Lunds universitet  Universitetsbiblioteket

safirSafir hem

A-Ö i Safir  |   Sök rätt på Internet  |   Tipsa oss  |   Safirs hemsida

UB sök dator
Genvägar: Lexikon - Ordböcker - Statistik - Kartor
A Bok- och biblioteksväsen
Aa.01
Aa-c.01
Aa.011
Aa.016
Aa.02

Aa.04
Aa.05

Aa.05-c

Aa.07
Aa.091
Aa.095
Aa.097
Nationalbibliografier NYTT!
Nationalbibliografier Sverige
Tidskrifts- och tidningsförteckningar
Översättningar
Äldre tryck
(handskrifter, inkunabler m.m.)

Allmänna artikeldatabaser
Avhandlingar, uppsatser &
andra universitetspublikationer

Avhandlingar, uppsatser &
andra universitetspublikationer Sverige

Förbjudna böcker
Konferensförteckningar
Skivförteckningar
Video- och filmförteckningar
Ab(x)
Ab:b
Ab:bf
Ab:k
Ab
Abaa
Abaa-b
Abe
Ac
Ad
Ad-c
Aea
Aed
Aef

Af
Biblioteksväsen Lexikon
Biblioteks- och informationsvetenskap
Biblioteksorganisationer
Bibliotekshistoria
Bibliotek på Internet
Bibliotekskataloger världen
Bibliotekskataloger Norden
Specialsamlingar på bibliotek
Arkiv
Bokförlag och bokhandel
Bokförlag och bokhandel Sverige
Bokhistoria
Bokbandshistoria
Redigerings- & publiceringsteknik
(uppsatsskrivning)

