Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER
2.INTERNET
3.VETENSKAPLIG
   KOMMUNIKATION
4.CITERING &
   REFERENSER

HEM
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information

Vad är informationskompetens?

Informationskompetens (eng: information literacy) har alltid varit viktigt men uppmärksammas alltmer i vårt nuvarande informationssamhälle. Informationskompetens kan beskrivas som förmågan att:

  • inse när man behöver information
  • identifiera möjliga informationskällor
  • formulera lämpliga sökstrategier
  • söka information effektivt
  • kritiskt utvärdera och välja information
  • kunna använda information: tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift

Tillbaka till kursen

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
januari 2001