Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
4.CITERING OCH
   REFERENSER

A.Tryckta källor
B.Elektroniska källor
C.Program för
   referenshantering

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
4
CITERING OCH REFERENSER

4. Citering och referenser

Målsättning:
Efter avslutad kurs ska du

  • kunna skriva och tolka referenser till både tryckta och elektroniska källor. Syftet med en referens är att göra det möjligt att hitta källan. Därför måste den skrivna referensen innehålla allt som krävs för att göra det.
linje

Kursens avsnitt:

pil A. Tryckta källor

pil B. Elektroniska källor

pil C. Program för referenshantering

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013