Skrift

Aa.01 Nationalbibliografier
 • Australien: National Library of Australia
  Australiens nationalbibliotek har över 2 miljoner poster i sin katalog. Här hittar man all australiensisk litteratur (pliktexemplar) och dessutom utländskt material.
  (National Library of Australia)
 • Danmark: bibliotek.dk
  bibliotek.dk talar om vad som är utgivet i Danmark och vad som finns på danska bibliotek. Böcker, tidskrifter och tidningar (1970-) men också större danska artiklar ur tidskrifter, dagstidningar och samlingsverk (1945-), och recensioner (1990-) är sökbara.
  (Dansk BiblioteksCenter)
 • Danmark: Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem
  Katalog över danska böcker, tidskrifter och småtryck som finns på Det kongelige Bibliotek. Omfattar i stort sett alla tryckta danske publikationer.
  (Det Kongelige Bibliotek)
 • Finland: Fennica
  Den finska nationalbibliografin med tryckt litteratur fro.m. 1488.
 • (Nationalbiblioteket, Helsingfors universitet)
 • Frankrike: Bibliographie Nationale Francaise (BnF)
  Förteckningar över vad som ges ut i Frankrike. Det finns fyra delar: Livres (böcker) 2001-, Publications en série (serier och tidskrifter) 2001-, Musique (noter) 2003- och Audiovisuel (video, ljudinspelningar, elektroniskt material) 2004-. Förteckningarna är ämnesindelade men inte sökbara.
  (Bibliothèque Nationale de France)
 • Frankrike: BnF catalogue général
  Det franske nationalbibliotekets katalog innehåller böcker och tidskrifter från ganska långt tillbaka i tiden.
  (Bibliothèque Nationale de France)
 • Norge: Norsk bokfortegnelse (NORBOK)
  Norsk bokfortegnelse innehåller böcker utgivna i Norge 1971-. (Motsvarar de tryckta versionerna Norsk bokfortegnelse och Norske trykk).
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Norge: Norske bøker 1519 - 1850 NYTT!
  En bibliografi som omfattar alla böcker som trycktes eller utgavs i Norge till och med år 1850, samt böcker med norska upphovsmän som tryckts i andra länder.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Portugal: Catalogo da BNP
  Portugisiska nationalbibliotekets katalog.
  (Biblioteca Nacional de Portugal)
 • Spanien: Catálogo BNE
  Det spanska nationalbibliotekets katalog.
  (La Biblioteca Nacional)
 • Spanien: Base de datos de libros editados en España
  Böcker utgivna i Spanien 1972-.
  (Ministerio de Cultura)
 • Storbritannien: British National Bibliography (BNB)
  Innehåller litteratur utgiven i Storbritannien och på Irland 1950-.
  (British Library)
 • Storbritannien: English Short Title Catalogue (ESTC)
  Katalog över all känd brittisk litteratur utgiven 1473-1800, som finns bl.a. på British Library. Den är otroligt innehållsrik och innehåller alla sorters tryckt material som böcker, broschyrer och dagstidningar. Det som ingår är vad som trycktes på Brittiska öarna och andra områden som styrdes av Storbritannien under denna tid, t.ex. Indien, USA och Kanada. Dessutom inkluderas annan utländsk litteratur som innehåller texter på engelska, gaeliska, irländska eller walesiska.
  (British Library)
 • Tyskland: Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
  Tysk nationalbibliografi som går ganska långt tillbaka i tiden, med publikationer 1913-.
  (Deutsche Bibliothek )
Aa-c.01 Nationalbibliografier Sverige
 • Nationalbibliografin (LIBRIS)
  Innehåller referenser till material som getts ut i Sverige: böcker (1976-), tidskrifter och dagstidningar (1900-), kartor och noter (1986-) m.m. Ingår som deldatabas i LIBRIS.
  (Kungl. biblioteket)
 • Nationalbibliografin: veckolistor
  Förteckningar över nyutkommen svensk litteratur vecka för vecka.
  (Kungl. biblioteket)
 • Svenskt boklexikon: åren 1830-1865
  Den svenska nationalbibliografin över böcker utgivna åren 1830-1865, d.v.s. det som kan saknas i LIBRIS-databasen. Arbetet utfördes av Hjalmar Linnström, och detta är en inscannad version av boken. Tänk på att om ingen författare finns, så hittar man titeln på första substantivet i grundform, t.ex. "Visor, Tvenne vackra". Det man hittar här bör finnas på Kungliga biblioteket och Universitetsbiblioteket i Lund.
  (Projekt Runeberg)
 • Sveriges bibliografi 1481-1600
  Detaljerade beskrivningar av alla böcker och inkunabler tryckta i Sverige 1481-1600 med alla kända bevarade exemplar. Inscannad version av nationalbibliografin som gjordes av G.E. Klemming (1889).
  (Projekt Runeberg)
 • Äldre svensktryck
  Bibliografi över det mesta som trycktes i Sverige och svenska provinser 1600-1829. Den består av tre delar: Svensk bibliografi 1600-talet (Isaak Collijn), Svensk bibliografi 1700-1829 (tidskrifter och avhandlingar ingår ej) och dessutom Svenskt offentligt tryck -1833.
  (Kungl. biblioteket)
Aa.011 Tidskrifts- och tidningsförteckningar
Tidskrifter se Bd Allmänna tidskrifter, Dagstidningar se Ä Dagstidningar
 • Dagspress.se
  Intressant information och fakta om svenska dagstidningar. Under Medieverktyg hittar man TU:s mediedatabas som innehåller information om alla dagstidningar som är medlemmar hos TU. Det innefattar både morgon- kvälls- och gratistidningar (ej Metro) samt tidningarnas webbplatser. Lokala annonsblad finns inte med. Uppgifter om upplaga, räckvidd ingår. I tidningskartan kan man se vilka tidningar som är störst i varje svensk a-region och kommun.
  (TU = Tidningsutgivarna)
 • Explore the British Library
