Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
C Religion
C(x)
C
C:oa(x)
Cb
Cc(x)
Cc
Cd
Cga
Cj
Cj-c
Cjz
Ck-c
Ckb
Cke
Religion Lexikon
Religion Allmänt
Religionssociologi Lexikon
Bibelutgåvor
Exegetik och litteratur om Bibeln Lexikon
Exegetik och litteratur om Bibeln
Äldre teologisk litteratur
Religionssamfunden och samhället
Kyrkohistoria
Kyrkohistoria Sverige
Kyrkohistoria Särskilda personer
Kristna samfund Sverige
Katolska kyrkan
Anglikanska kyrkor
Ckop
Ckt
Cl
Cm
Cm.01
Cmdb
Cmdd
Cmeb
Cmec
Cmee
Cmg
Cmgg
Cn
Koptiska kyrkor
Andliga ordnar och klosterväsen
Kristen mission
Religionshistoria
Religionshistoria Källor och traditioner
Judendom
Islam
Hinduism
Buddhism
Sikher
Grekisk och romersk religion
Gnosticism
Moderna religionsbildningar

C(x) Religion Lexikon
 • Concise Dictionary of Religion
  Kortfattade förklaringar av namn och begrepp.
  (Irving Hexham)
 • Overview of World Religions
  Hur olika religioner utvecklats och splittrats upp i nya trosinriktningar. Varje inriktning beskrivs kortfattat med doktriner, historia, symboler, anhängare.
  (Philosophy, Theology and Religion - Religion and Ethics Department, St. Martin's College, Lancaster)
C Religion Allmänt
 • Index Theologicus
  Aktuell databas som förtecknar artiklar ur ca 600 teologiska tidskrifter, dessutom festskrifter och kongresstryck 1984-. Det finns också en ingång för "Current awareness", där man kan se det allra nyaste som lagts in den senaste veckan och månaderna.
  (Universitätsbibliothek Tübingen)
 • Religion Online
  Samling av texter och essäer av moderna teologer och filosofer som Karl Barth, Reinhold Niebuhr och Paul Tillich. Syftet är att tillhandahålla material för teologiska studier.
  (William F. Fore)
 • Theological Commons
  Digitalt bibliotek med över 76 000 äldre böcker och tidskrifter i ämnet religion och teologi. Här ingår också relaterade ämnen som filosofi, etik, psykologi och språkhistoria. Böckerna har scannats på bibliotek och institutioner i olika länder, och många olika språk är representerade.
  (Princeton Theological Seminary)
 • Virtual Religion Index
  Omfattande utgångspunkt för religionsstudier på Internet. Det finns avdelningar för bl.a. kristendom, buddhism, judendom, islam, hinduism, arkeologi, filosofi och religionspsykologi. Ej längre uppdaterad.
  (Mahlon H Smith, Rutgers University, New Jersey)
C:oa(x) Religionssociologi Lexikon
 • Encyclopedia of Religion and Society
  Denna uppslagsbok tar upp artiklar om religion ur en samhällsvetenskaplig synvinkel och försöker summera olika forskares syn på religion och religionens roll i samhället inom sociologi, psykologi och antropologi. Baserad på den tryckta boken med samma namn (1998).
  (Hartford Institute for Religion Research)
Cb Bibelutgåvor
 • Bibeln.se
  Bibel 2000 är den tredje officiella översättningen till svenska. Här kan man både bläddra och söka uttryck i texterna, få texter som handlar om ett särskilt tema. Man kan också få förklaringar av vissa ord och uttryck och läsa mer om Bibelns historia.
  (Svenska Bibelsällskapet)
 • Bible gateway
  Denna tjänst gör det möjligt att söka ord och verser i Bibeln på många olika språk: engelska, tyska, franska, spanska, svenska och latin (Vulgata).
