Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
B Allmänt & blandat
Ba
Ba-c
Ba-da
Ba-db
Ba-dd
Ba-fa
Ba-fb
Ba-i
Ba-j
Ba-qa
Bbh
Bd

Bd-c

Allmänna uppslagsverk
Allmänna uppslagsverk Sverige
Allmänna uppslagsverk Danmark
Allmänna uppslagsverk Norge
Allmänna uppslagsverk Finland
Allmänna uppslagsverk Tyskland
Allmänna uppslagsverk Österrike
Allmänna uppslagsverk Italien
Allmänna uppslagsverk Frankrike
Allmänna uppslagsverk USA
Citatsamlingar
Allmänna tidskrifter/
tidskriftssamlingar

Allmänna tidskrifter/
tidskriftssamlingar Sverige

Be(x)
Bfa

Bfa-c

Bfaj
Bfk
Bg
Bg-c
Bh
Bs
Bs-c
Bt-c
Bu
Allmän idé- och lärdomshistoria Lexikon
Allmän vetenskaplig verksamhet &
forskning

Allmän vetenskaplig verksamhet &
forskning Sverige

Allmänna stiftelser och fonder
Allmän kulturell verksamhet
Museer
Museer Sverige
Utställningar
Masskommunikation och media
Masskommunikation och media Sverige
Tidningsväsen Sverige
Radio och television

