Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

H. Att låna

Det här avsnittet beskriver hur man beställer material från universitetsbiblioteket (UB). Anvisningar för hur man skriver beställningar för olika typer av material ingår också.

pil Att lokalisera och låna - hur gör man?
pil Låneregler
pil Information för distansstudenter
pil Att skriva beställningar
pil Beställningsblanketter

linje

Att lokalisera och låna - hur gör man?

Med hjälp av olika sökmetoder, manuella och datorbaserade, får man oftast fram hänvisningar till olika sorters litteratur, böcker, tidskriftsartiklar, konferenshandlingar, rapporter, patent etc. Det återstår att lokalisera dokumenten och ta reda på hur och var man snabbast och/eller billigast kan få tag på dem.

Allra lättast att få tag i är självklart det som finns i det forskningsbibliotek som är ditt "hemmabibliotek". Sök därför t.ex. i bibliotekskatalogen Lovisa för Lunds universitet. Om du söker en bok: sök och beställ via titel eller författare. Om du söker en tidskriftsartikel: sök och beställ via tidskriftens titel.
Fjärrlån kan beställas från bibliotek i Sverige (för alla) eller från bibliotek i andra länder (för forskare). Det brukar ta ca 1-2 veckor (ibland längre). Tidskriftsartiklar beställes som kopior från andra bibliotek. Böcker lånas gratis inom Sverige.

Gör så här när du vill få tag på litteratur:

1

Sök i bibliotekskatalogen för ditt närmaste bibliotek. Vid Lunds universitet heter katalogen Lovisa. För sökning och beställning i Lovisa se avsnittet Att söka böcker. Finns det du söker där? Du kan då ofta gå direkt och låna boken på biblioteket. Man kan också beställa böcker för avhämtning på andra bibliotek vid Lunds universitet. Tänk på att man alltid i förväg måste beställa fram böcker som står i magasin.

2

Om svaret är nej, kan man fortsätta med att söka i LIBRIS, katalogen för alla forsknings-, universitets- och högskolebibliotek i Sverige. För sökning i LIBRIS se Avsnittet Att söka böcker. Hittar man vad man söker i LIBRIS, kan man beställa boken eller få artikeln som kopia genom sitt lokala biblioteks fjärrlåneservice: se blanketter. Brådskande beställningar kan ofta levereras med fax. Fjårrlån brukar ta minst 1-2 veckor (ibland längre). (Obs. att endast studenter, forskare och personal vid Lunds universitet kan beställa fjärrlån på biblioteken vid Lunds universitet!)

3

Finns inte det önskade dokumentet i LIBRIS (Sverige), kan biblioteket hjälpa dig genom att söka det utomlands (i bibliotekskataloger tillgängliga online eller via Internet). (Obs. att endast studenter, forskare och personal vid Lunds universitet kan beställa fjärrlån på biblioteken vid Lunds universitet!)

4

Man skall inte glömma bort dokumentanskaffning genom direkt kontakt med författaren eller utgivaren. Organisationer och myndigheter säljer ofta publikationer via sina hemsidor på Internet idag. Detta är en bra metod särskilt i fråga om nya konferenspublikationer och rapporter som ännu inte skaffats till biblioteken. Man kan också ofta kontakta författaren direkt, antingen brevledes eller via elektronisk post.

5

Internet erbjuder stora möjligheter för dokumentanskaffning. Ingenta Connect heter en artikeldatabas, där man också själv kan beställa artiklar genom att ange sitt kreditkortsnummer och faxnummer.

 

Låneregler

Innan du använder ditt lånekort måste du ta del av de lånevillkor som gäller. Man måste tänka på att respektera de lånetider som anges. Det kan finnas förseningsavgifter för vissa typer av böcker, men det kan variera mellan de olika biblioteken vid Lunds universitet. Man kan ibland förnya sina lån via katalogen Lovisa (se rutan Dina lån), men det beror på vilka låneregler som gäller.

Information för distansstudenter

Hur kan du, som studerar på distans, beställa från Lunds universitets bibliotek utan att besöka Lund? Det finns två sätt: antingen beställer du litteratur som du hittar i Lovisa som fjärrlån via ditt närmaste folk- eller stadsbibliotek, eller så skaffar du eget lånekort för biblioteken vid Lunds universitet. Vissa bibliotek vid Lunds universitet har särskild service för distansstudenter. Läs mer om lån för distansstudenter.

 

Att skriva beställningar (litteraturreferenser)

När man vill ha tag i något, är det viktigt att litteraturreferenserna innehåller de identifieringsbegrepp som behövs för att spåra källan, dvs uppgifter om: författare, titel, källa (tidskrift, serie), förlag, tryckår, sidor, ISBN-/ISSN-nummer.

I en databas är referensen indelad i olika fält, t.ex. författare, titel, dokumentets språk och publikationstyp. De två senare fälten bör man titta på för att undvika att få artiklar på språk som man inte förstår - t.ex. japanska, spanska - och för att inte beställa material som tar lång tid att skaffa eller som kostar mer pengar än planerat (exempel: akademiska avhandlingar från länder utanför Skandinavien och patentskrifter).

