Museum, New York)
Ib.23 Antikens konst
 • The Beazley Archive
  Arkiv med ett stort antal bilder och beskrivningar av antik konst: grekisk keramik (databas över 67 000 atenska vaser), grekisk och romersk skulptur (bl.a. gipsavgjutningar på Ashmolean Museum), och ädelstenar. Man kan också slå upp ord i en ordlista och få bibliografier med lästips.
  (Beazley Archive, Faculty of Classics, Oxford University)
 • Trajan's Column - ej längre tillgänglig?
  Utforskar marmormonumentet Trajanuskolonnen i Rom (invigt 113 e. Kr.). En sökbar databas över 500 bilder fokuserar på olika detaljer i dess utförande.
  (McMaster University, Canada)
Ib-c(x) Konsthistoria Sverige Lexikon
 • Konstnärslexikonett amanda
  Kort information om ett stort antal svenska konstnärer. Förutom namn går det också bra att söka på platser, gallerier eller tekniker.
  (Kulturnätverket Kultur1)
Ib-c Konsthistoria Sverige Se också Ic-c Arkitektur Sverige
 • Medeltidens bildvärld
  Stor bilddatabas över svenska konstföremål som altarskåp, skulptur, dopfuntar och kalkmålningar. För varje föremål får man bakgrundsinformation och referenser till vidare läsning. Databasen är ett nationellt uppslagsverk som gör det möjligt att utforska svensk medeltidskonst från norr till söder.
  (Historiska Museet, Stockholm)
 • Svensk konstvetenskaplig bibliografi
  Svensk konstvetenskaplig bibliografi 1994-1999 (uppdateras f.n. mycket sparsamt) innehåller referenser till litteratur om konst: monografier och samlingsverk, artiklar och recensioner. Materialet är publicerat i Sverige, men behöver inte enbart handla om svensk konst och svenska konstnärer. Ämnesområdena omfattar främst konsthistoria, konstteori och de olika konstarterna arkitektur, måleri, skulptur, grafik, konsthantverk, design och dräkthistoria.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Se också VITALIS under Jc Arkeologi Sverige
 • Se också Moderna Museet och WebArt under Ii Konstverk och konstsamlingar
Ib-da Konsthistoria Danmark
 • Bibliografi over Dansk Kunst
  Välj först Bibliografi över Dansk Kunst under Alla bibliogafier. Databas (f.n. 1981-) över dansk (och utländsk) litteratur om dansk konst och arkitektur. Bygger främst på vad som finns på Kunstakademiets bibliotek i Köpenhamn. Tidskriftartiklar, böcker, utställningskataloger m.m.
  (Kunstakademiets bibliotek)
 • Kunstindeks Danmark / Weilbachs kunstnerleksikon
  Databas med upplysningar om konstverk i danska museer och andra offentliga samlingar (ibland med bilder). Här kan man också söka i ett konstnärslexikon över ca 8 000 danska konstnärer och arkitekter (baserat på tryckt lexikon 1994-2000). Korta texter om personens liv, verk, utbildning, resor och litteraturreferenser.
  (Kulturarvsstyrelsen / Kunstakademiets Bibliotek)
 • Se också Dansk Design Leksikon under Ih Konsthantverk och design
 • Se också Guide til dansk guldalder under Kda Historia Danmark
Ib-db Konsthistoria Norge
 • Kunsthistorisk bibliografi (KUNSTBIB)
  Databas med litteratur (böcker, småtryck, tidskriftartiklar, utställningskataloger) om norsk konst, design och arkitekturhistoria (1992-).
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Norsk kunstnerleksikon NYTT!
  Lexikon över norska konstnärer, designers, konsthantverkare och arkitekter. Detta är en digital version av det tryckta lexikonet från 1982-1986.
  (Store norsk leksikon)
Ib-e Konsthistoria Brittiska öarna
 • SCRAN (Scottish Cultural Resources Access Network) - ej längre gratis tillgänglig
Ib-fa Konsthistoria Tyskland
 • Bildindex der Kunst und Architektur
  Over 1 miljon äldre bilder och ritningar av tysk arkitektur har lagts ut på nätet och hämtats från åtskilliga tyska museer och arkiv. Samlingen (svartvit) täcker det mesta av Tyskland. Här finns också en stor mängd digitaliserade konstverk från tyska museer. Databasen kan sökas efter ort, tema, konstnär och porträtt.
  (Das Bildarchiv zur Kunst und Architektur in Deutschland)
Ib-oa Konsthistoria Främre Asien
 • Islamic Arts and Architecture
  Introduktion till muslimsk konst, arkitektur och konsthantverk gjort av en ideell organisation. Intressanta avsnitt om t.ex. mattor och arkitektur. Det finns också länkar till relevanta museer.
