Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

1. Bibliotekets resurser

Målsättning:
Efter avslutad kurs ska du kunna

 • känna till vad ett vetenskapligt bibliotek är och vilka tjänster det erbjuder
 • kunna söka information genom att använda
  • lämpliga sökstrategier
  • bibliotekskataloger
  • databaser
  • tryckt material
 • kunna beställa och låna material från UB
linje

Kursens avsnitt:

pil A. Forskningsbiblioteket som resurs

pil B. Sökstrategi

pil C. Att hitta bakgrundsmaterial: referenslitteratur

pil D. Att söka böcker: bibliotekskataloger

pil E. Att söka tidskriftsartiklar: bibliografiska databaser

pil F. Att söka annat material

pil G. Att utvärdera sökresultatet

pil H. Att beställa och låna material

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013