Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
D Filosofi och psykologi
D(x)
D
Dab
Dbc
Dbd
Dbz
Ddc
Dgbf
Dgv
Do(x)
Do
Dob
Docb
Docbc
Doef(X)
Filosofi Lexikon
Filosofi Allmänt
Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter
Nya tidens filosofi
Icke-västerländsk filosofi
Särskilda filosofer
Vetenskapsteori
Forskningsetik
Medicinsk etik
Psykologi Lexikon
Psykologi Allmänt
Psykologins historia
Psykoanalys
Jung och den analytiska psykologin
Kommunikationspsykologi Lexikon

D(x) Filosofi Lexikon D Filosofi Allmänt
 • Filosoficirkeln - ej längre tillgänglig
 • PhilPapers: Philosophy Online
  Portal som samlar och söker elektroniska artiklar, papers och böcker inom filosofisk forskning.
  (David Bourget, University of London, David Chalmers, Australian National University)
Dab Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter
 • BIVIO: Biblioteca Virtuale On-Line - ej längre fritt tillgänglig
Dbc Nya tidens filosofi
 • Utilitarian Philosophers - ej längre tillgänglig
 • Utilitarianism
  Introduktion till modern utilitarism, med utilitaristiska tänkare och ordlista.
  ( William MacAskill, Richard Yetter Chappell, Darius Meissner)
Dbd Icke-västerländsk filosofi
 • Islamic Philosophy Online
  Mycket stor webbplats med texter om muslimsk filosofi. Se bl.a. ordboken Dictionary of Islamic Philosophy och Major Islamic Philosophers.
  (Islamic Philosophy Online, Inc.)
Dbz Särskilda filosofer
 • D. Anthony Storm's Commentary on Kierkegaard
  Kommentarer till den danske filosofen Søren Kierkegaards verk, biografi över hans liv, bilder, länkar m.m.
  (D. Anthony Storm)
 • FOUCAULT.INFO
  Texter om och av den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault, bl.a. bibliografi över hans verk och en nyhetssektion.
  (Anand Bhatt)
 • Hegel.Net
  Webbplats om den tyske filosofen Friedrich Hegel. Mycket information och länkar om hans liv och verk.
  (Kai Froeb)
 • Søren Kierkegaards Skrifter
  Søren Kierkegaards Skrifter (SKS) är en pågående nyutgivning av allt som den danske filosofen skrev, både tryckta arbeten, anteckningsböcker och brev. Man ger samtidigt ut både en tryckt och en elektronisk version. Här finns också ett personregister, ordkonkordans och mycket annat.
  (Søren Kierkegaard Forskningscenteret, København)
 • Se också The C.G. Jung Page under Docbc Jung...
Ddc Vetenskapsteori
 • PhilSci Archive
  Arkiv med elektroniska preprints i vetenskapsteori, f.n. är ca 10 000 stycken tillgängliga.
  (University of Pittsburgh Libraries)
Dgbf Forskningsetik
 • CODEX: regler och riktlinjer för forskning
  CODEX ger tillgång till de riktlinjer, etiska regler och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Hur hanterar man t.ex. personuppgifter, djurförsök eller genforskning? Webbplatsen är främst tänkt som en gemensam informationskälla för forskare men är också användbara för andra grupper som är intresserade av forskningsetiska frågor.
  (Forskningsprogrammet i Biomedicinsk Etik vid Uppsala universitet)
 • Ethicsweb
  Europeisk litteraturdatabas som samlar referenser från en rad andra etikdatabaser som: BELIT - Bioethics Literature Database, EEL - Ethics Education Library, ENDEBIT - European Database on Literature of Ethics in Biotechnology, ETHMED - Ethics in Medicine, EUROETHICS - European Database on Literature of Ethics in Medicine och LEWI - Bibliographic Database on Ethics in the Sciences and Humanities.
  (Cordis, EU)
Dgv Medicinsk etik
 • Bioethics Research Library
  Informationstjänster relaterade till etik och genetik. Här finns en sökbar litteraturdatabas (Genetics and Ethics Database) samt färdiga bibliografier.
  (Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University)
 • För European Database on Literature of Ethics in Medicinee se Dg Etik
Do(x) Psykologi Lexikon
 • Psykologilexikon
  Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius (4. upplagan) med ca 10 000 uppslagsord.
  (Psykologiguiden, Sveriges Psykologförbund)
Do Psykologi Allmänt
 • PSYCLINE: Your Guide to Psychology and Social Science Journals on the Web - ej längre tillgänglig
Dob Psykologins historia
 • Classics in the History of Psychology
  Historiskt viktiga texter från klassiker som Aristoteles till mer moderna forskare som Freud, Koffka och Tolman. Ingen text är dock nyare än 30-talet.
  (Christopher D. Green, York University, Toronto, Ontario)
Docb Psykoanalys
 • Psychoanalytic Electronic Publishing
  Sök engelskspråkiga artiklar från tidskrifter och böcker om psykoanalys (1920-). Fulltext är inte tillgänglig.
  (Psychoanalytic Electronic Publishing = PEP)
Docbc Jung och den analytiska psykologin
 • The C.G. Jung Page
  En introduktion till Jung och hans verk i form av artiklar, nyheter, diskussionsforum och annan relevant information. Här finns också sammanfattningar av hans verk och ett lexikon över jungianskt tänkande.
  (Donald Williams, Boulder, Colorado)
Doef(x) Kommunikationspsykologi Lexikon
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 7 februari 2022.
Bilder: freefoto