  (Islamic and Arabic Arts and Architecture Organization)
Ib-qa Konsthistoria Förenta staterna
 • AskART.com
  Databas över konstnärer, skulptörer, gallerier och museer. För många nordamerikanska konstnärer finns biografiska uppgifter, exempel på verk, utställningar, auktionspriser och referenser till böcker.
  (AskART.com)
Ib-qd Konsthistoria Sydamerika
 • LatinArt.com
  Denna webbplats vill sprida kunskap om modern latinamerikansk konst och konstnärer - genom artiklar, virtuella utställningar, intervjuer med och biografier över latinamerikanska konstnärer.
  (LatinArt.com, Los Angeles)
Ibz Särskilda konstnärer och arkitekter
 • Alvar Aalto
  Om den finske arkitekten Alvar Aalto, hans byggnader, en litteraturlista och länkar.
  (Alvar Aalto Foundation)
 • The Vincent van Gogh Gallery
  Innehåller enligt uppgift en komplett virtuell samling av alla van Goghs verk. Dessutom många av hans brev och mycket annat.
  (David Brooks, Toronto)
Ic Arkitektur
 • architecture.com
  RIBA:s webbplats samlar arkitekturrelaterade saker på ett ställe: bokhandel, nyheter, länksamling, och särskilt RIBA:s sökbara bibliotekskatalog som bl.a. innehåller referenser till artiklar ur 300 internationella arkitekturtidskrifter.
  (RIBA - Royal Institute of British Architects)
 • Arkitekturs artikeldatabas
  I tidskriften Arkitekturs artikeldatabas kan man söka bland mer än 11 000 artiklar, presentationer och notiser som publicerats i tidskriften Arkitektur (1959-) och dess föregångare Byggmästaren (1922-58) och Teknisk tidskrift (Arkitektur och dekorativ konst) (1901-22).
  (Tidningen Arkitektur)
 • The Great Buildings Collection
  Fler än 750 kända byggnader med arkitekter beskrivs, många med bilder och litteraturhänvisningar. Byggnad, arkitekt, plats, byggnadstyp, klimat, arkitekturstil m.m. är sökbart. Det är också möligt att ladda ner ett särskilt program och titta på 3D-modeller av byggnaderna.
  (Artifice, Inc.)
Ic-c Arkitektur Sverige
Se också Nc Geografi Sverige
 • Guteinfo.com (Gotland - kulturens ö )
  Läs om medeltida kyrkor, medeltida hus och annat på Gotland. Korta beskrivningar (med bilder). Det finns också klickbara kartor.
  (Guteinfo - Gotlands Turistförening/Buffert 4)
 • Hälsingegårdar
  Projekt som vill lyfta fram Hälsinglands byggnadskultur och gårdar. Man kan läsa om gårdar att besöka, deras arkitektur och inredning. Man kan också ta del av råd om byggnadsvård för egen del och få litteraturhänvisningar.
  (Samarbetsprojekt Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum, turistorganisationer m.fl.)
 • Kringla
  I Kringa kan du hitta information om byggnader, kulturmiljöer, fornlämningar, föremål och annat i form av text, bild och ritningar. Kringla söker information från flera svenska museer, arkiv och register, t.ex. Riksantikvarieämbetet (Bebyggelseregistret), Världskulturmuseet, Tekniska museet, Vasamuseet och Historiska museet.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Kulturmiljöbild
  Riksantikvarieämbetets bilddatabas med digitaliserade bilder på kulturmiljöer i Sverige. Här kan du söka efter intressanta byggnader, fornminnen, världsarv, städer och annat. Databasen fylls fortlöpande på och innehåller f.n. närmare 200 000 sökbara fotografier. Fotografierna är tagna från 1800-talets slut fram till nutid.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Lunds bevaringsprogram
  Inventering (med bilder) av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Lund. Miljöerna är uppdelade efter rote, kvarter, gata och fastighet. Motsvarar det mesta av innehållet i bokserien Lunds stadskärna: bevaringsprogram, och Lund utanför vallarna: bevaringsprogram.
  (Lunds kommun)
 • Stockholms läns musum: Upptäck länet
  Upptäck Stockholms läns kulturmiljöer i denna sökbara databas: kyrkor, slott, herrgårdar, gravfält, gårdar, parker, kvarter m.m.
  (Stockholms läns musum)
 • Sveriges kyrkor (.pdf)
  I serien Sveriges Kyrkor finns ett stort antal svenska kyrkor inventerade och dokumenterade. Kyrkorna analyseras med inredning och inventarier. Över 200 delar i serien är nu digitaliserade.
