Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

G. Att utvärdera sökresultatet

Detta avsnitt tar upp möjligheterna att värdera och granska den litteratur du har fått fram.

linje

Du har nu gått igenom de olika viktiga delarna i informationssökningsprocessen:

 • Begränsa och formulera ditt ämne (B. Sökmetodik)
 • Bakgrundsinformation (C. Referenslitteratur)
 • Böcker i ämnet i bibliotekskataloger (D. Att söka böcker)
 • Tidskriftsartiklar i andra litteraturdatabaser (E. Att söka artiklar)
 • Annat material på biblioteket (F. Att söka annat material)

När man har samlat in material/fakta, får man inte glömma att:

 • skriva ner vad man har hittat och var man hittade det!
 • tänka efter om man fattas något
 • utvärdera det man har hittat

 

Är de källor jag valt lämpliga?

Fundera över...

 • Författare - Vem är författaren? Är han expert på området? Om han nämns i andra källor, bör han vara någorlunda känd.
 • Ämne och synvinkel - Hur täcker texten ämnet? Är faktauppgifterna riktiga? Är texten objektiv eller presenterar författaren sina egna åsikter?
 • Syfte och målgrupp - Vilket syfte har texten? Till vilka riktar sig texten? Forskare, skolelever, allmänhet? Är källan vetenskaplig eller populär? I vetenskapliga verk är texterna skrivna av forskare och det finns alltid en källförteckning i slutet av artikeln.
 • Aktualitet - När skrevs texten? Är materialet aktuellt för dig? Börja med det senast utgivna och arbeta dig bakåt!
 • Upplaga - Vilken upplaga är det? Finns det flera upplagor av en bok brukar det vara bättre att använda den senaste. Finns det många upplagor visar det också att en bok anses vara bra och viktig.
 • Utgivare - Förlaget som ger ut boken kanske är ett akademiskt universitetsförlag, vilket visar på en viss kvalitet
 • Referenser - Vilka andra böcker/artiklar m.m. har författaren citerat?
 • Omdömen - Är man tveksam kan man leta upp en recension av boken ifråga. Bokrecensioner i form av tidskriftsartiklar finns ofta i artikeldatabaser.

Nästa avsnitt: H. Att låna pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013