  (Gospel Communications Network)
 • Codex Sinaiticus
  Codex Sinaiticus är den tidigaste kända kompletta versionen av Nya Testamentet på grekiska. Den skrevs på 300-talet och innehåller också Gamla Testamentet (Septuaginta). Här kan man studera handskriften, en grekisk transkription av texterna och ibland en engelsk översättning. .
  (British Library, National Library of Russia, St. Catherine's Library, Universitätsbibliothek Leipzig)
 • Gutenberg Digital
  För att fira 600-årsminnet av Johann Gutenbergs födelse har biblioteket i Göttingen lagt ut ett av de få bevarade exemplaren av bibeln som trycktes 1454. Alla 1282 sidor är inscannade. Dessutom finns en hel del om Gutenberg och boktryckarkonstens historia.
  (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen)
 • Silverbibeln (Codex Argenteus Online)
  Silverbibeln, en av världens mest berömda handskrifter, finns här tillgänglig digitalt. Silverbibeln är ingen fullständig bibel, utan en nedteckning av de fyra evangelierna på gotiskt språk, förmodligen i början av 500-talet.
  (Uppsala Universitetsbibliotek)
 • The Unbound Bible
  Sökbara bibelversioner på engelska, grekiska, hebreiska, och 15 andra språk (bl.a. svenska (1917), danska (1933), finska (1938)). Man kan också titta på två-fyra olika versioner parallellt.
  (Biola University)
Cc(x) Exegetik och litteratur om Bibeln Lexikon
 • Easton´s Bible Dictionary (1897)
  M.G. Easton skrev 1897 Illustrated Bible Dictionary, där man kan få förklaringar till begrepp, företeelser, platser och människor i Bibeln.
  (Wheaton College, Illinois)
 • Nave´s Topical Bible
  Slå upp ett begrepp och se var någonstans det finns omtalat i Bibeln.
  (Media Management)
Cc Exegetik och litteratur om Bibeln
 • BiBIL: Biblical Bibliography of Lausanne
  Databas med referenser till exegetisk litteratur 1987-. Artiklar från ca 120 tidskrifter ingår, plus annan litteratur som finns på universitetsbiblioteket i Lausanne. Man kan t.ex. söka på bibelbok, kapitel och vers.
  (Romand de Sciences Bibliques, University of Lausanne)
 • From Jesus to Christ: the First Christians
  Webbplats med material från en amerikansk TV-serie om Jesus, evangelierna och de första kristna. Forskare berättar om arkeologiska fynd och källmaterial som kan kasta nytt ljus över Jesus och hans samtid.
  (Frontline/WGBH Educational Foundation)
 • Into His Own: Perspectives on the World of Jesus
  Ett hjälpmedel för studier av Nya testamentet. Här utforskas kristendomens ursprung med hjälp av historiska källtexter från Jesu tid.
  (Mahlon H. Smith, Rutgers University)
 • Resource Pages for Biblical Studies
  Länkar till en mängd intressanta bibelresurser: bibeltexter, bibliografier, artiklar, forskningsprojekt m.m. Särskild avdelning för Philo av Alexandria.
  (Torrey Seland, Institutt for Kristendomskunnskap og Kyrkjefag, Høgskulen i Volda, Norge)
 • Review of Biblical Literature
  Sökbara och läsbara bokrecensioner i bibliska studier.
  (Society of Biblical Literature)
 • Se också Orion Dead Sea Scrolls Bibliography under Cmdb Judendom
Cd Äldre teologisk litteratur Cga Religionssamfunden och samhället
 • International Religious Freedom Reports
  Amerikanska UD analyserar och beskriver religionsfrihet, religionstillhörighet, diskriminering och samhällsattityder i olika länder.
  (U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor)
Cj Kyrkohistoria Cj-c Kyrkohistoria Sverige Cjz Kyrkohistoria Särskilda personer
 • Birgittabibliografin
  Birgittabibliografin är en vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Birgitta. För närvarande finns referenser till ca 4.600 titlar (även tidskriftsartiklar och recensioner) publicerade från och med 1890-talet och framåt.
