Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
2.INTERNET

A.Introduktion
B.Sökstrategi
C.Söktjänster
D.Strukturerade
   kataloger
E.Databaser
F.Chattar och
   bloggar
G.Att värdera
   Internetresurser

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
2
INTERNET

A. Introduktion

Internet som informationskälla

Internet är en stor och viktig informationsbärare. Jämfört med tryckt information har webben flera fördelar. Framför allt har det blivit lättare och billigare att publicera sig, att göra webbsidor lär man sig på någon dag, bloggar är ännu enklare och Internet-abonnemangen blir allt billigare. Allt fler människor kan därmed publicera sig och få en potentiell publik på många miljoner läsare (antalet människor i världen som använde Internet i juni 2012 var uppskattningsvis ca 2,4 miljarder - källa). Det är också lättare i den meningen att en Internetleverantör som tillhandahåller plats på sin server inte alls utövar samma kontroll över det som publiceras som en traditionell förläggare. Ytterligare en fördel är att informationen är mycket lättare att uppdatera än i tryckta dokument.

Försöka hitta rätt

De ovan nämnda faktorerna har lett till en demokratisk revolution vad gäller vem som har möjlighet att sprida information och åsikter. Samtidigt har det blivit svårare för den som söker att finna relevant information, jämfört med att söka efter tryckt information. Detta beror på flera saker.

  • Det finns oerhört mycket material, tack vare att det är så lätt att publicera sig.
  • Det finns ingen kvalitetskontroll. Vem som helst kan helt enkelt publicera vad som helst.
  • Det finns inte någon som registrerar och beskriver materialet, som t ex biblioteken gör för tryckt information. Många försöker, men ingen lyckas på ett tillfredställande sätt (hittills).

Till hjälp för den som söker efter viss information finns en uppsjö söktjänster som täcker olika mycket av det som finns på Internet, som registrerar och beskriver materialet på skilda sätt och som också används på olika sätt. Än så länge är möjligheterna att förfina och precisera sökningar små, jämfört med traditionella databaser eller bibliotekskataloger. I stället för att söka i standardiserade beskrivningar (som t ex innehåller dokumenttyp, författare och nyckelord) söker man direkt i dokumenttexten.

Om man t.ex. letar i en bibliotekskatalog efter texter av August Strindberg så kan man ange att författaren ska vara August Strindberg. Det går inte i söktjänsterna på nätet, man får nöja sig med att söka på orden August och Strindberg, vilket returnerar alla dokument som innnehåller dessa ord vare sig de finns med för att det är en lista över svenska författare, för att en privatperson i sin dagbok berättar att han läser Strindberg eller för att dokumentet innehåller en text av honom.

Den stora mängden information och de dåligt utvecklade sökmöjligheterna gör det svårt att hitta relevant information som inte är uppblandad med massor av irrelevant "brus". Ett av målen med denna kurs är att ge kunskaper som leder till så effektiva informationssökningar som möjligt.

Kvalitetsbedömningen är också betydligt svårare när det gäller www-informationen, eftersom de kvalitetskontroller som tryckt information oftast passerar (förläggare, recensioner, inköpare på bibliotek) på sin väg till användaren, i många fall saknas på Internet. Det är mycket viktigt att komma ihåg när man använder sig av Internet-information att kvalitetsbedömningen står man för själv.

Kursinnehåll

Den här kursen kommer att presentera några typer av hjälpmedel för att söka information på Internet. Kursen inleds med ett avsnitt om sökstrategier, för en viss typ av fråga - hur och var ska man börja söka? Därefter introduceras söktjänsterna med sina stora automatiskt insamlade index över resurser. Sedan följer manuellt skapade strukturerade kataloger, som ofta är en bra startpunkt när man har en bred sökning, eller börjar söka. Allt fler databaser finns tillgängliga via www och det finns också verktyg som registrerar databaser, dessa behandlas i ett eget avsnitt. Avslutningsvis följer avsnitt om samtal på nätet och värdering av information.

Nästa avsnitt: B. Sökstrategier pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013