Här nedan följer exempel på hur man beställer referenser på olika typer av publikationer (obs. skillnaderna mellan att skriva en beställning och att skriva en referens till en litteraturförteckning). Uppgifter som är bra att skriva men som inte är nödvändiga står inom parentes.

Olika typer av litteratur kräver att olika uppgifter anges vid beställning. I databaserna finns det ett grundformat för att klippa-klistra referensen till beställningsblanketterna.

Tidskriftsartikel

Uppgifter för tidskriftsartikel

 • Artikelförfattare (den första med förnamnsinitialer)
 • Utgivningsår
 • (Artikeltitel)
 • Tidskriftens titel
 • Volym
 • Nummer, häfte
 • Sidhänvisning
 • (ISSN)

Exempel

I en litteraturlista kan man hitta detta:

Rahti, A.K. et al., (1990) , J Transp Engin 6(116), pp821-30

vilket betyder att A.K. Rahti med flera har skrivit en tidskriftsartikel i Journal of Transport Engineering volym 6 nr 116 sidorna 821-30.

Gör då beställningen på Rahti, A.K. et al., 1990, Journal of Transport Engineering, volym 6 nr 116 sid. 821-30.

Observera

 • Om det står "in press" = under tryckning vid citeringstillfället: ange källans år (källa = skriften där du hittat uppgifterna om arbetet som du vill beställa) , för att kunna hitta artikeln och uppgifterna om volym, häfte, sidor i någon databas. Det händer att en artikel slutligen trycks med annan titel än som angavs då den var "in press".
 • Tänk på vilket språk artikeln är skriven på, så att du verkligen kan läsa den! De flesta internationella databaser är engelskspråkiga, men de tidskrifter som indexeras kommer från många länder. Det finns oftast ett fält i referensen som upplyser om på vilket språk en artikel är skriven.

Bok

Uppgifter för bok

 • Författare / utgivare
 • Utgivningsår
 • Titel
 • Upplaga (om annan än den första)
 • Del, volym, band (om det finns olika delar)
 • Förlagsort
 • (Förlag)
 • (ISBN-nummer)

Exempel

Jarenko, L., & Vahlgren Wall, M. 1986. Information som konkurrensmedel: hur användning av information kan ge konkurrensfördelar. Göteborg: IHM läromedel.

Observera

 • Böcker tryckta före 1800 kan oftast inte lånas in från annat bibliotek. Viktiga verk (ex. av Newton, Linné, Shakespeare, Einstein) kan finnas i nytryck (identisk text), facsimiltryck (fotokopierad text). äldre, ej copyright-pliktig, litteratur kan finnas i fulltext i någon samling på Internet, t.ex. Projekt Runeberg eller The On-Line Books Page.

Bokkapitel

Uppgifter för bokkapitel

 • Författare
 • Kapitlets titel
 • Bokens författare
 • Utgivningsår
 • Bokens titel
 • Upplaga (om annan än den första)
 • Del, volym, band
 • Sidhänvisning
 • Förlagsort
 • (Förlag)
 • (ISBN)

Exempel

Ware, J. Catesby, Orr, William C. Evaluation and treatment of sleep disorders in children. In: Walker, C., Roberts, M.C., et-al. (1992). Handbook of clinical child psychology (2nd ed.). Sid. 261-282. New York: John Wiley & Sons.

(Själva boken heter alltså Handbook of clinical child psychology.)

Konferensartikel

Uppgifter för konferensartikel

 • Artikelförfattare
 • Utgivningsår
 • (Artikeltitel)
 • Konferenstitel
 • Konferensort
 • Konferensdatum, -år
 • (Utgivare)
 • Sidhänvisning
 • ISBN / ISSN

Exempel

Lehnert, W. G., Black, J. B. & Reiser, B. J. (1981). Summarizing narratives. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Vancouver, BC, Aug 24-28 1981. 184-189. ISBN 0-86576-059-4.

Forskningsrapport

Uppgifter för forskningsrapport

 • Författare
 • Utgivningsår
 • Rapporttitel
 • Utgivningsort
 • Utgivare
 • Rapportkod (om det finns)
 • Rapportnummer
 • (ISBN / ISSN)

Exempel

Vagenas, N. (1987). Introduction to the automated guided vehicles technology. Luleå: Högskolan i Luleå. Teknisk rapport 1987:13T.

AE-258. Witallis, E. (1966). Hall effect. Stockholm: Atomenergi.

Patent

Uppgifter för patent

 • Upphovsman, person(er), företag
 • Titel
 • Patentnummer
 • Utgivningsdatum

Exempel

Kamijo, E. & Nogawa, S., Process for producing superconducting thin film. US 4,861,750. 1989-08-29.

Beställningsblanketter

 • Beställningar av det som finns vid Lunds universitet bör göras i katalogen Lovisa.
 • Beställningar av det som inte finns i Lund görs via fjärrlån. Fjärrlån vid Lunds universitet kan endast beställas av studenter och anställda vid universitetet på respektive fakultetsbibliotek .

Nästa avsnitt: Tillbaka till början pil

Hem igen pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013