Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER
2.INTERNET
3.VETENSKAPLIG
   KOMMUNIKATION
4.CITERING &
   REFERENSER

HEM
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information

Kommentarer

Vad tyckte du om kursen? Var snäll och lämna dina kommentarer här! Har du använt dig av flera delkurser/avsnitt, är du välkommen att fylla i kommentarer flera gånger.


Vilken delkurs vill du kommentera?

 

Vilken kategori tillhör du?

 

Ditt intryck av delkursen?

 

Tror du att du har nytta av att ha gått igenom den?

 

Delkursens längd?

Lagom För lång För kort

 

Delkursens svårighetsgrad?

Lagom Svår Lätt

 

Om du gjorde övningarna, hur var de?

Lagom Svåra Lätta

 
 

Har du några vidare kommentarer om denna delkurs?

 

Tillbaka till kursen

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
april 2007