Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
G Litteraturvetenskap
G
G(x)
G.02
G.03
G.05(x)
G.07
G.092
G.0972
G.0977
G.0978(x)
G.0978
Gb
Gc
Gcd
Gda
Gdb
Gdc
Litteraturvetenskap Allmänt
Litteraturvetenskap Lexikon
Dramatik
Poesi
Folkdiktning
Tecknade serier Lexikon
Barn- och ungdomslitteratur
Kvinnolitteratur
Kriminallitteratur
Science fiction och fantasy Lexikon
Science fiction och fantasy
Nordisk litteraturhistoria
Svensk litteraturhistoria
Finlandssvensk litteraturhistoria
Dansk litteraturhistoria
Norsk litteraturhistoria
Isländsk litteraturhistoria
Ge
Gez
Gf
Gfh
Gi
Gj
Gk
Gkq
Gl
Gmc
Goc
Gub
Gxp
Engelskspråkig litteraturhistoria
Särskilda engelskspråkiga författare
Tyskspråkig litteraturhistoria
Schweizisk litteraturhistoria
Italiensk litteraturhistoria
Franskspråkig litteraturhistoria
Spansk litteraturhistoria
Spansk-amerikansk (sydamerikansk) litteraturhistoria
Portugisisk litteraturhistoria
Polsk litteraturhistoria
Latinsk litteraturhistoria
Finländsk litteraturhistoria
Afrikansk litteraturhistoria


G Litteraturvetenskap Allmänt
 • Interviews (.pdf)
  The Paris Review är en tidskrift känd för sina författarintervjuer. Man kan här läsa intervjuer med kända författare från 1950-talet och framåt, t.ex. Arthur Miller och José Luis Borges.
  (The Paris Review)
 • Literary Locales
  Denna intressanta resurs länkar till platser som förknippas med kända författare. Selma Lagerlöfs Mårbacka och Karen Blixens Rungstedlund finns med.
  (Scott Rice / San Jose State University Department of English)
 • Literary Traveler
  Res "litterärt" genom artiklar om kända författare och deras anknytning till olika platser. Många artiklar inkluderar fotografier och länkar.
  (Nomad Group)
 • London Review of Books
  Litterärt magasin med recensioner, essäer m.m. om aktuella böcker. Arkivet är sökbart från 1998, men alla artiklar är inte gratis att gå in och läsa.
  (London Review of Books)
 • Recensionssök 1920-1966
  Databas över recensioner av svensk och utländsk litteratur i svensk dagspress och vissa tidskrifter. Referenser till recensioner av skönlitteratur utgör den största delen av materialet. Till viss del ingår också litteraturkritik och litteraturhistoria, allmän historia, biografi, filosofi m.m. Databasen fyller en lucka mellan andra tryckta eller elektroniskt tillgängliga artikelindex.
  (Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet)
 • För äldre recensioner se också Svenskt pressregister under Aa.04 Allmänna artikeldatabaser
G (x) Litteraturvetenskap Lexikon G.02 Dramatik
Se H.02 Dramatik

G.03 Poesi G.05(x) Tecknade serier Lexikon G.07 Folkdiktning se se Skönlitteratur Folkdiktning och folksagor

G.092 Barn- och ungdomslitteratur
 • Astrid Lindgren
  Information om Astrid Lindgren själv, hennes böcker och figurer, och var alla påhitten kom ifrån. Webbplatsen är producerad i samtycke med Astrid Lindgren.
  (Rabén & Sjögren, SF, Gammafon och Pan Interactive)
 • Barn- och ungdomslitteraturbibliografin - BULB
  BULB (främst 1998-) innehåller referenser till tidskriftsartiklar, böcker m.m. i ämnet barn- och ungdomslitteratur: historia och teori i ämnet barn- och ungdomslitteratur, publicerat såväl i Sverige som utomlands, författare som skriver för och illustratörer som tecknar för barn och ungdom, såväl svenska som utländska, skönlitteraturens (speciellt barn- och ungdomlitteraturens) användning i förskolan och skolan. Både svenskt och utländskt material ingår.
  (Svenska Barnboksinstitutet/LIBRIS)
 • Childrens' Literature Web Guide
  Information om barnlitteratur på Internet, bl.a. författare, elektroniska tidskrifter, litterära priser och bestsellers. Ej längre uppdaterad.
