Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
2.INTERNET

A.Introduktion
B.Sökstrategi
C.Söktjänster
D.Strukturerade
   kataloger
E.Databaser
F.Chattar och
   bloggar
G.Att värdera
   Internetresurser

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
2
INTERNET

B. Sökstrategier

pil Innan du börjar söka
pil Förberedelser inför sökningen
pil Typ av sökning
pil När du använder söktjänster: vilken typ av sökning kan man göra?

linje

Innan du börjar söka

Börja alltid en sökning med att tänka efter: är Internet den bästa källan? Det finns mycket information på Internet, men den tryckta informationen är fortfarande bäst inom många områden.

 • Ämnet - om du söker efter lokal och/eller äldre information är som regel den tryckta informationen överlägsen.
 • Tiden - mycket faktainformation hittar man snabbare i böcker, t.ex. i bibliotekens referensavdelningar. Där har man också en kvalitetskontroll som görs av biblioteken när de köper in materialet, det tidskonsumerande skräpet är bortsållat.

Det går att söka i många bibliotekskataloger via Internet, t.ex. Lunds universitets bibliotekskatalog Lovisa och LIBRIS, en gemensam katalog för ca 300 svenska forskningsbibliotek. Läs mer om bibliotekskataloger i kursavsnittet Att söka böcker. Den nyfikne kan hitta fler via listan LibWeb.

Förberedelser inför sökningen

Möjligheten att få bra sökresultat när du söker på Internet ökar ju mera du förbereder din sökfråga. Att bara skriva in ord rakt upp och ner i en söktjänst ger ofta alltför långa resultatlistor där de relevanta träffarna är uppblandade med så många irrelevanta att du ger upp när du gått igenom en bråkdel.

 • Formulera sökfrågan så klart som möjligt. Sortera upp den i intressanta och ointressanta aspekter.
 • Analysera sökfrågan. Plocka ut centrala nyckelord och fraser. Leta upp synonymer, alternativa stavningar och förkortningar som du kan använda i sökningen.
 • Använd artiklar, böcker och andra resurser du känner till för att hitta nya sökord.
 • Gör klart med eventuella begränsningar i tid, språk, geografi. Detta har betydelse för vilken söktjänst du väljer. Ofta finns dessa sökmöjligheter i en avancerad sökbild, t.ex. Googles avancerade sökning.

Typ av sökning

Vilken typ av sökning du skall göra har betydelse för ditt val av sökverktyg.

 • Om du vill göra en uttömmande sökning och hitta "all" information i ett ämne måste du använda många söktjänster och strukturerade kataloger. Inget enskilt index eller samling täcker mer än en del av Internet och alla innehåller unika resurser.
 • Orientering - om du vill få en överblick över centrala resurser i ett ämne, använd de stora strukturerade katalogerna. De är en mycket bra startpunkt när man börjar leta information "brett" i ett ämne. Se vidare avsnittet om Strukturerade kataloger.
 • Om du har en specifik, "smal" fråga, använd söktjänsterna Se vidare avsnittet om Söktjänster.
 • För bevakning av nya resurser inom ett ämne använder du olika nyhetstjänster och t.ex. bloggar i ämnet. Se vidare avsnittet om Chattar & bloggar.

Om du bestämt dig för att använda en söktjänst kan följande tabell hjälpa dig att avgöra vilken av dem som passar. Hur man söker i söktjänster (och andra sökverktyg) gås igenom i senare avsnitt.

När du använder söktjänster: vilken typ av sökning var?

När du har bestämt vilka begrepp du skall söka på är nästa steg att bestämma vilka sökmöjligheter som passar. Utifrån det bestämmer du sedan vilken söktjänst du ska använda.

Här följer en tabell som ger exempel på olika typer av sökfrågor och vilka sökmöjligheter som passar till dem. Pröva de olika strategierna med egna exempel i de olika söktjänsterna som presenteras i kursen, så får du en uppfattning om vilka som fungerar var.

Egenskaper hos din sökfråga

Sökmöjligheter som passar

Söker du efter ett namn eller en bestämd fras?

 • Namnet på en organisation, ett sällskap eller en rörelse
 • Ett fullständigt personnamn
 • En specifik ordsammansättning som förknippas med ditt ämne

Frassökning är sökmöjligheten som behövs för den här typen av frågeställningar
Du ställer som villkor att de ord du söker på skall återfinnas i exakt den ordning du väljer. I många söktjänster använder du citattecken för att markera en fras. I andra väljer du frassökning som alternativ i en meny (exact phrase eller phrase search) och behöver då inte sätta ut några citattecken.