  British Librarys katalog innehåller över en halv miljon tidskriftstitlar från hela världen som finns på British Library Document Supply Centre. Välj Material Type: Journals i Avancerad sökning. Tidskrifterna kommer från hela världen och är främst inriktade på forskning och högre studier.
  (British Library)
 • Nya Lundstedt - dagstidningar efter 1900
  Svenska dagstidningar beskrivs 1900-. En del är mer utförligt beskrivna med ansvarig utgivare, bilagor, priser, upplageantal m.m. Alla tidningarna skall finnas att läsa både på Kungliga biblioteket och i Universitetsbibliotekets tidningssamling. Detta ingår i ett projekt för bibliografi över dagstidningar (Nya Lundstedt).
  (Kungl. biblioteket)
 • Nya Lundstedt - tidskrifter
  Nya Lundstedt förtecknar alla svenska tidskrifter från 1900 och framåt. För att söka, välj Delmängd: Nya Lundstedt. Man kan bl.a. särskilt söka på utgivningsort, boktryckeri, och genre (ex. partipress eller damtidningar). Se genrelista. Det är en fortsättning på Bernhard Lundstedts bibliografi "Sveriges periodiska litteratur" som behandlade tiden 1645-1899.
  (Kungl. biblioteket)
 • Sveriges periodiska litteratur (Dagstidningar & tidskrifter före 1900) Volym 1: 1645-1812, Volym 2: Stockholm 1813-1894, Volym 3: Landsorten 1813-1899
  Denna mycket användbara bibliografi av Bernhard Lundstedt förtecknar alla tidskrifter, dagstidningar och andra serier som utgavs i Sverige 1645-1899. Gå t.ex. till landsorten och se vilka tidskrifter som gavs ut i Helsingborg, eller använd den systematiska tidskriftsöversikten som finns sist i volym 3 för att se vilka naturvetenskapliga tidskrifter som fanns.
  (Litteraturbanken)
 • Sveriges tidskrifter
  Detta är en lista över ca 350 tidskrifter som kan indelas efter bransch som djur, hem och trädgård, data, ekonomi m.m. Branschorganisationen för Sveriges tidskrifter har lagt ut information om sina medlemmar - allt från affärstidskrifter till fackföreningstidningar.
  (Svenska tidskrifter)
 • Tidskrift.nu: Sveriges kulturtidskrifter
  Information om över 270 svenska kulturtidskrifter. Här hittar man uppgifter om prenumerationspriser, var man kan köpa tidskriften, vem som ger ut den, hur man får tag i äldre nummer etc.
  (Tidskriftsverkstaden i Stockholm)
 • ZDB - Zeitschriftendatenbank
  ZDB är en av världens största tidskriftsdatabaser med mer än en miljon titlar sökbara. Tidskrifterna som är med finns på 4000 tyska bibliotek och representerar olika länder, språk och tidsperioder.
  (Staatsbibliothek zu Berlin)
Aa.016 Översättningar
 • Finlands litteratur i översättning
  Databas med referenser till översättningar av finländsk litteratur (ca år 2000-). Här länkas också till Översättningsdatabasen (täcker 1845-2006), vars innehåll ska föras över till den nya databasen.
  (Finska Litteratursällskapet - SKS)
 • Index Translationum: World Bibliography of Translation
  Index Translationum är en lista över böcker som fr.o.m. 1979 översatts i världen (eller rättare sagt UNESCO:s medlemsländer). Omkring 250 000 författare finns med på över 800 språk. Den fortsätter en äldre tryckt bibliografi 1932-.
  (UNESCO Sector for Culture)
 • Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser
  Databas över antikens och medeltidens litteratur (-1500) som översatts till svenska, norska eller danska. När översattes t.ex. Iliaden för första gången till svenska? Man kan söka på titel, författare, översättare och språk.
  (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab)
 • Se också Bibliografier över slavisk skönlitteratur under Hm Slavisk skönlitteratur
Aa.02 Äldre tryck (handskrifter, inkunabler, rariteter)
 • ALVIN: St. Laurentius Digital Manuscripts Library
  I den stora kulturarvsdatabasen ALVIN ingår nu alla medeltida handskrifter som finns i Universitetsbibliotekets samlingar. Samlingen består av 67 volymer, och de äldsta handskrifterna kommer från domkyrkans bibliotek, bl.a. den så kallade Necrologium Lundense. Varje sida kan förstoras för en närmare granskning.
  (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet)
 • British Library: Explore Archives and Manuscripts
  Sökbar katalog över handskrifter (förvärvade 1753-) och arkiv på British Library.
  (British Library)
 • Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol
  (The Union Catalogue of the Spanish Bibliographic Heritage). Databas som inventerar och registrerar böcker som finns på spanska bibliotek och är utgivna från 1400-talet till 1958.
  (Ministerio de Educacion y Cultura)
 • CERL portalen: handskrifter och äldre tryckt material - ej längre tillgänglig
 • Database of Nordic Neo-Latin Literature
  Databasen är resultatet av ett nordiskt samarbetsprojekt. Här hittar man beskrivningar av ca 2 300 tryckta nordiska texter. De är helt eller delvis skrivna på latin från reformationens dagar (ca 1530) till år 1800.
  (Universitetet i Bergen)
 • EDIT 16: Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo
  (Census of Italian 16th Century Editions). Databas med målet att registrera alla böcker som trycktes i Italien (eller som skrevs på italienska) på 1500-talet. Projektet pågår med insamling av data från 1200 italienska bibliotek, bl.a. Vatikanbiblioteket i Rom.
  (ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche )
 • Incunabula Short Title Catalogue (ISTC)
  Internationell databas över de flesta bevarade inkunabler, alltså böcker som trycktes före 1501. Uppgifter ingår om tryckeri, tryckort, tryckår och format; ibland finns länkar till digitala versioner av texten.
  (British Library)
