Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
2.INTERNET

A.Introduktion
B.Sökstrategi
C.Söktjänster
D.Strukturerade
   kataloger
E.Databaser
F.Chattar och
   bloggar
G.Att värdera
   Internetresurser

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
2
INTERNET

C. Söktjänster

pil Vad är en söktjänst?
pil Fördelar och nackdelar
pil Exempel på söktjänster
pil Regionala söktjänster
pil Vetenskapliga söktjänster
pil Meta-söktjänster
pil Att gå vidare

linje

Vad är en söktjänst?

En söktjänst består av tre delar.

  • En robot som söker av delar av Internet och hämtar hem informationen. Resurserna är helt automatiskt insamlade, det finns ingen mänsklig kunskap eller bedömning inblandad.
  • Urval eller kvalitetskontroll förekommer inte i söktjänsterna.
  • En databas där de insamlade resurserna indexeras. I de stora söktjänsterna indexeras oftast hela dokumentet, s k fulltextindexering.
  • Den tredje delen är användargränssnittet, dvs formuläret som du använder när du söker i indexet.

Du söker alltså inte i hela Internet utan bara i de resurser som just den söktjänsten samlat i sitt index. Därför kan det löna sig att använda flera söktjänster, eftersom indexen bara delvis överlappar varandra. Sökresultaten är också beroende av hur ofta indexen uppdateras. Det varierar mellan olika tjänster och är inte alltid så ofta som de själva säger.

Fördelar och nackdelar

Störst, men inte alltid bäst? Söktjänsterna förtecknar överlägset flera resurser än de strukturerade katalogerna. De största indexen innehåller över 1 miljarder resurser. Det stora antalet resurser tillsammans med skillnaderna i kvalitet och nivå gör det svårt att formulera sökningar som inte ger massor av irrelevanta träffar.

Därför är söktjänsterna inte alltid det bästa stället att starta en sökning. Om du vill ha en översikt över ett bredare ämne, eller börjar leta resurser i ett "brett" ämne är de strukturerade katalogerna ett bättre alternativ. De strukturerade katalogerna ger, i bästa fall, ett överblickbart urval av resurser och du slipper gå igenom det stora antal ointressanta träffar som söktjänsterna ofta ger.

Däremot är söktjänsterna de verktyg man skall använda när man har en "smal", specifik fråga.

I många fall erbjuds både en söktjänst och en katalog, där kan de olika sökmetoderna komplettera varandra.

Exempel på söktjänster

Här följer länkar till presentationer av några stora söktjänster.

Obs! Presentationerna innehåller ett antal bilder av hur det ser ut när man använder söktjänsterna. De är märkta med "fig." och figurnummer. Dessa är enbart illustrationer och de går inte att klicka i!

När du använder en ny söktjänst: Läs de hjälptexter som finns innan du börjar söka! Söksyntax och sökmöjligheter är olika i olika tjänster och nödvändigt att känna till för att få bra resultat.

Regionala söktjänster

Regionala söktjänster indexerar material från ett bestämt geografiskt eller språkligt område. De är att betrakta som ett komplement till de stora globala söktjänsterna. De kan ibland hitta (och indexera) längre ner i hierarkin på en webbplats och därmed innehålla unikt material.

Vetenskapliga söktjänster

Vetenskapliga söktjänster indexerar material som kommer från universitet, forskningsinstitut, vetenskapliga förlag m.m. En mycket stor sådan är Scirus, som f.n. innehåller ca 450 miljoner webbsidor och dessutom ett stort antal vetenskapliga tidskriftsartiklar (för artiklarna behöver man ha tillgång till prenumeration). Här filtrerar man bort icke vetenskapliga sidor (man får t.ex. med sidor om det klonade fåret Dolly men inte om Dolly Parton...). En annan vetenskaplig söktjänst är Google Scholar.

Meta-söktjänster

Meta-söktjänster har ingen egen databas utan fungerar som en länk mellan dig och flera söktjänster. I en metasöktjänst skriver du in din sökfråga på vanligt sätt i en sökruta. Därefter skickas frågan samtidigt till flera av de stora söktjänsternas databaser (AltaVista, Google, Northern Light...). Därefter får du tillbaka en sammanställning av svar från alla söktjänster som har använts. Att använda meta-söktjänster kan spara tid och ge en överblick över vad det finns för resurser som motsvarar din fråga.

Meta-söktjänster fungerar som bäst om du har enkla distinkta frågor. Om du behöver göra en mer komplicerad sökning skall du använda dig av de enskilda söktjänsterna. Om du gör en mera avancerad sökning i en meta-söktjänst, kommer din sökfråga inte att förstås av alla söktjänsterna, eftersom alla har olika sätt som frågan måste skrivas på. Oftast är sökmöjligheterna färre i meta-söktjänsterna och antalet träffar som hämtas från varje söktjänst är också begränsat.

Metacrawler är en bra meta-söktjänst att börja med. Andra exempel är Clusty och Dogpile.

peka Övning

Gör några olika typer av sökningar (både enkla och komplicerade) i Metacrawler och Google och jämför resultaten.

Att gå vidare

  • En lista som mer utförligt beskriver viktiga söktjänster/sökrobotar finns på sidan Sökning på Internet.

Nästa avsnitt: D. Strukturerade kataloger pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013