  (Riksantikvarieämbetet)
 • Våra fastigheter (Statens fastighetsverk)
  Många kulturhistoriskt värdefulla byggnader förvaltas av Statens fastighetsverk. Här kan man läsa om många byggnader, marker, parker och trädgårdar. Kungliga slott och svenska ambassader utomlands finns bl.a. med.
  (Statens fastighetsverk = SFV)
 • Se också Svensk konstvetenskaplig bibliografi under Ib-c Konsthistoria Sverige
 • Se också VITALIS under Jc Arkeologi Sverige
Ic-da Arkitektur Danmark
 • Bornholm: Atlas over byer, bygninger og miljöer
  Beskrivning av Bornholms historia, kulturmiljöer och landskap. Bl.a. orterna Rønne, Hasle, Aakirkeby, Gudhjem och Nexø tas upp. Fastighetsadresser är sökbara.
  (Bornholms kommuner och Kulturarvsstyrelsen)
 • Danmarks Kirker
  Många artiklar är tillgängliga om danska kyrkor, så att man kan läsa om byggnader, inventarier och kyrkogårdar. Samtliga ca 1500 kyrkor i det stora bokverket Danmarks kirker finns med.
  (Nationalmuseet)
 • Se också Weilbach: Dansk Kunstnerleksikon under Ib-da Konsthistoria Danmark
Ic-e Arkitektur Brittiska öarna
 • Looking at Buildings: from the Pevsner Architectural Guides
  En guide till brittisk arkitektur som baseras delvis på tryckta förlagor. Förutom kortfattade beskrivningar av stilar, tidsperioder och byggnadstyper, kan man också utforska arkitekturen i städerna Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, London, Manchester och Sheffield. Ordlista och en bibliografi över vidare läsning ingår.
  (The Buildings Books Trust)
 • PastScape
  Databas över det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet i England. Inkluderar nästan 400 000 poster, från romerska lämningar till järnvägar, med bilder och länkar till kartor och flygfoton. Det är möjligt att söka inte bara geografiskt utan också på tidsperiod och typ.
  (English Heritage)
Ic-fa Arkitektur Tyskland Ic-o Arkitektur Asien
 • Asian Historical Architecture: a Photographic Survey
  Bilder och beskrivningar av byggnadsverk i sjutton asiatiska länder. Många tempel för buddhismen, konfucianismen och hinduismen finns med. I den klickbara kartan kan man välja land eller stad efter intresse.
  (Editors: Tim Ciccone (Columbia University) and Abe Ahn, (Yale University); professors Yunsheng Huang (University of Virginia), Robert D. Fiala (Concordia), Kerk L. Phillips (Brigham Young))
 • Dictionary of Islamic Architecture
  Förklarar ord och termer inom islamsk arkitektur. Man hittar också litteraturhänvisningar. Ursprungligen en bok skriven av Andrew Petersen (1996).
  (ArchNet - Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Aga Khan Trust for Culture)
Ih Konsthantverk och design
 • DesignAddict
  Fakta om kända designföremål, med upphovsmän och producenter. Det finns bilder på alla föremål, och det är möjligt att söka på tidsperiod eller material.
  (Patrick and Alix Everaert, Design Addict)
 • Signaturer.se
  Uppslagsverk om svenska och europeiska tillverkare av porslin och keramik. Det finns ett person- och företagsregister, samt ett register för signaturer, stämplar och monogram.
  (Ronnie Gustafsson)
 • Svenska tennstämplar 1913-
  Svenska tennstämplar och tennformgivare under främst perioden 1920-1940.
  (Axel Lundqvist)
 • Tribu-Design: Decorative Arts and Design of the 20th Century
  Databas med tidslinje och bilder föreställande föremål ritade av olika stora designers under 1900-talet. Välj t.ex. att titta på stolar, lampor eller industridesign.
  (Tribu-Design)
Ihq Reklamkonst
 • AdFlip.com
  Sökbar databas över klassiska amerikanska reklamannonser. Annonserna (med början på 1940-talet) är inscannade och är sökbara via år och kategori.
  (adflip)
 • Se också Ad*Access under Kqa Historia Förenta Staterna
Ii Konstverk och konstsamlingar
 • Artcyclopedia
  Länkar till konstverk på nätet. Ungefär 7 000 konstnärer finns med i den här sökbara databasen.
  (Artcyclopedia)
 • Atlas (Louvre Museum)
  Här kan man söka bland Louvrens samlingar. En kort beskrivning (på franska) och en bild av verket är oftast möjligt att hitta. Konstnär, titel och föremålstyp är sökbart, liksom föremålen per visningshall. Det är också möjligt att skapa ett eget album med konstverk.