 • Manuscripta Mediaevalia
  Samlingskatalog över medeltida handskrifter som finns på tyska bibliotek. Uppsala universitetsbibliotek finns också med på ett hörn.
  (Staatsbibliothek zu Berlin / Bildarchiv Foto Marburg / Bayerischen Staatsbibliothek München)
 • Medieval Illuminated Manuscripts
  Detaljerad databas över digitaliserade handskrifter med fina illustrationer från det holländska nationalbiblioteket och Museum Meermanno-Westreenianum (de flesta härstammar från Holland, Belgien och Frankrike). Det är möjligt att söka bl.a. på ämne, bokbindare, tidigare ägare och format.
  (Koninklijke Bibliotheek, Haag)
 • VD17: Das Verzeichnis der Drucke des 17. Jahrhunderts / Bibliography of Imprints of the German Speaking Countries in the Seventeenth Century
  Databas med mål att täcka in all tyskspråkig litteratur som trycktes under 1600-talet. Ibland är försättsbladen inscannade.
  (I samarbete: Staatsbibliothek zu Berlin, Sächsische Landesbibliothek / Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Forschungs- und Landesbibliothek Gotha, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt Halle, Bayerische Staatsbibliothek München, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel)
 • Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (WILC)
  Databas med bilder på vattenmärken från böcker tryckta på 1400-talet (Nederländerna, Belgien, Luxemburg). Vattenmärkena i handgjort papper kan användas för att datera en bok och identifiera boktryckaren.
  (Koninklijke Bibliothek)
 • Se också English Short Title Catalogue under Aa.01 Nationalbibliografier: Storbritannien
 • Se också Svensk bibliografi 1481-1600 under Aa-c.01 Nationalbibliografier Sverige
Aa.04 Allmänna artikeldatabaser
Tidskrifter se Bd Allmänna tidskrifter, Dagstidningar se Ä Dagstidningar
 • Artikler (Artikelsøg)
  Referenser till danska tidnings- och tidskriftsartiklar. Större artiklar kan finnas med 1945- och recensioner 1990-. Ca 720 tidskrifter finns med och 7 större danska dagstidningar (bl.a. Berlingske tidende och Politiken). Detta är en del av bibliotek.dk .
  (Dansk BiblioteksCenter)
 • ARTO
  ARTO är en referensdatabas för nya finska tidskriftsartiklar. Materialet är täckande från början av 90-talet, men även äldre material ingår. Artiklarna hämtas från ca 1000 löpande tidskrifter.
  (Helsingfors universitetsbibliotek)
 • British Library On Demand
  British Library, med en av de största tidskriftssamlingarna i Europa, har lagt ut en databas där man kan söka miljontals artiklar ur ca 20 000 av deras mest använda tidskrifter från de fem senaste åren. Man får fram referenser gratis, men man kan också köpa hela artiklar för leverans via post, fax eller Internet.
  (British Library)
 • IngentaConnect (inkluderar UnCover)
  Ingenta erbjuder referenser till artiklar från över 30 000 tidskrifter. Man kan också studera och prenumerera på tidskrifternas innehållsförteckningar, så snart de publicerats. Om man har en prenumeration kommer man åt fulltext från ca 4 500 av tidskrifterna, annars kan man beställa artiklar (med VISA, MasterCard eller EuroCard).
  (ingenta.com)
 • Norart (Norske og nordiske tidsskriftartikler)
  Norart ger referenser till artiklar från ca 450 norska och nordiska tidskrifter. Recensioner ingår. Databasen börjar 1980, men tidskrifterna Edda, Samtiden och Syn og segn går tillbaka till 1965 og 7 teologitidskrifter till deras startår. Numera kan man också få länkar till fulltextversionen av artikeln.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Presstanda (f.d. Brages Pressarkiv)
  Databas med referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar (1990-2014), t.ex. Hufvudstadsbladet och Vasabladet. Artikelkopior kan köpas från pressarkivet, om man inte hittar dem på biblioteket.
  (Brages Pressarkiv, Helsingfors)
 • Svenskt Pressregister 1903-1911 (.pdf)
  Svenskt Pressregister är en förteckning över artiklar i ett 15-tal svenska storstadstidningar 1903-1911 (komplett 1904-1906). Pressregistret innehåller referenser till signerade artiklar inom alla ämnesområden, skönlitterära bidrag som dikter, noveller, följetonger och kåserier mm samt recensioner av litteratur, konst, musik, teater m.m. Register ingår för författare, recensenter, kompositörer och konstnärer. Fortsätter den tryckta versionen för åren 1880-1902 som finns på alla större bibliotek.
  (Lars Våge, Mitthögskolan i Härnösand, Biblioteket)
Aa.05 Avhandlingar, uppsatser och andra universitetspublikationer
 • BASE: Bielefeld Academic Search Engine
  Samlad sökning i 443 akademiska och vetenskapliga digitala arkiv.
  (Universitätsbibliothek Bielefeld)
 • DART-Europe E-theses Portal (DEEP)
  Databas med elektroniskt publicerade avhandlingar från 12 olika europeiska länder, bl.a. vissa svenska universitet.
  (DART-Europe)
 • OAIster
  OAIster gör det möjligt att fritt söka bland över 1000 institutioners 18 miljoner elektroniska texter, bilder och annan media (bl.a. i PubMed och DiVA).
  (WorldCat, OCLC)
 • OpenDOAR: Directory of Open Access Repositories
  Fler och fler universitet och andra forskningsinstitutioner lägger ut sina publikationer på nätet. OpenDOAR listar öppna elektroniska arkiv runt om i världen. Där kan man t.ex. hitta avhandlingar, rapporter, artiklar, working papers och preprints.
  (JISC)
 • Frankrike: Theses en Ligne (TEL)
  Elektroniska avhandlingar från olika franska universitet är sökbara här.
  (CCSD - Centre pour la Communication Scientifique Directe)
