Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
E Undervisning och pedagogik
E(x)
E
E:k
Ea(x)
Ea
Eab-c(u)
Em
Em.01
Em.06
Em-c
Emiba
Ep
Ep-c
Ev
Ex
Undervisning Allmänt Lexikon
Undervisning Allmänt
Undervisning Historia
Pedagogik Lexikon
Pedagogik
Läroplaner och styrdokument Sverige
Undervisningsväsen och studier Allmänt
Förskolan
Yrkesutbildning
Undervisningsväsen och studier Sverige
Stipendier
Högskola och universitet
Högskola och universitet Sverige
Folkbildning
Yrkesval

E(x) Undervisning Allmänt Lexikon E Undervisning Allmänt
 • ERIC (Education Resources Information Center)
  ERIC är världens största litteraturdatabas som täcker undervisnings- och pedagogikrelaterade ämnen. Ca 1,2 miljoner referenser ingår f.n. (1966-), bl.a. tidskriftsartiklar, forskningsrapporter och projektbeskrivningar. Man inkluderar vissa dokument i fulltext (PDF-format).
  (Institute of Education Sciences of the U.S. Department of Education)
E:k Undervisning Historia
 • Lärarnas historia
  Inblick i läraryrket genom tiderna. Sökbara dokument berättar om skolans utveckling, t.ex.kongress- och styrelsehandlingar, artiklar ur förbundstidskrifter, debattartiklar, brev, lärarminnen, och fotografier av skolmiljöer.
  (TAM-Arkiv, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, SFHL och Stiftelsen SAF)
 • Se också Thinkers on Education under Ea Pedagogik
Ea(x) Pedagogik Lexikon Ea Pedagogik
 • Kjønn, likestilling og skole 1990-2004, Nordisk forskning om genus och jämställdhet i skola och utbildning 2005-2009 (.pdf)
  Kartläggning av publicerad forskning med huvudfokus på skola, kön och jämställdhet i Norden.
  (NIKK = Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning)
 • Learning Theories
  Korta sammanfattningar av 50 kända pedagogiska teorier och modeller. Litteraturhänvisningar ingår.
  (Greg Kearsley / Instructional Design, Richard Culatta)
 • Thinkers on Education (.pdf)
  Omfattande profiler av ett antal filosofer och andra kända "tänkare" om pedagogik och utbildning. De som ingår är: Alain, Aristotle, Aurubindo, Avicenna, Beeby, Bello, Bernstein, Bettelheim, Binet, Bloom, Blonsky, Al-Boustani, Buber, Cai Yuanpei, Calasanz, Claparède, Comenius, Comte, Condorcet, Confucius, Cousinet, Dawid, Debesse, Decroly, Dewey, Diesterweg, Dolto, Durkheim, Eötvös, Erasmus, Fafunwa, Al-Farabi, Ferrière, Freinet, Freire, Freud, Fröbel, Fukuzawa, Gandhi, Al-Ghazali, Giner de los Rios, Glinos, Goodman, Gramsci, Grundtvig, Grzegorzewska, Hegel, Herbart, Hesselgren, Humboldt, Husén, Hussein, Illich, Jaspers, Jovellanos, Jullien de Paris, Kandel, Kant, Kerschensteiner, Key, Ibn Khaldun, Kilpatrick, Ki-Zerbo, Kold, Korczak, Krishnamurti, Krupskaya, Locke, Makarenko, Mann, Manso, Mao Zedong, Martí, Mead, Melanchthon, Mencius, Mercante, Miskawayh, Montaigne, Montessori, More, Naik, Neill, Niemeyer, Nightingale, Noikov, Nyerere, Orbada, Ortega y Gasset, Owen, Pestalozzi, Piaget, Plato, Priestley, Al-Qabbani, Read, Rogers, Rousseau, Rúbies I Garrofé, Rudenschöld, Sadler, Salomon, Sarmiento, Sérgio, Skinner, Spencer, Steiner, Suchodolski, Sun Yat-sen, Taba, Tagore, Al-Tahtawi, Teixeira, Tolstoy, Trefort, Trstenjak, Ushinsky, Uznadze, Varela, Vasconcelos, Vico, Vivekananda Swami, Vives, Vygotsky och Wallon.
  (IBE = International Bureau on Education)
Eab-c(u) Läroplaner och styrdokument Sverige
 • Läroplaner och andra styrdokument före 1970 (.pdf)
  Bibliografi som redovisar en del av de skrifter (läroplaner, utredningar m.m.) som varit styrande för den svenska skolans utveckling fram till 1970-talets början. Äldre läroplaner benämns vanligen "undervisningsplaner".
  (Eva Lindmark, Stockholms universitetsbibliotek)
 • Läroplaner efter 1970 (.pdf)
  Bibliografi som redovisar enbart egentliga läroplaner (från 1970-) såsom läroplanstexter och kommentarmaterial, men inte utredningar och liknande. Uppdaterad 2005.