  (Musée du Louvre)
 • Fine Arts Museums of San Francisco: Explore the Art
  Sökbar databas med bilder på över 85 000 konstföremål från the Fine Arts Museum i San Francisco.
  (de Young Museum, Fine Arts Museums of San Francisco)
 • Joconde
  Joconde är en databas över 130 000 konstverk och föremål som finns på över sextio olika museer i Frankrike.
  (Le Ministère de la Culture).
 • Moderna Museet: Sök i samlingen
  Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av det senaste århundradets konst. Idag finns drygt 50 000 verk ur samlingen registrerade i en konstdatabas. Ca 10 000 verk visas med bild. Till vissa verk finns också en kortare text med anknytning till konstnären eller konstverket.
  (Moderna Museet, Stockholm)
 • National Gallery
  National Gallerys permanenta konstsamling innehåller verk (över 2 300) av många berömda konstnärer. Sök, se och läs om dem här.
  (National Gallery, London)
 • National Gallery of Art Collection
  Sök bland 100 000 klassiska målningar och dess upphovsmän som finns på National Gallery of Art. Se på konstverken och läs om konstnärernas liv.
  (National Gallery of Art, Washington D.C.)
 • Nationalmuseum
  Databas över Nationalmuseums samlingar, som bl.a. innehåller målningar, skulpturer, teckningar, konsthantverk och möbler. Hittills har man här registrerat ca 92 000 föremål av de sammanlagt 600 000 som finns på Nationalmuseum. Föremålen presenteras med titel, upphovsman, datering, signatur, teknik, material, måttuppgifter, inventarienummer och förvärvsinformation. Närmare 24 000 av föremålen är även försedda med bild.
  (Nationalmuseum, Stockholm)
 • Rijksstudio
  Över en halv miljon konstverk från det holländska nationalmuseet är tillgängliga här, med bl.a. mästerverk av Rembrand och Vermeer. Många bilder kan fritt laddas ner. Man kan också göra egna samlingar.
  (Rijksmuseum Amsterdam)
 • Web Gallery of Art
  Sökbar samling av ca 11 000 bilder av europeisk konst från perioden 1200-1700. Man kan t.ex. söka på tidsperiod och typ av konstverk. Korta biografier över de olika konstnärerna.
  (Web Gallery of Art, Emil Kren & Daniel Marx).
 • Se också Kunst Indeks Danmark under Ib-da Konsthistoria Danmark
Ij(x) Musik Lexikon
 • Musik-Lexikon (1864)
  Gammalt musiklexikon utarbetat av J. Leonard Höijer 1864. Innehåller bl.a. korta biografier över tonsättare, förklaringar av musiktermer och musikinstrument.
  (Projekt Runeberg)
 • Visarkivets ordlista: musiketnologiska termer och begrepp
  Förklarande ordlista för musiketnologiska termer och begrepp. Ordlistan rymmer terminologi från ämnets olika delområden och angränsande discipliner - folkmusikforskning, folkloristik, musikvetenskap, etnologi.
  (Svenskt visarkiv)
 • Se också Dictionary of the Opera under Ijra Opera
 • Se också MusicWeb Encyclopedia of Popular Music under Ijx Jazz, rock och populärmusik
Ij Musik Allmänt
 • Doctoral Dissertations in Musicology (DDM)
  Databas över avhandlingar i musikvetenskap, majoriteten är amerikanska.
  (American Musicological Society)
 • RISM
  RISM ger information om äldre noter och var de förvaras. RISM är ett stort internationellt projekt för inventering av musiknoter, och här kan man söka i delserien Series A/II: Music manuscripts after 1600. Förutom kompositör och titel kan man t.ex. söka på datering och tonart.
  (RISM = Répertoire International des Sources Musicales, Academy of Science and Literature, Mainz.)
 • SIBMAS Members Directory
  Lista som beskriver museer, arkiv och bibliotek och dess samlingar inom musik, teater, dans, film, radio, tv i 35 olika länder.
  (SIBMAS, the International Association of Libraries and Museums of the Performing Arts)
 • Svensk tidskrift för musikforskning (STM) Tidigare nummer 1967-2005 (.pdf)
  STM är den äldsta och numera den enda tidskriften för musikvetenskaplig forskning i Sverige. Nu har man gjort tillgängliga alla år 1967-. Den innehåller vetenskapliga artiklar, recensioner och sedan några år korta referat av studentuppsatser som skrivs vid landets musikvetenskapliga institutioner.
  (Statens musiksamlingar / Svenska samfundet för musikforskning)
Ijb Musikhistoria och klassisk musik
 • Classical Net
  En guide till klassisk musik med rekommenderade verk och många recensioner av utgivna inspelningar och böcker.