 • Holland: NARCIS (f.d. DAREnet)
  Sök dokument i fulltext från holländska universitet. Målet är att lagra all holländsk forskning digitalt. 25 akademiska institutioner är med idag.
  (National Library of the Netherlands, the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) m.fl.)
 • Norge: DUO: digitale udgivelser vid Universitetet i Oslo
  Databas över avhandlingar och uppsatser, en del i fulltext, från universitetet i Oslo.
  (Universitetet i Oslo)
 • Norge: Cristin (Current Research Information System in Norway)
  Databas över publikationer från norska forskningsinstitutioner. Ersätter ForskDok.
  (Bibsys)
 • Norge: NORA (Norwegian Open Research Archives) (.pdf)
  Söktjänst med fulltextdokument i form av norska avhandlingar, uppsatser och vetenskapliga artiklar. Universiteten i Bergen, Oslo (DUO) och Tromsø ingår bland andra.
  (bl.a. UB Bergen, Oslo, Tromsø och Trondheim)
 • Norge: Oria: doktoravhandlingar
  Välj först Avansert sök. Välj sedan Materialtype: Avhandlinger. Referenser till doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar utgivna i Norge 1971-, fr.o.m. 1978 också utländska avhandlingar om Norge.
  (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
 • Storbritannien: EThOS: Electronic Theses Online Service
  Databasen ETHOS samlar och söker över 500 000 brittiska avhandlingar. Om man registrerar sig, kan man beställa digitalisering av avhandlingar och ladda hem texter (avgift krävs ibland). Ca 25 000 avhandlingar är redan tillgängliga elektroniskt.
  (British Library)
 • USA: ProQuest Dissertations & Theses
  Sökbara avhandlingar i fulltext från olika amerikanska universitet. Författarna har valt att publicera sina dissertationer som open access, fritt tillgängliga för alla. Nu ingår de fria avhandlingarna i den större avgiftsbelagda databasen ProQuest Dissertations & Theses.
  (ProQuest UMI Dissertation Publishing)
Aa.05-c Avhandlingar, uppsatser och andra universitetspublikationer Sverige
 • Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)
  Avhandlingar, examensarbeten och forskningsrapporter i fulltext från många svenska universitet och högskolor.
  (Uppsala universitet)
 • SwePub
  Söktjänst som samlar referenser till svensk forskningslitteratur. SwePub söker artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, rapporter m.m. som publicerats i databaser vid f.n. ett trettiotal svenska universitet och högskolor. (Täcker mer än DiVA). Många titlar är fritt tillgängliga i fulltext. Man kan se hur många gånger en titel blivit citerad i databasen Web of Science. Det är också möjligt att skapa bevakning på ett särskilt ämne genom att skapa RSS-flöden.
  (Kungl. biblioteket, LIBRIS)
 • Uppsatser.se
  Samma innehåll som Uppsök, d.v.s. studentuppsatser från många svenska högskolor. Lite lättöverskådligare presenteras sökresultatet här. Man kan också få bevakning på nyinkomna uppsatser i sitt ämne.
  (Ted Valentin)
 • Uppsök: examensarbeten och uppsatser i fulltext
  Uppsök är en central söktjänst för examensarbeten och studentuppsatser. De högskolor som ingår just nu är: Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Ersta Sköndal Högskola, GIH, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Skövde, KTH, Karlstads universitet, Kungl. konsthögskolan, Kungl. musikhögskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Röda korsets högskola, SLU, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Teologiska högskolan Stockholm, Umeå universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet, Örebro universitet.
  (SVEP-projektet / LIBRIS)
 • Göteborg: Doktorsavhandlingar vid Göteborgs universitet
  Denna databas innehåller avhandlingar vid Göteborgs universitet 1902-, också med ännu ej ventilerade avhandlingar.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Göteborg: GUPEA
  GUPEA är en databas för publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer. Allt material som publiceras av författare verksamma vid Göteborgs universitet ska ha registrerats 2004-. Materialet omfattar artiklar, bokkapitel, hela böcker, rapporter m.m.
  (Göteborgs universitetsbibliotek)
 • Luleå: Publikationer Luleå tekniska universitet
  Avhandlingar, forskningsrapporter, examensarbeten och andra publikationer i fulltext från Luleå universitet.
  (Luleå tekniska universitet)
 • Lund: Lund University Publications
  Här registreras litteratur skriven av forskare vid Lunds universitet och deras forskningsprojekt., mycket material finns tillgängligt i fulltext. Avhandlingar med sammanfattningar är registrerade 1996-, alla forskningspublikationer 2002- vid Lunds universitet är på väg att registreras.
  (Lunds universitets bibliotek)
 • Stockholm: Publikationer (Stockholms universitet)
  Databas över publikationer (avhandlingar, rapporter, artiklar, studentuppsatser m.m.) från Stockholms universitet. Mycket finns att läsa i fulltext.
  (Stockholms Universitet)
 • Stockholm, Handelshögskolan: SSE Publications
  Lista över avhandlingar, licentiatavhandlingar m.m. vid Handelshögskolan.
  (Handelshögskolan i Stockholm)
 • Umeå: Publikationer från Umeå universitet
  Avhandlingar, rapporter, examensarbeten och andra uppsatser söks här i fulltext från Umeå universitet.
  (Umeå universitet)
 • Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
  Avhandlingar ur olika skriftserier kan här sökas och beställas.
  (Uppsala universitet)
Aa.07 Förbjudna böcker se se Oel Tryckfrihetsrätt