  (David K. Brown, Doucette Library of Teaching Resources, University of Calgary)
G.0972 Kvinnolitteratur
 • Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893: en bibliografi
  Ett försök till förteckning över litteratur (inte bara skönlitteratur) skriven av svenska kvinnor. Bibliografin är enbart alfabetiskt indelad och har en förteckning över pseudonymer i slutet. Bibliografin gjordes 1893 med anledning av världutställningen i Chicago av Sigrid Leijonhufvud och Sigrid Brithelli.
  (Projekt Runeberg)
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  Nordisk kvinnolitteraturhistoria är ett referensverk över mer än tusen års kvinnolitteraturhistoria. Det berättar om över 800 författare och är skrivet av ett hundratal kvinnliga akademiker. Det är resultatet av mer än ett decenniums arbete av den första generationens kvinnolitteraturforskare i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Nu finns det i form av en trespråkig webbportal med olika sökmöjligheter för den som är intresserad av och/eller vill forska om den litteratur kvinnor skrivit.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
G.0977 Kriminallitteratur
 • Crime Fiction Canada
  Trots namnet kan man här söka litteratur (tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar) inte bara om kanadensiska utan också om annan engelskspråkiga detektivlitteratur. Deckarförfattare sökes som efternamn, förnamn under Keywords. Databasen baseras på vad som finns på biblioteket vid Brock University.
  (Marilyn J. Rose & Jeannette Sloniowski, Brock University, Ontario)
 • A Guide to Classic Mystery and Detection
  En guide till klassisk detektivlitteratur med utförliga artiklar om anglosaxiska deckarförfattare fram till 1960.
  (Michael E. Grost)
G.0978(x) Science fiction och fantasy Lexikon G.0978 Science fiction och fantasy
 • Science Fiction and Fantasy Reseearch Database
  Databas med litteraturreferenser som behandlar och analyserar science fiction-litteratur, skräck och fantasy 1878-. Inga romaner, noveller eller bokrecensioner tas med. Majoriteten av referenserna är på engelska. Databasen bygger på den tryckta "Science Fiction and Index".
  (Hal W. Hall, Texas A&M University)
Gb Nordisk litteraturhistoria Gc Svensk litteraturhistoria
 • August Strindberg - Strindbergsmuseet
  Mycket om Strindbergs liv och verk finns på Strindbergsmuseets hemsida.
  (Strindbergsmuseet)
 • DELS: de litterära sällskapen
  Omkring hundra svenska litterära sällskap samlas som medlemmar i DELS. Här finns länkar.
  (DELS - De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd)
 • Författare i Sverige med utländsk bakgrund
  Fakta om författare i Sverige av utländskt ursprung.
  (Immigrantinstitutet, Borås)
 • Malmö i böckernas värld (.pdf)
  Presentationer av författare med anknytning till Malmö och kommenterade boktips.
  (Suzanne Mortensen, Malmö stadsbibliotek)
 • Samlaren & Svensk litteraturhistorisk bibliografi
  Den äldsta och mest omfattande tidskriften inom svensk litteraturvetenskaplig forskning. Artiklarna i årgång 1881-1940 finns att läsa här. I slutet av varje år finns också Svensk litteraturhistorisk bibliografi med översikt över vad som utkommit i ämnet under perioden.
  (Projekt Runeberg)
 • Svensk Bokhandel
  Tidningen om bokbranschen i Sverige innehåller mycket att läsa: senaste nytt, författarporträtt, fakta om bokbranschen i Sverige m.m. Det stora Branschregistret innehåller fakta om landets boklådor, förlag och litterära sällskap. Branschregistret är sökbart.
  (Svensk Bokhandel)
 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi
  Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi innehåller material om svensk litteratur och svenska författare. Man tar med referenser till böcker, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, recensioner av litteraturvetenskapliga verk. Databasen börjar 1993 men har i princip upphört 2000 p.g.a medelsbrist.
  (Uppsala universitetsbibliotek)
 • Viktor Rydberg: Viktors sidor
  Information om Viktor Rydberg, länkar och kommentarer till hans böcker plus bilder och andra länkar, bl.a. till Viktor Rydberg-sällskapet.
  (Tore Lund)
 • Vilhelm Moberg-bibliografin 1912-2005
  Texter av och om Vilhelm Moberg är sökbara här med startåret 1912. Bibliografin innehåller böcker, småskrifter, artiklar, noveller, tal, föredrag och recensioner på svenska och diverse språk. Den finns också i tryckt form med titeln "Vilhelm Moberg: en bibliografi 1912-2005". Sök i hela LIBRIS för att få fram material efter år 2005.