  (Classical Net)
 • Düben Collection Database Catalogue
  Dübensamlingen är en samling av ca 2 300 musikaliska verk från 1600- och 1700-talet. De är sökbara i denna databas, och i vissa fall kan man titta på noterna som är inscannade.
  (Uppsala universitetsbibliotek)
Ijb-c Musikhistoria Sverige
 • Levande musikarv
  Denna databas över äldre svensk musik är under uppbyggnad. Det finns tonsättarbiografier och detaljerade verkförteckningar, på både svenska och engelska. Projektet omfattar i första hand alla till namnet kända tonsättare som har varit verksamma i nuvarande Sverige. Här finns också kommentarer och övergripande texter om musikens historia i Sverige. Äldre noter är fritt nedladdningsbara på hemsidan.
  (Kungl. Musikaliska Akademien))
 • Svensk mediedatabas (SMDB, f.d. SESAM)
  Stor databas över svensk musik, radio och TV 1979-. Den innehåller information om: svenska ljudinspelningar (cd, kassetter och grammofonskivor), TV- och radioprogram (SVT, SR, Utbildningsradion och TV4), TV-program som sänts via det svenska digitala marknätet eller via satellitsändningar som utgår från Sverige, ett urval av vissa lokala tv- och radiosändningar (närradio, privat lokalradio, kabel-tv och radiotidningar), filmer som visats på biografer i Sverige, video som distribuerats i Sverige, svenska interaktiva multimedier med ljud eller rörlig bild. SMDB innehåller också i viss mån äldre material som svenska grammofonskivor. De flesta skivor är utförligt beskrivna med medverkande artister och melodier.
  (Kungliga biblioteket)
 • Svensk mediedatabas är också sökbar i Sondera under Abaab Bibliotekskataloger Norden
 • Svensk musikhistorisk bibliografi
  Svensk musikhistorisk bibliografi 1991- är en databas över svensk litteratur om musik, och den innehåller referenser till monografier, samlingsverk och artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker. Dessutom finns ett urval referenser till recensioner och texthäften till musikinspelningar (på svenska) och elektroniska resurser.
  (Statens musikbibliotek)
 • Svensk musikförteckning
  Databas över noter utgivna i Sverige 1986-.
  (Kungliga biblioteket)
 • Svenska 78-varvsskivor - se Svensk mediedatabas
 • Se också Folkmusikboken under avdelning Iju Västerländsk folkmusik
 • Se också Svensk folkmusik under avdelning Iju Västerländsk folkmusik
 • Se också Svensk jazzdiskografi under avdelning Ijx Jazz, rock och pop
 • Se också Populärmusikkatalogen under avdelning Ijx Jazz, rock och pop
Ijb-da Musikhistoria Danmark Ijb-db Musikhistoria Norge Ijb-qa Musikhistoria USA
 • The Lester S. Levy Collection of Sheet Music
  Lester S. Levy skänkte en enorm samling noter (29 000) till Johns Hopkins University. Här är alla sökbara, och de flesta noter är också inscannade. Samlingen sträcker sig från 1780 till 1980, men koncentreras till amerikansk populärmusik under 1800-talet.
  (Johns Hopkins University)
Ijqga Nationalsånger
 • National Anthems
  Lyssna på nationalsånger världen runt (olika ljudformat och sångtexter).
  (national-anthems.net)
Ijra Opera
 • The Aria Database
  Guide till arior från över 100 olika operor ofta med engelsk översättning och ljudlänkar.
  (Robert Glaubitz)
 • The Dictionary of the Opera (1983) (.djvu)
  Digitaliserad och sökbar operauppslagsbok, skriven av Charles Osborne 1983. Man kan läsa om och söka efter sångare, kompositörer, operor etc.
  (The Million Book Project, The Universal Library, Carnegie Mellon University)
 • Repertoararkivet
  Uppgifter om Operans föreställningar och medverkande artister genom tiderna. Hur många gånger sjöng Birgit Nilsson i Wagners Nibelungens ring på Operan? När sattes Aida upp för första gången i Sverige och vem dirigerade? I databasen hittar du information från 1773 fram till i dag.
  (Kungliga Operan i Stockholm)
Iju Västerländsk folkmusik
 • Folkmusikboken
  Folkmusikboken publicerades 1980. Vissa kapitel finns tillgängliga som berättar om folkmusikens historia och folkliga instrument.
  (Svenskt visarkiv)
 • Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker
  Svensk folkmusik har här digitaliserats i form av 45 000 sidor med låtar och visor. Folkmusikkommissionen upptecknade låtar från över 2000 spelmän runt om i Sverige i början av 1900-talet. Noterna är bl.a. ordnade efter landskap, person och låttyp.