Aa.091 Kongress- och konferenstryck
 • Directory of Published Papers - ej längre tillgänglig
 • Explore the British Library
  British Librarys katalog innehåller världens största samling av konferenstryck.
  (British Library)
Aa.095 Ljudupptagningar se se Ij Musik

Aa.097 Video- och filminspelningar se se Im Film

Ab(x) Biblioteksväsen Lexikon Ab:b Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Current Cites
  Kommenterad månatlig förteckning över intressanta artiklar, böcker m.m. inom informationsteknologi fr.o.m. 1994.
  (Roy Tennant)
 • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
  Litteraturdatabas som täcker referenser (och sammanfattningar) av artiklar, böcker och annat inom biblioteks- och informationsvetenskap. Mer än 600 tidskrifter ingår, och innehållet går tillbaka till 1960-talet.
  (EBSCO Publishing )
Ab:bf Bibliotek Organisationer Ab:k Bibliotekshistoria
Se också Aea Bokhistoria
 • Bibliography of Library History
  Här publiceras två ggr/år en bok- och bibliotekshistorisk bibliografi. Den förtecknar främst amerikansk litteratur i ämnet.
  (American Library Association: Library History Round Table)
 • Biblioteker i Danmark 1900-2000
  Här finns ett antal skrifter och källdokument i elektronisk form som beskriver och illustrerar de danska bibliotekens utveckling under 1900-talet. Folkbibliotek och forskningsbibliotek omfattas, men inte skolbibliotek.
  (BIBDAN-projektet Biblioteker i Danmark 1900-2000, Danmarks Biblioteksskole Aalborgafdelingen)
Ab Bibliotek på Internet
 • Libweb - Library Servers via WWW
  Geografiskt indelad lista med länkar till ca 8000 bibliotek runt om i världen.
  (Lib-web.org)
 • Svenska bibliotek
  Länkar till svenska bibliotek: universitets- & högskolebibliotek, specialbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek.
  (Nikos Markovits, IT-kompetens)
Abaa Bibliotekskataloger: världen
 • Karlsruher Virtual Catalog
  Här kan man söka litteratur i många stora bibliotek samtidigt - först och främst alla tyska universitetsbibliotek och några tyska bokhandlar. På köpet kan man också söka i Library of Congress, British Library, de franska och spanska nationalbiblioteken. Dessutom i svenska LIBRIS och norska Bibsys, plus andra mindre länders kataloger.
  (Universitätsbibliothek Karlsruhe)
 • WorldCat
  WorldCat är världens största bibliotekskatalog med över 70 miljoner poster. Främst ingår litteratur (och annat material) som finns på amerikanska bibliotek, men över 10 000 bibliotek i andra länder medverkar dessutom. Äldre litteratur finns med också.
  (OCLC Online Computer Library Center)
 • Frankrike: Catalogue Collectif de France
  Samtidig sökning i tre stora franska kataloger: BN-Opale Plus (nationalbiblioteket i Paris), SUDOC (de franska forskningsbiblioteken) och BMR (äldre litteratur på kommunala bibliotek).
  (Le Ministère de la culture et de la Communication & Le Ministère de l'éducation nationale & La Bibliothèque nationale de France m.fl.)
 • Frankrike: Sudoc
  Sök gemensamt i katalogen för 27 franska universitets- och forskningsbibliotek.
  (ABES - Agence Bibliographique d l'Enseignement Superieur)
 • Italien: Opac SBN
  Gemensam samkatalog för italienska bibliotek. Nationalbiblioteken i Florens och Rom deltar liksom många andra bibliotek, både kommunala och akademiska.
  (ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo Unico)
 • Italien: URBS (Unione Romana Biblioteche Scientifiche)
  Gemensam bibliotekskatalog för olika vetenskapliga specialbibliotek i Rom, bl.a. Svenska institutet och Vatikanbiblioteket.
  (Unione Romana Biblioteche Scientifiche)
 • Storbritannien: Explore the British Library (f.d. British Library Integrated Catalogue
  Stora delar av British Librarys samlingar är sökbara i denna katalog. Det som ingår är den äldre litteraturen -1975 (inklusive orientalisk litteratur) och samlingarna Humanities 1975-, Science, Technology and Business 1975-, Asia, Pacific and Africa Collections, noter, kartor, dagstidningar, avhandlingar, artiklar och elektroniska resurser. Dessutom Boston Spas samlingar för fjärrlån: Books and Reports collection 1980-, Serials collection 1700- och Conferences collection 1800-.
  (British Library)
 • Storbritannien: Library Hub Discover (ersätter COPAC)
  Gemensam katalog för engelska universitetsbibliotek och specialbibliotek. Här ingår bl.a. Birmingham, British Library, Cambridge, Dublin (Trinity College), Edinburgh, Glasgow, Leeds, Liverpool, London, Manchester, National Library of Scotland, National Library of Wales, Newcastle, Nottingham, Oxford och Sheffield.
  (Jisc - Joint Information Systems Committee)
 • USA: LC Catalog (Library of Congress)
  Bibliotekskatalog för ett av de största biblioteken i världen: Library of Congress i Washington D.C. Innehåll: böcker och tidskrifter 1898-, musik- och ljudinspelningar, kartor och bilder, datafiler, manuskript.
  (Library of Congress)
 • USA: UC Library Search
  Mycket stor bibliotekskatalog från University of California och California State Library.
  (UCLA)
Abaa-b Bibliotekskataloger: Norden
 • Danmark: REX
  Kongelige Bibliotekets katalog i Köpenhamn. Det finns också andra separat sökbara databaser i REX: (internationella publikationer, samlingarna på Fiolstraede och Amager, musikalier, Judaica, kartor och bilder, avhandlingar, musikalier, institutionsbibliotek i Köpenhamn m.m.).
  (Det Kongelige Bibliotek)
 • Danmark: bibliotek.dk
  Den danska samkatalogen (f.d. Danbib) finns gratis att använda på nätet. Här hittar man de böcker som finns på danska bibliotek, alla danska böcker, tidskrifter, tidningar (1970-), och dessutom större artiklar och recensioner (1945-) och recensioner i danska tidskrifter (f.d. Artikelbasen). Vissa bibliotek har också lagt in litteratur före 1970. Motsvarar de tryckta bibliografierna: Avis Kronik Index 1975-78 (ej rec.), Dansk TidsskriftIndex 1945-78, Dansk Artikelindeks 1979-80, Artikler i Bogform 1951-70, Artikler i Böger 1981-89. bibliotek.dk innehåller också noter, musikinspelningar, cd-rom, video, talböcker m.m. Dessutom finns alla danska biblioteks adresser och öppettider i Biblioteksvejviseren. Beställningar kan endast göras om man är låntagare och har lånekort på ett danskt bibliotek.
