Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
2.INTERNET

A.Introduktion
B.Sökstrategi
C.Söktjänster
D.Strukturerade
   kataloger
E.Databaser
F.Chattar och
   bloggar
G.Att värdera
   Internetresurser

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
2
INTERNET

G. Att värdera Internetresurser

pil En demokratisk revolution
pil Att värdera resurser
pil ÖVNINGAR
pil Vidare läsning

linje

En demokratisk revolution

Internet och www har inneburit att det nu finns ett jämförelsevis enkelt och billigt sätt att publicera sig och ha en stor läsekrets. Börja med att besöka den här webbsidan, publicerad i Oregon. Tänk dig sedan att den här informationen, med färgbilder, skulle publiceras i tryckt format och ha samma potentiella publik som webbplatsen (ca 50 miljoner människor runt hela världen). Utan att ha några exakta siffror så är det uppenbart att skillnaden i kostnad är mycket stor.

Tryckta publikationer genomgår i de flesta fall någon form av kvalitetskontroll, t.ex. förläggarens granskning eller sakkunnigbedömning. Någon sådan kontroll finns i stort sett inte på Internet.

Dessutom saknas i hög grad de kvalitetskontroller som recensioner innebär, liksom de igenkänningssignaler som vi har i den tryckta världen. Vi vet vilka förlag som förväntas ge ut kvalitet och kan se på en publikations utseende var den hör hemma. Vi vet att en del i kioskromanserien "Romans i vitt" inte är lika vederhäftig som en vetenskaplig medicintidskrift utan att läsa i dem. De signaler som omslagsbild, layout, inköpsställe och andra tecken ger finns inte alls på samma sätt på nätet som i det tryckta materialet.

Sammantaget betyder det här att du i betydligt högre grad är utlämnad åt dig själv och ditt eget omdöme när det gäller att bedöma resurser samtidigt som allt fler människor har möjlighet att publicera sig utan att vad de publicerar passerar någon form av kvalitetskontroll.

Att värdera resurser

Här följer några punkter som är bra att hålla i minnet när du bedömer information du hittar på Internet.

 • Auktoritet
  Står en erkänd organisation eller expert bakom informationen?
  Är författaren auktoritet på just det han eller hon skriver om här? Många gånger når du en sida via en sökning i en söktjänst. Då kan det ibland vara svårt att hitta vem som står bakom informationen. Försök leta reda på webbplatsens startsida, där kan man ofta få rda på vem som står bakom informationen.
 • Anledning
  Finns det klart utsagt varför informationen är publicerad?
  Vad vill författaren/utgivaren uppnå?
 • Tillförlitlighet
  Om resursen innehåller information om något som du har specialkunskap om, verkar det tillförlitligt?

Mer om utvärdering av webbresurser kan du läsa här:

peka Övningar

Försök bedöma följande sidor med hjälp av kriterierna ovan.

Vidare läsning

Tillbaka till början pil

Hem igen pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
mars 2013