  (Svenskt visarkiv)
 • Folkmusiklitteratur
  Ett urval böcker, uppsatser, artiklar och webbplatser med tyngdpunkt på material publicerat 1980-. Källorna handlar om svensk folkmusik och dans och är vetenskapligt inriktade.
  (Svenskt visarkiv)
 • Nodesamling
  Omfattande bibliotek av noter till folkmusik från Danmark, Norge, Sverige och en del andra länder. Melodierna kan höras i midi-format. Man kan söka på melodityper som hambo, polka, mazurka, marsch och gånglåt.
  (Folkets Hus Spillefolk, Köpenhamn)
 • Se också Spillemandsmelodier under avdelning Ijb-da Musikhistoria Danmark
 • Se också Svenskt visarkiv... under avdelning Ijx Jazz, rock och populärmusik
Ijx Jazz, rock och populärmusik
 • All-Music - a complete online database of recorded music
  Fakta om nästan 500 000 album och 46 000 musikpersonligheter med tillhörande diskografier och länkar till andra Internet-resurser. Man kan söka på albumtitel, sång och artist.
  (AMG - All Media Guide)
 • Donald's Encyclopedia of Popular Music (f.d. MusicWeb Encyclopedia)
  Uppslagsbok över nästan 4 000 artister, kompositörer och producenter. Motsvarar den tryckta Penguin encyclopedia of popular music.
  (Donald Clarke)
 • Hitta vistexten på biblioteket (.pdf)
  Söker du en låttext eller noter? Leta i registret över innehållet i vanliga vissamlingar.
  (Stenungsunds bibliotek)
 • Jazzbasen
  Kunskapskälla för norsk jazzhistoria. Kärnan i Jazzbasen är katalogen över jazzinspelningar med norska musiker (baserad på boken "Norwegian Jazz Discography 1905-1998" av Johs Bergh). Man får detaljer om inspelningar där norska musiker medverkar, i Norge eller utomlands. Jazzbasen omfattar också biografier över norska jazzmusiker, bilder och en historisk översikt. Man kan dessutom lyssna på exempel på inspelningar
  Användarkrav: för att kunna lyssna på ljudfilerna krävs programmet RealPlayer.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Popmusicinfo
  Databas över artister, skivor och sånger. Man koncentrerar sig främst på popmusik från 60-talet och ger svar på sådana frågor som när, på vilken skiva och på vilket märke en viss melodi spelades in.
  (Staffan Olander)
 • RoJaRo
  Sök här referenser till artiklar, diskografier och musikrecensioner i tidskrifter (1992-) som behandlar rock, jazz, blues, world music, folkmusik etc. Recensioner av skivor, konserter och böcker ingår. Även information från skivbolag.
  (Kjetil Maria Aase)
 • Svensk jazzdiskografi 1899-1999 (.pdf)
  Förteckning över inspelningar med svenska jazzmusiker i Sverige och utomlands.
  (Svenskt visarkiv)
 • Svensk Musik
  Sök efter noter och manuskript, som ingår i SKAP:s(Svenska kompositörer av populärmusik) arkiv. I notsamlingen som omfattar över 90 000 titlar finns schlager- och underhållningsmusik, revy-, operett-, musikal- och teatermusik samt jazzmusik och visor. Första versraden och första rad i refrängen är ofta sökbar. Många nöter kan beställas från STIM/Svensk Musik mot en avgift.
  (Svensk Musik)
 • Sångregister
  Register över alla melodier som finns med i tryckta populära notböcker som Vispop och Gröna visboken. Det går att söka på titel eller första textraden liksom om sången är hämtad från en viss musikal eller film.
  (Kungliga Musikhögskolan i Stockholm bibliotek)
 • Visarkivets vis- och låtregister
  Här kan man söka ca 155 000 låtar, vistexter och melodier. En stor del av de melodier som finns på Svenskt visarkiv här är sökbara i form av titlar, första textraden och medverkande. Man får också veta i vilken visbok eller nothäfte som noterna finns. Förutom att noterna finns tillgängliga hos Svenskt visarkiv kan de beställas via biblioteken som fjärrlån.
  (Svenskt visarkiv)
Ijz Särskilda kompositörer och musiker
 • Sök biografier (Svensk Musik) - ej längre tillgänglig?
  Korta biografier över svenska tonsättare.
  (STIM - Svensk Musik)
 • Bach: Bach Bibliography
  Bibliografi över litteratur om Johann Sebastian Bach (böcker, artiklar, avhandlingar m.m.). En hel del äldre material ingår.
