Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
4.CITERING OCH
   REFERENSER

A.Tryckta källor
B.Elektroniska källor
C.Program för
   referenshantering

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
4
CITERING OCH REFERENSER

C. Program för referenshantering

pil Fördelar
pil Ett urval kommersiella program
pil Vad kan man göra med programmen?
pil Gratis referenshantering på webben
pil Vidare läsning

linje

Fördelar

Referenshanteringsprogram är databasprogram som är tillverkade för att hantera bibliografiska citeringar. De har följande fördelar:

  • Lättare att spåra böcker och artiklar som du använder för ett arbete. Du kan inkludera anteckningar (t.ex. i vilken katalog eller databas referensen finns, hyllnummer, och orsaker varför/varför inte den används, m.m.).
  • Ladda ner referenser direkt från bibliotekskataloger och databaser.
  • Skapa litteraturförteckningar automatiskt inom ett dokument.
  • Formatera littarturförteckningar enligt gällande standard (t.ex. APA, MLA, o.s.v.) helt automatiskt.
  • Tillåta automatisk sökning av dina referenser.
  • Undvika dubbelbeställning av material.
  • Genom att göra anteckningar kan du se vilka referenser du har beställt som lån eller fjärrlån, och när du har gjort det.

Ett urval kommersiella program

Endnote, ProCite, och Citation är tre referenshanteringprogram som fungerar lika bra på både Windowsbaserade datorer och Macintosh. Dessa tre har avgiftsfria demoversioner som kan laddas ner och prövas. Som vanligt med alla teknikköp, kom ihåg att använd lite tid till test och utvärdering så att ni får det program som passar bäst till ert sätt att arbeta. När ni tänker köpa program glöm inte att det är vanligt att kraftiga rabatter kan finnas till akademiker och bibliotek. Vidare avdrag på pris kan förhandlas för dem som köper till avdelningen eller institutionen (s.k. site- eller multiuser-licences).

Program:

Det finns också helt webbaserade program att köpa:

Vad kan man göra med programmen?

Referenshantering

Referenshanteringsprogram gör specialtillverkade databaser av era referenser. Vanliga referenstyper (t.ex. böcker, tidskriftsartiklar, konferenshandlingar, tidningar, m.m.) har oftast en egen mall. En testdatabas med 10 eller 20 referenser ger en känsla för hur programmet fungerar. Men med tiden samlar de flesta akademiker hundratals referenser med anteckningar, hyllnummer m.m. Dessutom är det mycket lättare att hantera anteckningar och rensa bort dubletter.

Ni som är nyfikna kan ladda ner och prova något av de program som nämns i detta avsnitt för att göra en egen utvärdering. Lägg in några referenser som ni redan känner till. Undersök möjligheterna som finns att sortera och söka referenser.

Ladda ner referenssökningar

Möjligheten att ladda ner referenssökningar direkt från databaser är en av de största fördelarna med referenshanteringsprogram. Då slipper man skriva in referenserna för hand (och kanske skriva fel). Många kataloger och databaser tillåter att sökresultatet sparas i en fil på hårddisken eller på diskett.

Download

Många kataloger och databaser tillåter att sökresultatet sparas i en fil. Filen kan lagras på din hårdisk eller på diskett. Kom ihåg dataformatet och filnamnet. Sedan kan referenshanteringsprogrammet läsa in den och formatera den efter ditt val.

Z39.50 standarden

Många bibliotekskataloger och andra databaser använder Z39.50. Det ger sökprogram ett standardiserat sätt att ställa frågor och få svar från katalogen eller databasen. Tack vare denna standardisering kan referenshanteringsprogrammen själva söka direkt i katalogen och ladda ner de referenser du vill spara. Om du har ett referenshanteringsprogram som följer Z39.50 kan du till exempel söka direkt med programmets sökklient i Lunds universitets bibliotekskatalog och ladda ner de referenser du vill ha direkt i referenshanteringsprogrammet utan att gå omvägen kring sparade filer på hårddisk eller diskett. Du använder då också din sökklients användargränssnitt för alla databaser som följer Z39.50 standarden.

Skapa en litteraturförteckning automatiskt

Referenslistor, bibliografier, fotnoter m m kan skapas med automatik. En del av programmen har möjlighet att samla in referenser samtidigt som citeringstext skrivs i ett ordbehandlingsprogram.

Formatering

Citeringarna kan skyltas eller exporteras från en stor urval av stilar, och även med specialändringar. Programmen kommer oftast med ett stort sortiment av citeringsstandarder som finns lagrade på förhand, t.ex. MLA och APA. Små detaljer kan också ändras, förnamn kan t.ex. visas i helhet eller endast som den första bokstaven. (Bara om du redan har lagrat hela förnamnet, förstås).

Gratis referenshanteringsprogram

Det finns också gratis tjänster för referenser eller litteraturförteckningar. Exempel:

  • CiteULike
  • Mendeley
  • Zotero (för Firefox, kan också laddas ner och integreras med Safari, Chrome, Word, LibreOffice/OpenOffice)

I enklare gratisprogram kan man få snabbreferenser, men det skapas inga bestående sökbara filer. Exempel:

Vidare läsning

Comparison of reference management software.
Wikipedia. March 2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software (25 March 2013)

Hayton, James. What’s the best PhD reference manager?.
http://3monththesis.com/whats-the-best-phd-reference-manager/ (25 Mar 2013)

Tillbaka till början pil

Hem igen pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013