  (Länsbibliotek Östergötland)
 • The Tertullian Project
  Material om och av den tidige teologen Tertullianus (200-talet). Här finns översättningar till engelska av bl.a. Apologeticum, hans mest kända verk.
  (Roger Pearse)
Ck-c Kristna samfund Sverige
 • Kyrktorget
  Adress, telefon och ibland länkar till kyrkor och församlingar i Sverige. Allt är sökbart.
  (MBF-Service)
 • Svenska kyrkan
  Svenska kyrkans officiella hemsida med länkar till olika församlingar, pressmeddelanden, adressbok, information om relationen stat-kyrka m.m.
  (Svenska kyrkan)
Ckb Katolska kyrkan
 • The Catholic Encyclopedia
  The Catholic Encyclopedia är en uppslagsbok i femton volymer som som utkom 1913. Den behandlar en mängd olika ämnen ur ett katolskt perspektiv. Nu finns nästan hela texten i elektronisk form.
  (New Advent)
 • List of Popes
  Detaljerad biografisk information om de olika påvarna. Ingår i Catholic Encyclopedia.
  (New Advent)
 • Saints & Angels
  Korta beskrivningar av den katolska kyrkans helgon.
  (Catholic Online)
 • Vatican: the Holy See
  Vatikanens officiella hemsida på sex språk innehåller information om de senaste påvarna, deras kyrkliga dokument och brev och Vatikanens egen nyhetstidning.
  (Vatikanen)
Cke Anglikanska kyrkor
 • Anglicans Online
  Information och nyheter om den anglikanska kyrkan, länkar till församlingar i olika länder m.m.
  (Anglicans Online)
Ckop Koptiska kyrkor
 • Claremont Coptic Encyclopedia
  Artiklar om koptisk religion och kultur, språk, litteratur, konst, arkeologi, historia, musik etc. Verket uppdateras löpande av experter på koptiska. Bygger på den tryckta föregångaren The Coptic Encyclopedia (1991).
  (Claremont Colleges)
Ckt Andliga ordnar och klosterväsen
 • The Franciscan Archive
  En rad dokument och originaltexter om den helige Franciscus och Franciskanerorden samt vidare länkar.
  (Broder Alexis Bugnolo)
Cl Kristen mission
 • Missio Nordica
  Missio Nordica 1989-97 är en databas med nordisk litteratur om missionsteologi, missionsarbete och u-landsarbete som har getts ut i Norden eller som skrivits av nordiska författare. Här finns böcker, årsböcker, tidskrifter, missionsblad och "grått" material från olika organisationer som inte finns i bokhandeln. Databasen ingår numera i Aarhus universitetsbiblioteks katalog
  (Aarhus University Library)
Cm Religionshistoria Cm.01 Religionshistoria Källor och traditioner
 • Internet Sacred Text Archive
  Heliga texter och källor från olika religioner publiceras här. De är i allmänhet hämtade från äldre tryckta böcker i engelska översättningar.
  (John Bruno Hare)
Cmdb Judendom
Se också
Koafh Judarnas historia
 • Judaism 101
  En översiktlig men ändå innehållsrik "kurs" om den judiska religionen. Avsnitt bl.a. om judiska helgdagar, skrifter och symboler.
  (Tracey Rich)
 • Navigating the Bible: Online Bar/Bat Mitzvah Tutor
  Torah kan här läsas på engelska/hebreiska liksom andra rekommenderade skrifter och böner. Webbplatsen är tänkt för den som vill studera Torah.
  (World ORT)
 • Orion Dead Sea Scrolls Bibliography
  Databas som förtecknar litteratur om dödahavsrullarna. Den tar upp litteratur på olika språk med början 1995, men det finns också en äldre del.
  (Orion Center, Hebrew University of Jerusalem)
 • RAMBI (Index of Articles on Jewish Studies)
  Sökbar bibliografi över vetenskapliga artiklar i judaistik. Artiklarna kommer från en mängd internationella tidskrifter som finns på nationalbiblioteket i Jerusalem.