  (Dansk BiblioteksCenter)
 • Norge: Biblioteksøk (ersätter Norsk samkatalog for bøker)
  Katalogen omfattar norska och utländska böcker och annat material på omkring 350 norska bibliotek.
  (Nasjonalbiblioteket)
 • Norge: Oria (f.d. BIBSYS Ask)
  Bibliotekskatalogen för nationalbiblioteket och ca 70 universitets- och högskolebibliotek i Norge.
  (BIBSYS)
 • Sverige: Katalog -1955 "Plåten"
  Katalog -1955 även kallad Plåten innehåller tryck på Kungl. biblioteket i Stockholm från äldsta tid fram till och med 1955. Mycket av innehållet är också sökbart via katalogerna Regina och Libris.
  (Kungliga biblioteket)
 • Sverige: Katalog -1957
  Katalog -1957 är Universitetsbibliotekets kortkatalog över äldre litteratur tryckt t.o.m. 1957. Det finns en alfabetisk del och en ämnesdel. Delar av innehållet är också sökbara via Libris och universitetets egen katalog Lovisa.
  (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet)
 • Sverige: Katalog -1962
  Uppsala universitetsbiblioteks kortkatalog över böcker och tidskrifter utgivna t.o.m. 1962. Katalogen är alfabetisk, och den består av nio sinsemellan olika delkataloger.
  (Uppsala universitetsbibliotek)
 • Sverige: Libris
  LIBRIS är den stora nationella katalogen för svenska forsknings- och högskolebibliotek. I LIBRIS finns i stort sett all svensk bokutgivning 1866-, den finska nationalbibliografin 1996-, utländska böcker 1968-, och ett stort urval referenser till artiklar, uppsatser och recensioner m.m. i svenska tidskrifter, årsböcker och samlingsverk.
  (Kungl. biblioteket)
 • Sverige: LUBcat
  Lunds universitets bibliotekskatalog. Större delen av UB:s litteratur finns med fr.o.m. 1958. Äldre litteratur (-1958) finns bara undantagsvis(se istället Katalog -1957).
  (Biblioteken vid Lunds universitet)
 • Sverige: Lunds stadsbiblioteks katalog
  Lunds stadsbiblioteks katalog omfattar alla media på huvudbiblioteket och samtliga stadsdelsbibliotek.
  (Lunds stadsbibliotek)
 • Sverige: Malmö universitets bibliotekskatalog
  Katalog för samtliga bibliotek vid Malmö hogskola.
  (Malmö universitets bibliotek)
 • Sverige: MALIN: Malmö stadsbiblioteks katalog
  Katalogen visar material (böcker, talböcker, tidskrifter, video, cd etc.) som finns på huvudbiblioteket och stadsdelsbiblioteken i Malmö.
  (Malmö stadsbibliotek)
 • Sverige: Regina
  Kungliga bibliotekets katalog Regina täcker ungefär 2/3 av KB:s samlingar: alla böcker, tidskrifter m.m. 1976-, delar av utgivningen av svenska böcker och tidskrifter 1600-1975, merparten av utländska böcker och tidskrifter 1968-1975. Förvärv mellan 1501-1967 kan också finnas med i Regina.
  (Kungl. biblioteket)
Abe Specialsamlingar på bibliotek Se också Aa.02 Äldre tryck (handskrifter, inkunabler, rariteter) Ac Arkiv
 • Alvin
  Stor portal för digitala samlingar och kulturarvsmaterial från främst Uppsala, Lunds och Göteborgs universitetsbibliotek och dessutom flera andra bibliotek, museer och arkiv, bl.a. Naturhistoriska riksmuseet och Folklivsarkivet. I Alvin hittar du personarkiv, brev, dagböcker, fotografier, reklamaffischer, medicinhistoria, botaniska planscher, skissböcker och mycket annat. Alvin fungerar också som en katalog över sådant som ännu inte digitaliserats. Det mesta av materialet kan laddas ner och användas fritt.
  (Uppsala universitetsbibliotek)
 • Arken
  Arken är Kungliga bibliotekets och Umeå universitets söktjänst för personarkiv och andra arkiv. En del är digitaliserat.
  (Kungliga biblioteket)
 • Arkiv.dk
  I Arkiv.dk söker man i material som finns i mer än 500 danska arkiv. Det kan röra sig om brev, böcker, kartor, bilder, filminspelningar och mycket annat. En del av detta är digitaliserat. Många arkiv har också material som väntar på registrering och som än så länge inte är sökbart här.
  (Arkibas Aps)
 • ASL: Arkivregister Stockholms län
  I databasen kan man söka information om arkiv med anknytning till Stockholms län. Den innehåller uppgifter om arkivbestånd i de centrala arkiven i Stockholmsregionen, men också hos andra som kommunarkiv, museer, bibliotek, hembygdsföreningar och andra organisationer.
  (FSL = Föreningsarkiven i Stockholms län)
 • Brevsamlingar
  Register över brev och brevskrivare från fem olika arkiv och bibliotek, nämligen Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Linköpings stiftsbibliotek, Nationalmuseum och emigrantbrev från Kinda lokalhistoriska arkiv. Emigrantbreven innehåller förutom register även inskannade bilder på breven i DjVu-format.
  (Riksarkivet)
 • Discovery (The National Archives)
  Sök arkiv i Storbritannien. Här kan man se vilka arkiv som finns på olika institutioner, museer, universitet och bibliotek. Databasen uppdateras ständigt.
  (The National Archives, UK)
 • Nationell Arkivdatabas (NAD)
  NAD är en databas med uppgifter om arkivmaterial i svenska museer och bibliotek, kommun-och regionarkiv, folkrörelse-, föreningsarkiv och näringslivsarkiv. Sökdatabasen innehåller bl.a. uppgifter från Riksarkivet, Krigsarkivet och landsarkiven, dessutom universitetsbiblioteken i Lund, Uppsala och Göteborg. Här ingår också en förvaltningshistorik med en topografisk del med uppgifter om administrativa gränser från 1600-talet i Sverige - t.ex. vilken domsaga, härad, kommun en viss församling har tillhört.
  (Riksarkivet)
 • Se också Digitala forskarsalen (Riksarkivet) under Ldm-c Genealogiska uppslagsverk Sverige
 • Se också British Library: Explore Archives and Manuscripts under Aa.02 Äldre tryck
 • Se också Sondera under Abaab Bibliotekskataloger Norden
 • För Danmarks Nationale Privatarkivdatabase se Arkiv.dk
Ad Bokförlag och bokhandel
 • abebooks.com
  Nätverk av över 13 000 antikvariat och bokhandlar som förmedlar böcker till salu. Här kan man hitta mycket litteratur som ej finns i tryck längre. Över 70 miljoner titlar finns förtecknade.
  (Advanced Book Exchange Inc.)
 • Norge: Boknett
  Nyheter, länkar, information om säsongens böcker i Norge.
  (Forlagsentralen, Norge)
 • Storbritannien: WHSmith