  (Yo Tomita, School of Music, Queen's University of Belfast)
 • Beethoven: The Beethoven Gateway (f.d. Beethoven Bibliography Database)
  Bibliografi över litteratur om Ludwig van Beethoven (böcker, essäer, tidskriftsartiklar, avhandlingar, m.m.). Målet är att samla allt relevant skrivet från 1800-talet och framöver.
  (Ira F. Brilliant Center for Beethoven Studies, San Jose State University)
 • Bellman: Carl Michael Bellman Hemsida
  Information om Bellmans liv, verk och samtid. Många av Bellmans texter finns återgivna med kommentarer, ordförklaringar, noter och ibland ljudinspelningar.
  Användarkrav: Netscape eller Internet Explorer vers. 3
  (Thord Linde)
 • Berlioz: The Hector Berlioz Website
  Mycket information om den franske 1800-talskompositören Berlioz, bl.a. en förteckning över viktigare skivinspelningar, en bibliografi och recensioner. Man kan titta på noter av hans verk om man laddar hem ett särskilt program. På engelska och franska.
  (Monir Tayeb och Michel Austin)
 • Bernstein: The Official Leonard Bernstein Site
  Utförlig webbplats om den amerikanske kompositören och dirigenten Leonard Bernstein. Den innehåller bl.a. en katalog över hans verk, en biografi, rekommenderade inspelningar, och utdrag ur brev och arbetsanteckningar.
  (Leonard Bernstein Office)
 • Dylan: The Official Bob Dylan Site
  Sökbar databas med Bob Dylans sångtexter och ljudslingor från varje album.
  Användarkrav: RealAudio för att lyssna på musiken.
  (Columbia Records)
 • Mozart: Neue Mozart-Ausgabe / Digital Mozart Edition
  Mozarts alla verk är nu digitaliserade. Han skrev över 600 verk under sin korta livstid, och de har nu tillgängliggjorts av den internationella Mozart-stiftelsen. I databasen kan man t.ex. söka på tonart samt typ av musikverk. (Motsvaras av tryckt version Neue Mozart Ausgabe).
  (Internationale Stiftung Mozarteum, Salzburg)
 • Sibelius: Jean Sibelius
  Omfattande presentation av den finske kompositören Sibelius musik och liv.
  (Helsingin Suomalainen Klubi)
 • Verdi: Verdi Portal
  Webbplats (en del på italienska) om den italienske tonsättaren Guiseppe Verdi. Hans liv och verk beskrivs.
  (Ministero dei beni e delle attivita / Direzione generale per gli archivie / Sistema archivistico nazionale)
 • Se också Levande musikarv under avdelning Ijb-c Musikhistoria Sverige
Ik Teater
Se också H.02 Dramatik
 • Rollboken
  Rollboken innehåller uppgifter om de teaterföreställningar som uppförts på Dramaten 1908-. Förutom skådespelare och rollnamn får man även reda på vilka pjäser teatern spelat, med respektive författare och regissörer angivna. Även scen, premiärdatum och antal föreställningar finns här.
  (Dramaten)
 • Scendatabasen
  Databas som dokumenterar scenföreställningar i Sverige (2006-). Information från teater, dans, musikteater, nycirkus, mim m.fl. Man kan bl.a. söka på upphovsman, teater, institution, premiärdatum, originalspråk, medverkande varav kvinna/man.
  (Svensk Teaterunion)
 • Se också Dramawebben under Dramatik H.02
 • Se också SIBMAS International Directory of Performing Arts Collections and Institutions under Ij Musik Allmänt
Iky(x) Dans Lexikon
 • Ballet Dictionary
  Balettermer och uttryck får sina förklaringar här, ibland i form av videosnuttar som illustrerar rörelserna.
  (American Ballet Theatre)
Im Film
Se också Imb-c Filmhistoria Sverige och Pnb Filmteknik
 • Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Oscars.org)
  Information om oscarsutdelningarna och deras historia (bl.a. tidigare vinnare), och den amerikanska filmakademin som ligger bakom priserna.
  (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)
 • AllMovie: Movies and Films Database
  Stor databas med fakta om över 200 000 filmer och 21 000 biografier.
  (Rovi Corporation)
 • British Films Directory
  Databaser med uppgifter om de senare årens brittiska filmer (1998-) och nu levande brittiska filmmakare.
  (British Council Film)
 • Dansk film og tv
  Alla danska spelfilmer ska finnas beskrivna här som gått på biografer 1930- med rollista, regissör, handling m.m. Dessutom håller man på att lägga in fakta om stumfilmer och filmer och serier på dansk tv fr.o.m. 1952.
  (Lone Hansen & Per Kjær Fredborg)
 • Festivals Directory
  Förteckning över mer än 1500 internationella filmfestivaler. Man kan söka på särskilt land, stad, kategori och månad. Ofta får man länkar till filmfestivalernas hemsidor.