  (Jewish National and University Library, Jerusalem)
 • Second Temple Synagogues
  Om synagogor i det gamla Jerusalem (-70 f.Kr.). Författaren presenterar bl.a. sin egen avhandling. Dessutom bildgalleri och en stor samling länkar.
  (Donald D. Binder)
 • Shamash: the Jewish Network - ej längre tillgänglig?
  Samling länkar till webbplatser om judendomen och judiska organisationer.
  (Hebrew College's Center for Information Technology, Boston)
Cmdd Islam
Se också
Noa Geografi Främre Asien & Mellanöstern
 • Eurislam
  Välj först Eurislam (eng. flagg) i listan! Databasen Eurislam täcker en växande litteratur (böcker, artiklar, rapporter m.m.) som behandlar islam och muslimer i Europa.
  (Robert Schuman University, Strasbourg / CNRS = Centre Nationale de la Recherche Scientifique)
 • Introduction to Islam
  Översiktlig bok om islam och dess sociala och ekonomiska aspekter.
  (M. Cherif Bassiouni, Middle East Institute)
 • Islam and Islamic Studies
  Webbplats som försöker ge en vetenskaplig översikt av islam, med länkar till texter och artiklar om islam genom historien och vad som händer idag, t.ex. Irakkriget och 11 september.
  (Alan Godlas, Department of Religion, University of Georgia)
 • Islam in Africa
  Litteraturreferenser som berör islamiska länder i Afrika (1960-).
  (Paul Schrijver, African Studies Centre, Leiden)
 • Multilingual Quran
  Koranen är här sökbar - i arabisk version, med tre engelska översättningar och en engelsksopråkig kommentar.
  (Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project)
 • Se också Islamic Philosophy Online under Dbd Icke-västerländsk filosofi.
 • Se också Encyclopedia of the Orient under Noa Geografi Främre Asien och Mellanöstern.
 • Se också Islamic Arts and Architecture under Ib-oa Konsthistoria Främre Asien och Mellanöstern.
Cmeb Hinduism
 • Bhagavad-gita As It Is: On-line Edition
  Elektronisk version av Bhagavad-gita, med originaltexten på sanskrit, sammanfattningar och kommentarer på engelska. Engelsk översättning av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, grundare av Hare Krishna.
  (The Bhaktivedanta Book Trust International)
Cmec Buddhism
 • Access to Insight: Readings in Theravada Buddhism
  Ett urval böcker, artiklar och texter med Buddhas läror (översatt till engelska).
  (John Bullitt)
 • BuddhaNet
  Mycket innehållsrik webbplats med information om den buddhistiska läran, buddhism i olika länder, källtexter, elektroniska böcker m.m.
  (Venerable Pannyavaro, Buddha Dharma Education Association Inc.)
 • His Holiness The Dalai Lama
  Dalai Lamas officiella hemsida med biografi, tal och texter (t.ex. Nobelföreläsningen 1989).
  (The Office of His Holiness the Dalai Lama)
Cmee Sikher Cmg Grekisk och romersk religion
 • Character glossary (Classical Mythology)
  Information om många gestalter i den klassiska mytologin, med hänvisningar till antika texter och släkttavlor. Egentligen bilaga till boken "Classical Mythology" av Mark P.O. Morford och Robert J. Lenardon.
  (Oxford University Press)
 • Greek Mythology Link
  Texter, bilder och kartor för alla som är intresserade av den grekiska mytologins gudar, hjältar och deras historier.
  (Carlos Parada)
 • Se också Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology under K.23(x) Antikens historia Lexikon
Cmgg Gnosticism
 • Gnostic Society Library
  Samling av källtexter från den gnostiska traditionen, bl.a. Nag Hammadi (sökbart).
  (Gnostic Society)
Cn Moderna religionsbildningar
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019.
Bilder: freefoto