  (Kungl. biblioteket)
 • Östgötaförfattare och Östergötland i litteraturen
  Lista på över 500 författare som är eller har varit verksamma i Östergötland, samt listor på böcker där handlingen utspelar sig i Östergötland.
  (Götabiblioteken)
 • Se också Astrid Lindgren under G.092 Barn- och ungdomslitteratur
 • Se också Svenskt översättarlexikon under F.065 Översättning
Gcd Finlandssvensk litteraturhistoria
Se också Gub Finländsk litteraturhistoria
 • J.L. Runeberg
  2004 firades Johan Ludvig Runebergs 200-årsjubileum, mest känd för Fänrik Ståls sägner (1848,1860). Med anledning av detta skapades webbplatsen om skalden och hans litterära produktion.
  (Festkommittén för J. L. Runebergs 200-årsjubileum )
 • Åländska författare och skrivare
  Ett 50-tal författare från Åland presenteras här med bibliografier och hänvisningar till ytterligare läsning.
  (Mariehamns stadsbibliotek)
Gda Dansk litteraturhistoria
 • Dansk litteraturhistorisk bibliografi (DLB)
  Välj först i menyn Alla bibliografier. Dansk litteraturhistorisk bibliografi är en databas över litteratur (främst 1967-) som handlar om danska författare. Det som ingår är främst böcker och tidskriftsartiklar. (Det Kongelige Bibliotek)
 • Den danske Literaturs Historie fra dens Begyndelse til vore Dage (1881)
  Handboken av Fr. Winkel Horn (1881) har scannats in sida för sida av Projekt Runeberg, och den ger en översikt över dansk litteraturhistoria fram till 1880-talet.
  (Projekt Runeberg)
 • Epoke - danske romaner før 1900
  En presentation av ca 40 danska romaner från tiden mellan 1840 och 1900, från H.C. Andersen till Herman Bang, Henrik Pontoppidan och Johannes V. Jensen.
  (Per Hofman Hansen och Iben Holk, Silkeborg Bibliotek)
 • Forfattere (Litteratursiden)
  ForfatterNet presenterar porträtt av ca 500 danska nu levande författare. Man kan här läsa om författarens liv, utgivna verk, litterära priser, författarens egna favoriter m.m.
  (århus Kommunes Biblioteker)
 • Illustreret dansk Litteraturhistorie (1902)
  En översiktlig dansk litteraturhistoria, skriven av Peter Hansen. Detta är andra upplagan (1902). Boken är indelade i tre band som täcker: 1000-1700, 1700-talet och 1800-talet.
  (Projekt Runeberg)
 • Se också Kalliope under Hda Dansk skönlitteratur
Gdb Norsk litteraturhistoria Gdc Isländsk litteraturhistoria
 • Literature Web
  Biografier, utdrag ur artiklar och annat material om nutida isländska författare.
  (Borgarbokasafn Reykjavikur = Reykjaviks stadsbibliotek)
Ge Engelskspråkig litteraturhistoria
(brittisk, irländsk, amerikansk, australisk, afrikansk, asiatisk)

Se också nedan under Gez, Gxp Afrikansk litteraturhistoria och under H Skönlitteratur
 • Biographical Dictionary of English Literature (1910) - ej längre tillgänglig
 • The Cambridge History of English and American Literature: an Encyclopedia in Eighteen Volumes (1907-21)
  Uppslagsverk i 18 volymer. Den ger en litteraturhistorisk översikt över engelska och amerikanska författare fram till 1900-talets början. Ursprungligen utgavs det i början av 1900-talet (utg. av Ward & Trent et al.).
  (Bartleby.com)
 • gender Inn
  Sökbar databas med referenser till litteratur om genusstudier, litteraturkritik och feministisk litteraturteori, med särskild tonvikt på engelsk och amerikansk litteratur. Endast böcker och samlingsverk finns med, inga tidskriftsartiklar. Man har inte heller inkluderat böcker om enskilda författare.
  (Universität zu Köln, Englisches Seminar)
 • A Literary History of the American West (.pdf)
  En litteraturhistorisk översikt av den amerikanska västerns författare. Baserat på en tryckt version.
  (Texas Christian University Press)
 • Luminarium
  Tre delar: Medieval, Renaissance och 17th Century. Om och av engelska författare under dessa tidsperioder.