  (Eva Lindmark, Stockholms universitetsbibliotek)
 • Skolverkets läroplaner (.pdf)
  Här ska samtliga läroplaner vara digitaliserade fram till år 2011.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Undervisning - Skolverket
  Här finns kursplnaer, ämnesplaner och läroplaner, information om betyg och annat. Läroplaner för grundskolan 2000-.
  (Skolverket)
Em Undervisningsväsen och studier Allmänt
 • Eurydice: the Information Network on Education in Europe
  Utbildningsväsendet i de olika EU-länderna beskrivs. Här kan man också läsa publikationer och undersökningar som beskriver olika utbildningsfrågor i Europa.
  (Eurydice - The Information Network on Education in Europe)
 • UNESDOC (UNESCO Documents and Publications)
  Databas med referenser - och ibland fulltextlänkar - till UNESCO:s egna dokument och publikationer om utbildning, kultur och vetenskap (1946-), och dessutom annan internationell litteratur på området.
  (UNESCO)
Em.01 Förskolan
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
  Databas med kvalitetssäkrade skandinaviska forskningspublikationer om små barn i förskola och pedagogisk omsorg. Databasen täcker forskning som är utgiven under åren 2006-2013, men databasen uppdateras en gång årligen med ny kvalitetssäkrad forskning från det gångna året.
  (Skolverket, Utbildningsdirektoratet, Danmarks Evalueringsinstitut)
Em.06 Yrkesutbildning
 • VET-Bib Bibliographic database
  Litteraturdatabas där en rad europeiska länder registrerar böcker, tidskrifter, artiklar och Internetresurser inom ämnesområdet yrkesutbildning. VET-Bib innehåller 70 000 titlar som berör yrkesutbildning, lärlingsutbildning, arbetsmarknad, utbildningssystem, livslångt lärande, kompetensutveckling, lärarutbildning, vuxenutbildning m.m.
  (CEDEFOP = European Centre for the Development of Vocational Training)
Em-c Undervisningsväsen och studier Sverige
 • Alla Studier
  Information om och länkar till allt man vill veta om studier och arbetsmarknad: guider till gymnasieskolor, högskolor, folkhögskolor, stipendier, utlandsstudier, yrkesvägledning och jobbguider.
  (Allastudier.se, Metro)
 • Folkhögskola.nu
  Information och studievägledning om alla folkhögskolor i Sverige.
  (FIN - Folkhögskolornas informationstjänst)
 • Jämförelsetal
  Gör egna tabeller med statistik om svensk barnomsorg och skola. Siffrorna har samlats in av SCB på uppdrag av Skolverket och Socialstyrelsen.
  (Skolverket)
 • Skoladresser(.xls)
  Adresser till alla skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
  (Skolverket)
 • Utbildning.se
  Hitta utbildningar och kurser för dem i arbetslivet som behöver vidareutbildning och kompetensutveckling. Över 4300 utbildningar presenteras. Det finns intervjuer av tidigare kursdeltagare, utvärderingar och ett utbildningsforum där besökare kan ställa frågor och utbyta erfarenheter.
  (Företagsutbildningar Sverige AB )
 • Utbildningsguiden
  Sök information om skolor, kurser och program i hela Sverige.
  (Skolverket)
 • Utbildningssidan
  Sökportal för eftergymnasiala utbildningar i Sverige. Hitta och jämför aktuella utbildningar inom Universitet/Högskola, Yrkeshögskola, Folkhögskola och Yrkesutbildningar.
  (Education Media Scandinavia AB)
Emiba Stipendier
Se också Bfaj Allmänna stiftelser och fonder
Ep Högskola och universitet
Se också Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet & forskning och Aa.05 Universitetspublikationer
Ep-c Högskola och universitet Sverige
 • Antagning.se
  Webbplats för anmälan till kurser och program på svenska universitet och högskolor. Man kan också söka efter utbildningar i olika ämnen. Här finns svar på många vanliga frågor om antagning.
  (Universitets- och högskolerådet)
 • Högskoleprovet
  Högskoleprovet anordnas två gånger varje år, vår och höst, och här finns gamla prov med facit. Rapporter om tidigare resultat kan också läsas.
  (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet)
 • Statistikdatabas: Högskolan i siffror
  Statistik om universitet och högskolor: antal sökande och studenter för olika utbildningar, helårsstudenter, examina, doktorander, personal, ekonomi.
  (Universitetskanslerämbetet)
 • Studera.nu
  Hitta rätt utbildning eller kurs. Olika högskoleutbildningar beskrivs. Studera.nu är en samlingsplats för all relevant information om universitetsstudier och högskolestudier. Man kan också läsa om framtidsutsikter, jobblänkar, högskoleprovet, CSN, livet som student, utlandsstudier och forskarstudier.
  (Högskoleverket)
 • Svenska universitet
  Länkar till alla svenska universitet och högskolor.
  (INETMEDIA.nu)
Ev Folkbildning Ex Yrkesval
 • CV-guiden
  Hur skriver man en jobbansökan och ett CV? I ett CV (Curriculum Vitae) ska man redovisa och beskriva sina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som man vill framhålla inför en arbetsgivare.
  (CV-Guiden.se)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 7 februari 2022.
Bilder: freefoto