  Internet-bokhandel med målsättningen att erbjuda alla böcker utgivna i Storbritannien. Ca 1 miljon titlar (också ej inhemska) på lager.
  (Internet Book Shop)
 • Tyskland: buchhandel.de
  Tysk bokhandel.
  (Medien-Service Untermain GmbH)
 • USA: Amazon.com
  Världens största Internet-bokhandel med en miljon böcker "out-of-print", som inte längre finns i den vanliga handeln. Nu kan man också söka ord inne i vissa böcker (120 000 st), inte bara böckernas titlar.
  (Amazon.com)
 • USA: Barnes & Noble
  Stor amerikansk bokhandel med flera miljoner böcker. Man kan välja ganska detaljerat vilket ämne skönlitterära böcker handlar om. Också här finns det möjligheter att söka äldre litteratur "out-of-print". Utdrag ur recensioner från Publishers Weekly, The New York Times Book Review m.fl.
  (Barnes & Noble)
Ad-c Bokförlag och bokhandel Sverige
 • AdLibris bokhandel
  Internetbokhandel med stort sortiment. Leveranstid 2-5 dagar.
  (AdLibris)
 • antikvariat.net: Antikvariska böcker i Skandinavien
  Sök böcker från ca 90 olika svenska och danska antikvariat. Det går också bra att göra beställningar eller att skicka in önskemål om en äldre bok man vill få tag på.
  (Svenska Antikvariatföreningen (SAF) / Den Danske Antikvarboghandlerforening (ABF))
 • BegagnadeSkolböcker.se
  Köp och sälj begagnad kurslitteratur baserad på utbildning och skola.
  (Metopia)
 • Bokfynd.nu
  En oberoende tjänst som jämför priser och leveranstider på böcker från olika bokhandlar på Internet (både utländska och svenska).
  (bokfynd.nu)
 • Bokus
  Stor bokhandel på Internet. Leveranstid 3-4 dagar.
  (bokus AB)
 • Hitta e-boken
  Hos Hitta e-boken kan man jämföra priser på svenska e-böcker i olika bokhandlar. Dessutom kan man hitta e-böcker på bibliotek och låna böcker till sin ebokläsare eller Ipad.
  (Hittaeboken.se, Johan Nordberg)
 • kurslitteratur.se
  Här säljs och köps begagnad kurslitteratur. Det är gratis att annonsera, men man måste registrera sig.
  (kurslitteratur.se)
 • Pricerunner.com
  Pricerunner jämför bokpriser och leveranstider från olika bokhandlar på Internet (både utländska och svenska).
  (Pricerunner.com)
 • Studentapan.se
  Stor marknadsplats för begagnad kurslitteratur.
  (Studentapan.se)
 • Svensk Bokhandel
  Tidningen om bokbranschen i Sverige innehåller mycket att läsa: senaste nytt, författarporträtt, boktoppslistor, fakta om bokbranschen i Sverige m.m.
  (Svensk Bokhandel)
 • Svenska Antikvariatföreningen
  Branschförening för antikvariat i Sverige som tillhandahåller adresser, länkar och kataloger till svenska antikvariat. Se också ordlistan ABC för boksamlare.
  (Svenska Antikvariatföreningen)
 • Svenska förläggareföreningen
  Svenska förläggareföreningen bevakar viktiga frågor inom kulturområdet. Se också särskilt förteckningen över medlemmar med adress och länkar till olika svenska förlag, och branschstatistiken där medlemsförlagens utgivning och försäljning redovisas.
  (Svenska förläggareföreningen)
 • Svenska ISBN-registret
  Sök i registret över svenska förlag och utgivare som tilldelats ISBN. Sökning kan göras på förlag/utgivarnamn och ort. Man kan också söka på enskilda ISBN-nummer.
  (Svenska ISBN-centralen, Kungl. biblioteket)
Aea Bokhistoria
 • Studies in Bibliography
  Ursprungligen en tidskrift som nu finns elektroniskt tillgänglig. Man kan söka och läsa artiklar om bokhistoria, bibliografi och textkritik från 1948 och framåt.
  (Bibliographical Society of the University of Virginia)
 • Se också Gutenberg Digital under Cb Bibelutgåvor
Aed Bokbandshistoria
 • Bookbinding and the Conservation of Books: a Dictionary of Descriptive Terminology
  Detta är en elektronisk version av en uppslagsbok som utgavs 1982. Vad är vellum och palimpsest? Här får man svaret. En mängd bokrelaterade termer förklaras.
  (Matt T. Roberts, Don Etherington)
 • Database of Bookbindings
  British Library har en av världens finaste samlingar av bokband. Denna databas innehåller information om och bilder på utvalda böcker, tryckta i Västeuropa från 1400-talet och framåt.
  (British Library)
 • ProBok
  ProBok är en databas som beskriver äldre bokband. Böcker från handpresstiden och den tidiga maskinpresstiden (till 1870) ingår (f.n. från Lund och Uppsala UB). Uppgifter om bandens teknik, material och dekor finns i databasen, tillsammans med ägarmärkningar och andra uppgifter om användning och läsning, t.ex. dedikationer och anteckningar.
  (Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, Uppsala universitetsbibliotek)
Aef Redigerings- och publiceringsteknik (uppsatsskrivning)
 • Citation Machine
  Välj vilken typ av källa du vill citera, fyll i uppgifter, och du får en färdig referens att lägga in i en litteraturförteckning till t.ex. en uppsats. Referenserna visas i citeringsstandarderna MLA (för språk- och litteraturvetenskap), APA (ofta använt för samhällsvetenskap), Turabian och Chicago.
  (David Warlick, The Landmark Project)
 • Konsten att skriva & tala (.pdf)
  Kompendium med tips om uppsatsskrivning, språkriktighet, stil, talarregler och som bilaga konsten att hitta information. Senast uppdaterad 2007.
  (Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet / Studentia.se)
 • Scholarly Electronic Publishing Bibliography
  Den här bibliografin innehåller utvalda intressanta artiklar och böcker om elektronisk publicering på Internet med start 1990. En del av litteraturen är själv tillgänglig elektroniskt.
  (Charles W. Bailey Jr., University of Houston Libraries)
 • Skrivguiden
  Hur går man till väga för att skriva en uppsats, hur hanteras källor och hur kan man publicera sitt arbete? Skrivguiden är utvecklad för att ge stöd till studenter i deras akademiska skrivande.
  (Biblioteket, Blekinge Tekniska Högskola)
 • Vad är en vetenskaplig artikel?
  "Vad är en vetenskaplig artikel?" är en av de vanligaste frågorna som studenter brukar ställa sig. Här är en kort översikt och det hänvisas också till korta informationsfilmer.
  (Karlstads universitetsbibliotek)
Af Skrift
Till början av sidan
© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Senast uppdaterad: 23 september 2021.
Bilder: freefoto