Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
4.CITERING OCH
   REFERENSER

A.Tryckta källor
B.Elektroniska källor
C.Program för
   referenshantering

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
4
CITERING OCH REFERENSER

B. Elektroniska källor

pil Hur citerar man elektroniska källor?
pil Exempel
pil Vidare läsning

linje

Hur citerar man elektroniska källor?

Elektroniska resurser blir allt vanligare inom vetenskaplig publicering. De är problematiska genom att webbsidor kan byta innehåll jämfört med när man citerade dem, eller byta adress så att källan inte längre stämmer. Trots dessa problem skall en citering ge en möjlighet att återfinna resursen. Följande uppgifter måste finnas med i en referens:

  • Författarens namn.
  • Dokumentets/sidans titel.
  • Det fullständiga verkets titel (om dokumentet är en del av ett större verk som t.ex. webbplats med särskilt namn, bok, tidskrift, databas, projekt).
  • Datum eller datum senast ändrat om det inte är samma som uppslagsdatum.
  • Adress (=URL), (om dokumentet ingår i en databas eller katalog anges databasens adress).
  • Uppslagsdatum, d.v.s. den dag man använt och läst dokumentet.

Det är inte alltid lätt att hitta författaren till ett dokument på Internet. Ofta anses organisationen som är ansvarig för webbplatsen som författare. Hoppa över annars över författaruppgiften.

Ett annat problem är att olika titlar kan förekomma på en webbsida. Använd i första hand den titel som finns i titelramen längst upp i fönstret (se nedan). Denna sidas titel är Elektroniska källor. Om den inte säger något som beskriver innehållet, använd då den rubrik som finns på själva sidan.

Exempel: denna sidas titel

För referenser till en elektronisk källa åtkomlig via Internet anges URL som adress. URL består av:
protokoll://värd.domän:port/sökväg/filnamn
Obs! Adressen till källan ska skrivas på det sätt som anges i den aktuella läsaren med versaler/gemener. Om adressen är för lång för en rad, radbryt vid lämpligt snedstreck /.

Tänk också på att...
skriva ut och/eller ladda ner det material du har hittat på nätet och som du tänker använda. Det kan hända att det försvinner eller att webbsidan förändras efter en tid.

Referenserna bör anges i en stil som din institution eller handledare har godkänt. Det finns flera välkända internationella citeringsstilar, men alla har ännu inte exakta regler för elektroniska källor. I detta avsnitt kommer exemplen från de två stilarna APA och MLA (se föregående avsnitt).

Exempel

Webbsida

Officiell hemsida

APA:
Lunds universitets bibliotek. (25 januari 2013). Hämtad 1 mars 2013 från: http://www.lub.lu.se
MLA:
Lunds universitets bibliotek. 25 januari 2013. 1 mars 2013 <http://www.lub.lu.se/>.

Personlig hemsida

APA:
Johansson, J. (1999, September 27). Home page. Retrieved October 18, 2012 from: http://www.jjohansson.se/
MLA:
Johansson, Johan. Home page. 27 Sept. 2012. 18 Oct. 2012
< http://www.jjohansson.se/ >.

Uppslagsverk

APA:
positivism. (2013). Encyclopaedia Britannica. Retrieved March 26, 2013 from Encyclopaedia Britannica Online: http://search.eb.com/eb/article-9108682
MLA:
"positivism." Encyclopaedia Britannica. 2013. Encyclopaedia Britannica Online. 26 Mar. 2013 <http://search.eb.com/eb/article-9108682>.

Elektronisk tidskriftsartikel

APA:
Turtle, Elizabeth C., & Courtois, Martin P. (2007, Summer). Scholarly Communication: Science Librarians as Advocates for Change. Issues in Science & Technology Librarianship, number 51. Retrieved Marc 25, 2013 from: http://www.library.ucsb.edu/istl/
MLA:
Turtle, Elizabeth C. and Martin P. Courtois. "Scholarly Communication: Science Librarians as Advocates for Change." Issues in Science & Technology Librarianship. Number 51: Summer 2007. 25 Mar. 2013 <http://www.library.ucsb.edu/istl/>.

E-post

Vanlig e-post

Man behöver inte ange avsändarens e-postadress när personligt meddelande citeras. Men man bör be om lov från avsändaren innan ett personligt meddelande citeras.

APA: (behöver inte citeras i litteraturlistan utan bara i löpande text)
Johanna Nilsson ansåg (personligt meddelande, 8 februari 2013) att...
MLA:
Nilsson, Johanna. "Kommentar om länklistan." E-post till Lars Olsson. 8 februari 2013.

Vidare läsning

Här kan man läsa mer om hur man citerar från Internet. Exemplen hämtas från stilarna MLA, CBE, APA och Chicago (se föregående avsnitt om internationella standarder):

Umeå universitetsbibliotek. (Senast uppdaterad ?). Skriva referenser. Hämtad 25 Mars 2013 från: http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser.

Yale College Writing Center. (Last edited 2013). Using sources. Retrieved March 25, 2013, from http://writing.yalecollege.yale.edu/using-sources.

Purdue OWL. "MLA Formatting and Style Guide: Works Cited: Electronic Sources" The Online Writing Lab at Purdue. 2013. Purdue University Writing Lab. 25 March 2013 <http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/.

Purdue University Online Writing Lab (OWL) (Last edited 2013). APA Formatting and Style Guide: Reference List: Electronic Sources. Retrieved March 25, 2013, from http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/.

Schwartz, Kathryn L. A+ Research and Writing for High School and College Students. Ipl2. 2012. 25 March 2013 <http://www.ipl.org/div/aplus/>.

Nästa avsnitt: C. Referenshanteringsprogram pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013