Exempel:
"Rädda Barnen", "Olof Palme", "acid rain"

Du söker efter ett företags eller en organisations hemsida:

 • Volvo
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
 • Environmental Protection Agency

Ofta finns namnet, utskrivet eller i form av en vedertagen förkortning, i adressen (URLen). Ställ villkor genom att skriva inurl: före ditt sökbegrepp, så att sökningen begränsas till sidor där sökbegreppet finns i adressen..

Exempel:
inurl:volvo
inurl:saf
inurl:epa

Detta uttryck kan sedan kombineras med andra sökord och -begrepp som vanligt (se nedan).

Är dina söktermer vanliga ord som förekommer i flera betydelser och sammanhang?

 • Försurning tillsammans med skog och kalkning

Använd så precisa ord som möjligt. Skriv dem efter varandra. Man behöver inte sätta ut några plustecken.

Exempel:
skog försurning kalkning

I vissa söktjänster kan man ställa samma villkor genom att skriva and mellan de ord som måste vara med. Mer om AND och de andra s.k. Booleska operatorerna.

Exempel:
skog AND försurning AND kalkning

Misstänker du att du kommer att få många träffar som inte är relevanta?

 • Du vill söka efter energiforskning men vill inte få med dokument som behandlar kärnkraft.

Med - (minustecken) kan du i vissa söktjänster villkora sökningen så att dokument som innehåller vissa ord utesluts.

Exempel:
"energy research" -"nuclear power"

ger dokument som innehåller energy research men sorterar bort de bland dem som innehåller frasen nuclear power . Att skriva not (eller i vissa fall and not) mellan ord/fraser fungerar på samma sätt i vissa söktjänster.

Exempel:
"energy research" NOT "nuclear power"

Vill du ha med synonymer, olika stavningar, samma term på olika språk?

 • öring, salmo trutta, brown trout tillsammans med försurning, acid rain
 • Trotskij, Trotsky
 • labor, labour, arbete

Tänk på att orts- och personnamn ofta stavas olika på olika språk

I menyval väljer du Any of these words.

Exempel:
labor labour arbete

Med OR (eller) kan du också i vissa söktjänster villkora sökningen så att dokument som innehåller något av orden kommer med.

Exempel:
öring OR "salmo trutta" OR "brown trout"
försurning OR "acid rain"
Trotskij OR Trotsky

Du får många irrelevanta träffar med de sökord du använder och vill begränsa din sökning, men använda samma sökord.

 • acid rain

Begränsa sökningen till dokumentets titelfält.

Exempel:
intitle:"acid rain"
intitle:Casablanca

Det här är ett bra sätt att begränsa sin sökning och öka relevansen eftersom man huvudsakligen får tillbaka dokument som handlar om det sökta ämnet.

Letar du efter termer med många möjliga ändelser?

 • trafikpolitik, trafikpolitiska
 • bibliotek, bibliotekarier, bibliotekslokaler

Trunkering av ord gör att man söker på alla ord med den ordstam man väljer. Oftast trunkerar man med *, men andra varianter kan förekomma. Vissa söktjänster har automatisk trunkering, se i hjälptexterna som varje söktjänst erbjuder.

Exempel:
trafikpoliti* ger träffar på trafikpolitik, trafikpolitiska
bibliotek* ger träffar på bibliotek, bibliotekarier, bibliotekslokaler och alla andra ord som börjar med bibliotek.

Har du adressen till en bra sida och vill hitta flera i samma ämne?

 • Engineering Electronic Library

Bra resurser i ett visst ämne länkar ofta till varandra. Att söka efter vilka som länkar till en viss sida kan ge nya relevanta resurser.

Exempel:
link:http://www.lub.lu.se/eel/eelhome.html

I de bästa söktjänsterna kan du sedan kombinera de olika strategierna för att få bästa möjliga resultat.
Exempel: Om jag vill hitta information som handlar om öring och försurat regn som är publicerade i Norge kan jag formulera sökfrågan ungefär så här:

(ørret OR "salmo trutta" OR "brown trout") AND ("sur nedbør" OR "acid rain") AND inurl:.no

För information om de enskilda söktjänsterna gå till Söktjänster. En bra början är att du lär dig två eller tre söktjänster grundligt så att du verkligen kan utnyttja de sökmöjligheter som finns.

Nästa avsnitt: C. Söktjänster pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
25 mars 2013