Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
H Skönlitteratur
H
H.02
H.03
H.07
Hc
Hda
Hdb
Hdca
He
Heq
Her
Hf
Hi
Hj
Hk
Hm
Hoc
Skönlitteratur Allmänt
Dramatik
Poesi
Folkdiktning och folksagor
Svensk skönlitteratur
Dansk skönlitteratur
Norsk skönlitteratur
Fornisländsk och fornnorsk litteratur
Engelsk och irländsk skönlitteratur
Amerikansk skönlitteratur
Australisk skönlitteratur
Tysk skönlitteratur
Italiensk skönlitteratur
Fransk skönlitteratur
Spansk skönlitteratur
Slavisk och baltisk skönlitteratur
Latinsk skönlitteratur

H Skönlitteratur Allmänt
 • eBooks@Adelaide - ej längre tillgänglig
 • The Harvard Classics / Shelf of Fiction (1909-17)
  Antologi med utvalda klassiska böcker i världshistorien, t.ex. av Homeros, Machiavelli, Moliére och Austen. Både drama, poesi och prosa ingår. Denna samling utgavs ursprungligen 1909-1917 och har därför inte med moderna verk. Allting är sökbart.
  (Bartleby.com)
 • The Online Books Page
  Mycket stor samling elektroniska böcker. Författare och titel är sökbara, man kan dessutom gå efter ämne.
  (Project Gutenberg)
 • Project Gutenberg
  Det största enskilda arkivet med elektroniska böcker. Numera över 60 000 titlar.
  (Project Gutenberg)
H.02 Dramatik
Se också Ik Teater
 • DramaDirekt
  En databas över svenska dramatiker och pjäser. Målet är att all svensk dramatik skall finnas samlad här. De som är intresserade av att läsa och skriva ut hela pjäser kan beställa en kopia från DramaDirekt. F.n. är ca 700 nyare pjäser sökbara.
  (Sveriges Dramatikerförbund)
 • Dramawebben
  Digitalt arkiv över upphovsrättslig fri svensk dramatik som tillgängliggör svensk teaterhistoria. Nu finns ca 450 pjäser från 1800-talet katalogiserade och beskrivna. Sedan ett år tillbaka publiceras också pjäser i fulltext. Boken "Anteckningar om Stockholms Theatrar" finns också här. I den kan man ta reda på vad som spelades, när och på vilken teater i Stockholm från 1730 till 1860-talet, samt uppgifter om tidens författare, översättare, kompositörer och skådespelare.
  (Nationella Dramaturgiatet)
 • Inter-Play
  I databasen Inter-Play kan man ta reda på var en viss pjäs har publicerats (bok, tidskrift, antologi m.m.), något som man annars inte kan hitta i en vanlig bibliotekskatalog. Endast pjäser på och översatta till engelska ingår.
  (Portland State University)
H.03 Poesi
Se också under övriga avdelningar av H
 • lyrikline
  Modern lyrik presenteras här tillsammans med korta biografier över poeterna (många tyskspråkiga). Man kan också lyssna till dikterna om man har programmet RealPlayer.
  (Die literaturWERKstatt Berlin)
 • Poets.org: the Academy of American Poets
  Enligt uppgift finns mer än 10 000 dikter här att läsa, en del kan man också lyssna på. Man får också information om författarna (inte bara engelsktalande). Dessutom en del amerikanska litterära nyheter.
  (Academy of American Poets)
H.07 Folkdiktning och folksagor Hc Svensk skönlitteratur
 • FILIS: databasen för fiktionsprosa på svenska 1830-1900 - ej längre tillgänglig
 • Litteraturbanken (.pdf, .epub)
  Svenska klassiker, främst i originalutgåva, publiceras här av Svenska Akademien. Målet är att bli en webbplats som rymmer det viktigaste inom svensk litteratur. Litteraturbanken presenterar också nyskrivna författarpresentationer och äldre introduktioner till ett antal områden.
  (Litteraturbanken/Svenska Akademien - i samarbete med Kungl. biblioteket, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Vitterhetssamfundet och Vitterhetsakademien)
 • Projekt Runeberg
  Stort fulltextarkiv över klassisk nordisk litteratur, som hela tiden utökas - från Almqvist till Tegnér.