Ba Allmänna uppslagsverk
 • Encyclopaedia Britannica
  Det stora uppslagsverket Encyclopaedia Britannica är sökbart gratis här. Vissa högskolebibliotek prenumererar, men övriga kan bara läsa början av artiklarna.
  (Encyclopedia Britannica)
 • Infoplease
  Nyttigt för korta fakta. Amerikanska årsböcker som ingår här är: Information Please Almanac, Entertainment Almanac och Sports Almanac. Uppslagsboken The Columbia Encyclopedia (6. ed.) och ordboken The Random House Webster's College Dictionary (1997) finns också med.
  (Information Please)
 • Se också Century Dictionary and Cyclopedia under Fe(x) Engelska Lexikon
Ba-c Allmänna uppslagsverk Sverige
 • Nationalencyklopedin (NE)
  En del av det stora uppslagsverket NE är nu fritt tillgänglig för alla. Alla 64 000 expertgranskade uppslagsord presenteras i korta artiklar. De långa artikelversionerna finns i prenumerationsdelen som är tillgänglig via många högskolor och skolor.
  (Nationalencyklopedin)
 • Nordisk familjebok
  Den första stora svenska uppslagsboken som gavs ut 1876-1899 i 20 volymer. Här har Projektet Runeberg gjort tillgängligt de tjugo banden A-Öynhausen. Mer känd och bättre är andra upplagan av Nordisk familjebok, "uggleupplagan" 1904-1926 (38 volymer), som man också har lagt in.
  (Projekt Runeberg)
Ba-da Allmänna uppslagsverk Danmark Ba-db Allmänna uppslagsverk Norge
 • Store norske leksikon
  Det nu öppna norska lexikonet är en blandning av kvalitetsgranskat material och nya bidrag som läsarna skickar in. De artiklar som är fackgranskade har stämpeln Kvalitetssikret. Lexikonet bygger på den tryckta Store norske leksikon, senast utgivet 2005-07.
  (Kunnskapsforlaget, Aschehoug, Gyldendal)
Ba-dd Allmänna uppslagsverk Finland Ba-fa Allmänna uppslagsverk Tyskland Ba-fb Allmänna uppslagsverk Österrike Ba-i Allmänna uppslagsverk Italien Ba-j Allmänna uppslagsverk Frankrike
 • Encyclopédie Larousse
  Stort franskt lexikon som består av två delar: den kända Larousse med ca 170 000 artiklar, och dessutom en del som är öppen för bidrag. Artiklarna har orange färg om de kommer från Larousse, och lila har de bidrag som lämnats av användarna.
  (Larousse)
Ba-qa Allmänna uppslagsverk USA Bbh Citatsamlingar Bd Allmänna tidskrifter/tidskriftssamlingar
Tidskriftsförteckningar se Aa.011, Dagstidningar se Ä
 • Danske tidsskrifter og aviser på Internettet
  Länkar till danska elektroniska tidskrifter och tidningar.
  (Det Kongelige Bibliotek)
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals
  Stor databas över fria elektroniska vetenskapliga tidskrifter. Alla ingående nära 9 000 tidskrifter (från 120 olika länder) är kvalitetskontrollerade. Många av tidskrifterna är också sökbara på artikelnivå.
  (DOAJ, Infrastructure Services for Open Access C.I.C)
 • Electronic Journals Library (Electronische Zeitschriftenbibliothek EZB)
  Denna bas innehåller länkar till ca 16 000 vetenskapliga elektroniska tidskrifter varav över 5 000 är fria för alla att läsa. Innehållsförteckningarna brukar också vara fritt tillgängliga.
  (Universitätsbibliothek Regensburg & Universitätsbibliothek der Technischen Universität München)
 • tidsskrift.dk
  Det danska nationalbibliotekets portal for danska vetenskapliga tidskrifter. Följande finns med: Fund og Forskning, Geografisk Tidsskrift, Historie/Jyske Samlinger, Historisk Tidsskrift, Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Nationaløkonomisk Tidsskrift, Politica, Revue Romane och Scandinavian Political Studies.
  (Det Kongelige Bibliotek)
Bd-c Allmänna tidskrifter/tidskriftssamlingar Sverige
Svenska dagstidningar se Äc
 • Tidningsarkivet.se
  Arkiv med omslag och innehållsbeskrivningar från ca 2 000 svenska tidskrifter. Börjar ofta med nummer från 2005 eller 2006.
  (Mediafy Magazines AB)
Be(x) Allmän idé- och lärdomshistoria Lexikon
 • Dictionary of the History of Ideas: vol. 1, 2, 3, 4
  Elektronisk sökbar version av känt uppslagsverk (1968-1973). Detaljerade artiklar om centrala begrepp och idéer i den västerländska idéhistorien. Man kan t.ex. läsa artiklarna om Despotism, Love eller Utopia. Editor: Philip P. Wiener.
  (The Electronic Text Center, University of Virginia Library)
Bfa Allmän vetenskaplig verksamhet & forskning
Forskningsetik se avdelning Dgbf
Avhandlingar och andra universitetspublikationer se avdelning Aa.05
 • CORDIS
  Databaser med EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.
  (Community Research and Development Information Service)
 • Cristin
  Sök norska forskningspublikationer (inte komplett). Ersätter ForskDok.
  (Cristin = Current Research Information SysTem In Norway)
 • Danish National Research Database (Forskningsdatabasen.dk)
