Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER

A.Forskningsbibl.
B.Sökstrategi
C.Referenslitt.
D.Böcker
E.Artiklar
F.Annat material
G.Utvärdera
H.Låna

HEM
 
Informationskompetens: självstudier på nätet dator Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information
1
BIBLIOTEKETS RESURSER

B. Sökstrategi

Det här avsnittet ger en generell beskrivning av hur man går till väga för att söka information. Man kan sammanfatta processen i sex punkter:

pil Formulera sökproblemet
pil Tänk igenom ditt behov
pil Välj sökhjälpmedel
pil Välj sökbegrepp
pil Sök!
pil Utvärdera sökresultatet

linje

Formulera sökproblemet

Formulera informationsproblemet och uttryck kortfattat sökproblemet i klartext. Det är viktigt att man klargöra sökproblemet, både för sig själv och för den som eventuellt skall hjälpa till med en sökning.

Exempel:
vad exporterar Sverige till Kina?

Tänk igenom ditt behov

 • Vilken typ av information behöver jag? - Vilken typ av källor innehåller den information jag behöver? Aktuella fakta hittar man oftast i tidnings- och tidskriftsartiklar, aktuella rapporter m.m. Använd böcker och uppslagsböcker för ett bredare tidsperspektiv!
 • Vilket syfte har jag?
 • Hur omfattande skall det vara? - Välj inte ett för brett ämne!
 • Hur aktuellt bör det vara?
 • (Vilket språk skall det vara skrivet på?)

Gör gärna en lista på det material du redan känner till/har läst!

Exempel:
jag ska skriva en mindre uppsats och letar efter statistik och annat material, från de två-tre senaste åren, om svensk export till Kina. Jag vill kunna se statistiken uppdelad på olika produkter. Jag behöver också litteratur (helst på svenska!) om att göra affärer med kinesiska företag.

Välj sökhjälpmedel

Syftet med informationssökningen och vilka begränsningar man vill ha påverkar vilka källor man kan använda. Det finns olika sorters hjälpmedel för att finna information, både på och utanför biblioteket:

 • muntlig information från lärare, vänner och bekanta
 • känd litteratur i ämnet kan hänvisa till andra källor
 • bibliotekskataloger
 • andra databaser
 • tryckta bibliografier och uppslagsverk
 • Internet

Skriv alltid upp vad du hittar och var du hittade det! Det behöver du för att kunna citera och hänvisa till dina källor. Det kan också spara mycket tid, om man behöver gå tillbaka och kontrollera något.

Välj sökbegrepp

Om man har valt att använda databaser för att söka information, måste man beskriva sitt sökproblem med sökbegrepp som kan användas i databaserna. Man listar ord som beskriver ämnet samt sådana fackord och fraser som man tror kan återfinnas i den sökta texten. God kännedom om ämnesområdet och dess terminologi underlättar valet av ord. Man kan t.ex. titta på ord i material som man redan har eller slå upp i uppslagsböcker. Det är viktigt att få med synonymer, stavningsvarianter, singular- och pluralform m.m. Kanske bör man också söka på ett mer omfattande begrepp (Asien förutom Kina) eller ett mer specifikt begrepp (utrikeshandel förutom handel). Om man söker i en engelskspråkig databas, måste man använda sökord på engelska.

Exempel:
viktiga begrepp export, statistik, Kina
andra möjliga sökbegrepp handel, utrikeshandel, Asien

Sök!

Mer om själva sökprocessen i avsnittet Att söka böcker och Att söka tidskriftsartiklar.

Utvärdera resultatet

Är du nöjd med resultatet? Om inte, tänk igenom det du gjort! Kanske får ditt sökproblem ändra inriktning ? Kanske behöver du använda andra sökhjälpmedel eller måste du kanske använda andra sökbegrepp och termer ? Är den litteratur du hittat lämplig för din fråga ? Mer om det i avsnittet Att utvärdera sökresultatet.

Nästa avsnitt: C. Referenslitteratur pil

Nästa pil

© Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senast uppdaterad:
mars 2013