  (Lysator, Linköpings universitet)
 • Svenska klassiker (.pdf)
  Svenska Akademien ger ut en serie svenska klassiker i tillförlitliga utgåvor med modern stavning, bl.a. verk av Bergman, Kellgren, Rydberg, Ola Hansson och Elin Wägner. De flesta i denna lista kan läsas elektroniskt.
  (Svenska Akademien)
 • Se också Fornsvenska textbanken under Fc Svenska
Hda Dansk skönlitteratur
 • Arkiv for Dansk Litteratur
  ADL består av digitaliserede utgåvor av 70 klassiska danska författares verk (-1900-tal), med ett porträtt av varje författare.
  (Det Kongelige Bibliotek och Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
 • Kalliope
  Diktarkiv med äldre dansk lyrik (främst 1700- och 1800-talet) samt en del biografiska upplysningar om diktarna.
  (Jesper Christensen, Aarhus)
 • Se också Projekt Runeberg under Hc Svensk skönlitteratur
Hdb Norsk skönlitteratur
 • Henrik Ibsens skrifter
  Här är det möjligt att läsa och söka i Ibsens samlade verk, med bakgrund till texterna också. Alla kända brev som han skrev ingår. Henrik Ibsens skrifter har tidigare publicerats i tryckt form.
  (Universitetet i Oslo)
 • Se också Projekt Runeberg under Hc Svensk skönlitteratur
Hdca Fornisländsk och fornnorsk litteratur
 • Heimskringla
  Portal med fornordiska texter, krönikor och sagor. Utöver källtexter som Eddan på originalspråk finns olika översättningar, vetenskapliga texter, bildarkiv och annat bakgrundsmaterial, främst äldre material före 1900-talet.
  (Kulturformidlingen Norrøne Tekster og Kvad)
 • Se också Projekt Runeberg under Hc Svensk skönlitteratur
He Engelsk och irländsk skönlitteratur
Se också H.03 Poesi
 • Bartleby Verse: American & English Poetry 1250-1920
  Sökbar samling äldre antologier, bl.a.: The Oxford Book of English Verse (1919), Yale Book of American Verse (1912), Modern British Poetry (1920), Modern American Poetry (1919), Metaphysical Lyrics & Poems of the 17th C. (1921), The Golden Treasury of the Best Songs and Lyrical Poems... (1875).
  (New Bartleby Library)
 • CELT: Corpus of Electronic Texts
  Projektet CELT tänker scanna in irländska litterära och historiskt intressanta texter till förmån för lärare, studenter och övriga intresserade. är f.n. under uppbyggnad med många texter av Oscar Wilde redan färdiga.
  (University College Cork)
 • The Complete Works of William Shakespeare
  Fulltext av Shakespeares alla verk och möjlighet till ordsökning.
  (Massachusetts Institute of Technology)
 • The First World War Poetry Digital Archive
  Arkiv med texter (bl.a. hämtade från British Library) av brittiska poeter under första världskriget. Ca 7000 texter, bilder, ljud- och filmfiler finns att titta på. Poeterna är bl.a. Wilfred Owen, Robert Graves, Siegfried Sassoonoch Vera Brittain. brev och annat inscannat material.
  (University of Oxford / JISC)
 • The John Milton Reading Room
  Mycket av John Miltons poesi och prosatexter finns här, ett resultat av lärare och studenters arbete vid Dartmouth College. Många texter är kommenterade. En nyare bibliografi ingår också.
  (Thomas H. Luxon (ed.), Dartmouth College)
 • Open Source Shakespeare
  Svårt att komma ihåg ett berömt citat? Hur ofta nämner Hamlet 'revenge'? Här kan man söka Shakespeares ord i pjäser. Det går bra att begränsa till person.
  (George Mason University)
 • The Oxford Book of English Verse: 1250-1900
  Elektronisk version av boken utgiven 1919 av Arthur Quiller-Couch. Det är en antologi av engelsk poesi (närmare bestämt 883 dikter), som organiserats efter författare, tidsperiod och första versrad.