  Den danska forskningsdatabasen med pågående och publicerad forskning i Danmark är nerlagd. Nu finns länkar till de olika lokala forskningsdatabaserna istället
  (Forskningsministeriet)
 • forskning.no
  forskning.no förmedlar information om norsk (och internationell forskning).
  (Foreningen for drift av forskning.no / Norges forskningsråd)
 • Scholarly Societies Project
  Länkar till över 4 000 vetenskapliga sällskap.
  (University of Waterloo Library, Canada)
 • videnskab.dk
  Nyheter om forskning och vetenskap. Den här populärvetenskapliga portalen har en bred täckning från kultur till naturvetenskap. En rad danska universitet är samarbetspartners.
  (Videnskab.dk)
Bfa-c Allmän vetenskaplig verksamhet & forskning Sverige
 • Forskning & Framsteg
  Sök bland artiklar (1990-) i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg som skriver om aktuella forskarrön. Ofta men inte alltid finns hela artikeln att läsa.
  (Forskning & Framsteg)
 • forskning.se
  Webbplats med information om svensk forskning. Länkar till bra populärvetenskapliga sidor, frågelådor, nyhetsbrev och kalendarier är några exempel på vad som finns redan från start. På sikt ska det också bli en arena för forskares syn på samhällsaktuella frågor.
  (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Vetenskapsrårdet och Verket för innovationssystem)
 • Kungl Vetenskaps Academiens handlingar
  Vetenskapsakademien har digitaliserat sin egen tidskrift Kungl Vetenskapsakademiens handlingar 1739-1854. En mängd äldre intressanta uppsater är här sökbara, t.ex. Carl von Linnés ”Om renarnas brömskulor i Lappland”. Vetenskapliga rön och forskning blandades med praktiska råd för jordbruk, hantverk och industri. Allt är sökbart på författarnamn eller ord i titeln. Det finns också register t.o.m. 1825.
  (Kungliga Vetenskapsakademien)
Bfaj Allmänna stiftelser och fonder Bfk Allmän kulturell verksamhet Bg Museer Bg-c Museer Sverige
 • Carlotta (Kulturen)
  Databas med föremål från det kulturhistoriska museet Kulturen i Lund. Över 100 000 föremål och 28 000 bilder är registrerade, från klänningar och tekoppar till skåp och pistoler. Här samsas fakta med historik om det individuella föremålet. Det kan röra sig om allt från vikt och mått till berättelser om de personer som en gång ägt föremålet och hur det hamnade i Kulturens samlingar.
  (Kulturen i Lund)
 • Svenskt Kulturarv
  Information om kulturhistoriska besöksmål i Sverige. Museerna finns beskrivna med öppettider, priser m.m. Man kan välja kategori, t.ex. konst eller arbetsliv och få en lista över besöksmål.
  (Svenskt kulturarv)
Bh Utställningar Bs Masskommunikation och media
 • Chronomedia
  Historisk kronologi över massmedias utveckling, ur en brittisk synvinkel. Varje år från 1885 har fått sin sida.
  (David Fisher, Terra Media)
 • Freedom of the press
  Freedom House är en oberoende organisation som har utvärderat pressfrihet och tryckfrihet i olika länders medier sedan 2002. Länderna bedöms vara fria, delvis fria eller ofria.
  (Freedom House)
 • The Media and Communication Studies Site
  Artiklar och Internet-resurser inom media och kommunikation: kommunikationsteori, textanalys, reklam, filmstudier m.m.
  (Daniel Chandler, Education Dept, University of Wales,Aberystwyth)
 • Sök böcker och rapporter (Nordicom)
  Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning som ger ut publikationer och statistik om medier och journalistik.
  (Nordicom, Göteborgs universitet)
Bs-c Masskommunikation och media Sverige
 • Dagens Media
  Medienyheter publiceras här varje dag. Målgruppen är personer som arbetar i mediebranschen, på medie- och reklambyråer, men även andra intresserade av mediemarknaden. Artikelarkivet är sökbart.
  (Dagens Media)
 • Mediestatistik (.xls)
  Här hittar man ett urval av statistik om nordiska massmedier. Tabellerna gäller medieägande och medieföretag, dagspress, tidskrifter, böcker, Internet, radio och TV, video, film, bio och skivor.
  (Nordicom - Nordic Information Center for Media and Communication Research)
 • Myndigheten för press, radio- och TV
  Radio- och TV-verket är en tillstånds- och tillsynsmyndighet inom medieområdet, och följer medieutvecklingen i Sverige. Här finns fakta och statistik om olika medier, samt en hel del informationsmaterial, bl.a. under rubriken Medieområdet.
  (Myndigheten för press, radio och tv - f.d. Radio- och TV-verket)
Bt-c Tidningsväsen Sverige
Svenska dagstidningar se Äc
Tidskrifts- och tidningsförteckningar se Aa.011


Bu Radio och television
 • Radio-Locator
  Försöker länka till alla radiostationer runt om i världen, och verkar få med väldigt mycket. Börja med att välja ett land.
  (Theodric Technologies LLC)
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 23 september 2021.
Bilder: freefoto