  (British Council Film)
 • Filmdatabasen (Danmarks Nationalfilmografi)
  Upplysningar om filmer producerade i Danmark och nyare utländska filmer i dansk biografdistribution. Man kan söka på titel, person, land, produktionsår och typ av film.
  (Det Danske Filminstitut)
 • Film Literature Index (.pdf)
  Litteraturdatabas (1976-2001) där man kan söka artiklar (och recensioner) från 150 filmtidskrifter från 30 länder. Ytterligare 200 tidskrifter tas med selektivt.
  (Indiana University Digital Library Programme)
 • Filmlitteraturbibliografin
  Databas med artiklar om film i tidskrifter och antologier, främst på svenska.
  (Svenska filminstitutets bibliotek / Libris)
 • Greatest Films
  Ett urval av hundra minnesvärda Hollywood-filmer med länkar till andra listor. Filmerna beskrivs utförligt och recenseras. (Tim Dirks)
 • Internet Movie Database
  En nu klassisk filmdatabas med uppgifter om över 250 000 filmer, skådespelare, regissörer m.m.
  (Internet Movie Database Ltd.)
 • Matiné
  I Svenska Filminstitutets bibliotekskatalog Matiné finns böcker som inköpts från och med 1987; hänvisningar till artiklar i svenska filmtidskrifter 1990-, (med undantag av Chaplin och Filmrutan). Dessutom Stockholms universitetsbiblioteks böcker och C-uppsatser och D-uppsatser inom ämnena film, TV och masskommunikation.
  (Svenska filministitutet)
 • Movie Review Query Engine
  En mycket stor sökbar databas som länkar till filmrecensioner från alla möjliga håll, bl.a. från tidningar och privatpersoner.
  (Stewart M. Clamen)
 • screenonline
  Den "definitiva guiden" till brittisk film och tv. Man kan läsa om filmer, tv-program, personer och teman. Innehåller bl.a. material från The Encyclopedia of British Cinema. Tyvärr inte helt uppdaterad för de senaste åren.
  (BFI = The British Film Institute)
 • 16+ source guides (.pdf) - ej längre tillgänglig
  Guider som identifierar möjliga startpunkter för studier i film, särskilt böcker och tidskriftsartiklar. Teman som ingår kan vara auteurteorin, starka kvinnor eller krigsfilmer.
  (BFI = The British Film Institute)
 • Se också SIBMAS International Directory of Performing Arts Collections and Institutions under Ij Musik Allmänt
 • Se också The Complete History of the Discovery of Cinematography under Pni Fotokonst
Imb-c Filmhistoria Sverige
 • Filmarkivet.se
  Här tillgängliggörs svenska filmskatter för alla. Man kan se journalfilmer, kortfilmer, reklamfilmer och dokumentärer som speglar framväxten av dagens samhälle. Filmerna kommer från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet och från avdelningen Audiovisuella Medier, Kungliga biblioteket.
  (Kungliga biblioteket / Svenska Filminstitutet)
 • Ingmar Bergman Face to Face (.wmp/.rm)
  Regissören Ingmar Bergmans officiella webbplats med möjlighet att ta del av hans hela produktion. Man kan ta fram fakta om filmer, pjäser och hans skrifter, med synopsis, filmklipp, recensioner och rollistor. Det finns också en engelsk version.
  (Stiftelsen Ingmar Bergman, Svenska Filminstitutet, Kungliga Dramatiska Teatern, Svensk Filmindustri och Sveriges Television)
 • Svensk filmdatabas
  Databas över alla svenska filmer. Sök upplysningar om samtliga långfilmer sedan 1897, och dessutom en stor mängd svenska kort- och dokumentärfilmer. Till varje film finns ett faktablad som sammanfattar uppgifterna om en film. Man kan också söka bland utländska filmer som visats i Sverige.
  (Svenska Filminstitutet)
 • Svensk mediedatabas (f.d. Svensk film- och videoförteckning)
  Databas över svenska medier, bl.a. filmer, radio och TV-program som levererats till Statens ljud- och bildarkiv sedan 1979. Det rör sig om såväl svenska som utländska filmer, inte bara spelfilmer utan också dokumentärfilmer, reklam- och informationsvideor.
  (Statens ljud- och bildarkiv)
 • Svensk mediedatabas är också sökbar i Sondera under Abaab Bibliotekskataloger Norden
In Fotokonst
 • Legends Online
  Galleri med virtuella utställningar av kända fotografers verk.
  (PDN - Photo District News, Kodak Professional)
 • Masters of Photography
  Ca 60 kända fotografer presenteras här med bilder, artiklar och länkar.
  (Mark Harden)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019.
Bilder: freefoto