  (Bartleby.com)
 • Renascence Editions
  Projekt med målsättning att publicera tidiga engelska verk tryckta 1477-1799 på nätet.
  (Richard Bear, University of Oregon)
 • The Rossetti Archive
  Arkiv med en stor del av 1800-talspoeten Dante Gabriel Rossettis tryckta verk, målningar och manuskript. Man hittar också essäer och annat material (t.ex. hans brors biografi över honom).
  (Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia)
 • Sonnets Central
  Ett arkiv över engelska sonetter med kommentarer. Ca 350 främst brittiska författare finns med.
  (Eric Blomquist)
 • The Victorian Women Writers Project
  Målet med detta projekt är att lägga ut texter av brittiska kvinnliga 1800-talsförfattare på Internet. Dessutom länkar (related sites) till andra Internet-resurser.
  (University of Indiana)
 • The William Blake Archive
  Ett projekt som scannat in William Blakes illustrerade dikter och gjort dem sökbara. Så småningom kommer bilder från alla hans samlade verk att finnas tillgängliga. Här erbjuds också bibliografier om Blakes författarskap.
  (Institute for Advanced Technology in the Humanities at the University of Virginia, University of North Carolina at Chapel Hill m.fl.)
Heq Amerikansk skönlitteratur
Se också He Engelsk skönlitteratur
 • American Verse Project
  Främst amerikansk 1800-talspoesi av ett 80-tal författare. Samlingen är sökbar.
  (University of Michigan/Univ of Michigan Press)
 • The Walt Whitman Archive
  Stort textarkiv med Walt Whitmans texter. 'Leaves of Grass' finns i flera utgåvor. Whitmans manuskript och anteckningar, recensioner och en bibliografi finns också bland övrigt rikligt material.
  (Institute for Advanced Technology in the Humanities, University of Virginia)
 • Wright American Fiction
  Samling av amerikansk 1800-talslitteratur. Målsättningen är att digitalisera alla amerikanska litterära verk från perioden 1851-1875. Här finns t.ex. verk av Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Mark Twain och Louisa May Alcott. Alla orden i texterna är sökbara.
  (Indiana University m.fl.)
Her Australisk skönlitteratur Hf Tysk skönlitteratur
 • Projekt Gutenberg-DE
  Den största samlingen tysk litteratur på Internet med tyska klassiker i elektronisk version. 250 författare finns representerade här. Översättningar till tyska (ex: Shakespeare) finns också med.
  (Projekt Gutenberg-DE)
 • rilke.de
  Elektroniska versioner av Rainer Maria Rilkes lyrik, brev och andra skrifter. Dessutom en biografi över hans liv.
  (Thilo von Pape)
 • Se också lyrikline under H.03 Poesi
Hi Italiensk skönlitteratur Hj Fransk skönlitteratur
 • ABU: la Bibliothèque Universelle
  Arkiv med äldre texter av ca 100 franska författare.
  (ABU - Association des Bibliophiles Universels)
 • Gallica (.pdf)
  Samling av franska texter, från medeltid t.o.m. 1800-talet. Presenteras av det franska nationalbiblioteket.
  (Bibliothèque Nationale de France)
 • Poesie Francaise
  Samling av mer än 6000 franska dikter fram till 1900-talets början.
  (Webnet)
Hk Spansk skönlitteratur Hm Slavisk och baltisk skönlitteratur
 • Bibliografier över slavisk skönlitteratur (.pdf)
  Vilka ryska eller t.ex. tjeckiska författare har översatts till svenska? Ett antal bibliografier finns här över slavisk skönlitteratur översatt till svenska: från ryska, polska, bulgariska, makedonska, serbiska/kroatiska/bosniska, slovakiska, slovenska, tjeckiska, ukrainska, vitryska. Dessutom Anton Tjechovs noveller i svensk översättning.
  (Hans Åkerblom, Göteborgs universitetsbibliotek)
Hoc Latinsk skönlitteratur
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 10 februari 2022.
Bilder: freefoto