Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
3.VETENSKAPLIG
   KOMMUNIKATION

A.Att publicera
   forskningsresultat
B.Vetenskaplig
   kvalitet
C.Att söka
   vetenskaplig
   information

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
3
VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION

3. Vetenskaplig kommunikation

Målsättning:
Efter avslutad kurs ska du

  • förstå innebörden i vetenskaplig kommunikation
  • känna till hur information produceras, sprids och organiseras
  • veta hur en vetenskaplig tidskriftsartikel normalt är strukturerad
  • känna till något om publiceringsfilter som t ex sakkunnigbedömning
  • förstå skillnaden mellan olika typer av informationskällor
  • känna till vikten av att man söker information vid rätt tidpunkt och på rätt nivå
  • känna till något om vetenskapliga kvalitetskriterier
linje

Kursens avsnitt:

pil A. Att publicera forskningsresultat

pil B. Vetenskaplig kvalitet

pil C. Att söka vetenskaplig information

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013