Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
2.INTERNET

A.Introduktion
B.Sökstrategi
C.Söktjänster
D.Strukturerade
   kataloger
E.Databaser
F.Chattar och
   bloggar
G.Att värdera
   Internetresurser

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
2
INTERNET

2. Att söka information på Internet

Målsättning:
Efter avslutad kurs ska du

  • ha fått insikt i vilka sökverktyg du bör välja i olika situationer
  • kunna formulera en sökstrategi
  • ha fått kunskap om de viktigaste katalogerna och söktjänsterna
linje

Kursens avsnitt:

pil A. Introduktion

pil B. Sökstrategier

pil C. Söktjänster

pil D. Strukturerade kataloger

pil E. Databaser

pil F. Chattar och bloggar

pil G. Att värdera Internetresurser

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013