  (Anniina Jokinen)
 • Modern American Poetry
  Information om över 150 nutida amerikanska poeter. Analyser, intervjuer, biografisk information m.m. Detta är ett komplement till boken Anthology of Modern American Poetry (2000).
  (Department of English, University of Illinois)
 • Postcolonial and Postimperial Literature: an Overview
  Texter om modern postkolonial litteratur och engelskspråkiga författare från Afrika, Australien, Nya Zealand, Singapore, Indien, Canada och Västindien. Innehållet baseras huvudsakligen på kursmaterial från Brown University.
  (George P. Landow, Brown University)
 • Writers Directory (British Council Literature)
  Biografier, fakta och kritiska analyser över nu levande brittiska författare. Också de från brittiska samväldet finns med. Det är möjligt att söka inte bara på namn, utan också kön, nationalitet, genre och förläggare.
  (The British Council)
 • Se också The Victorian Web under K Historia Brittiska öarna
Gez Särskilda engelskspråkiga författare
Se också under He Engelsk skönlitteratur
 • David Perdue's Charles Dickens Page
  Många detaljer om Dickens och hans verk. Läs t.ex. om Dickens och London, Dickens i Amerika och titta på förteckningen över alla romanfigurer.
  (David Perdue)
 • The Geoffrey Chaucer Website
  Här hittar man förutom Canterbury Tales också kommentarer till den. Läs artiklar om Chaucer och det medeltida England och gå gärna till länkarna till flera bibliografier med Chaucerrelaterad litteratur.
  (Jane Tolmier, Harvard University)
 • HaroldPinter.org
  Inte helt uppdaterad, men Harold Pinters egen hemsida innehåller ändå mycket information om pjäser, prosa, poesi, filmer, politik och annan verksamhet.
  (Harold Pinter)
 • eOneill.com: an Electronic Eugene O'Neill Archive
  En mängd material om dramatikern Eugene O'Neill, bl.a. en del pjäsmanuskript,essäer, ljudinspelningar.
  (eOneill.com)
 • Se också Walt Whitman Archive under Heq Amerikansk skönlitteratur
Gf Tyskspråkig litteraturhistoria
Se också under Hf Tysk skönlitteratur
 • Deutsche Literatur, Autoren und literarische Epochen
  Tysk litteraturhistoria under olika epoker fram till modern tid och fakta om ett trettiotal klassiska tyska författare.
  (Xlibris CD-ROM Produktion GmbH)
 • Literatur und Leben: Deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000 (2002) (.pdf)
  Studiehandbok för grundläggande undervisning i tysk litteratur vid svenska universitet och högskolor. Vart och ett av bokens 16 kapitel ger en översikt över en tidsperiod, från germansk diktning till Sturm und Drang, Weimarklassicism, biedermeierlitteratur, realism o.s.v., fram till år 2000.
  (Sture Packalén, Mälardalens högskola)
 • Projekt Historischer Roman
  Sökbar databas över alla tyskspråkiga historiska romaner publicerade under åren 1780-1945.
  (Institut für Germanistik Universität Innsbruck)
Gfh Schweizisk litteraturhistoria
Gi Italiensk litteraturhistoria
 • Decameron Web
  Omfattande webbplats som vill underlätta läsandet av Giovanni Boccaccios klassiska verk Decamerone. Förutom själva texten (på italienska och engelska, och en konkordans) kan man också få en mängd information om det samtida 1300-talet, religion, litteratur och pestens härjningar.
  (Brown University)
Gj Fransk litteraturhistoria
 • Chronologie littéraire 1848-1914
  översikt över litterära händelser i Frankrike och med länkar till andra elektroniska texter på Internet.
  (Patrick Reboullar, Institut franco-japonais de Tokyo)
Gk Spansk litteraturhistoria
 • The Cervantes Project
  Webbplats om Miguel de Cervantes liv och verk. Länkar till texter finns med, liksom en bibliografi: Cervantes International Bibliography Online (CIBO) (1994-1998).
  (Texas A&M University, The Spanish National Library, Centro de Estudios Cervantinos)
Gl Portugisisk litteraturhistoria Gmc Polsk litteraturhistoria
 • Authors Index
  Presentationer av moderna polska författare på engelska.
  (The Polish Book Institute, Krakow)
Goc Latinsk litteraturhistoria Gub Finländsk litteraturhistoria Gxp Afrikansk litteraturhistoria
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 17 april 2018.
Bilder: freefoto