Lunds universitet
Universitetsbiblioteket
 
 
1.BIBLIOTEKETS
   RESURSER
2.INTERNET
3.VETENSKAPLIG
   KOMMUNIKATION
4.CITERING &
   REFERENSER
 
Informationskompetens: självstudier på nätet Självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information

"Kunskap är av två slag. Antingen känner vi till ett ämne,
eller så vet vi var vi kan finna information om det".

Samuel Johnson

dator<

Informationskompetens: självstudier på nätet är ett webbaserat kurspaket i informationshantering utvecklat av Universitetsbiblioteket i Lund. Här kan man själv lära sig mer om hur man söker information och använder olika sökhjälpmedel. Innehållet är ämnesoberoende och anpassat för studenter på grundnivå. Kursmaterialet är självinstruerande. De olika delarna kompletterar varandra och kan studeras var för sig eller tillsammans.

Har du några åsikter och förslag om innehållet? Lämna dina kommentarer genom ett frågeformulär.

Vad är informationskompetens?

 

1

Bibliotekets resurser
Att söka och beställa böcker, tidskriftsartiklar m.m.

 

2

Att söka information på Internet
 

 

3

Vetenskaplig kommunikation
Hur produceras och sprids information?

 

4

Citering och referenser
Att tolka och skriva olika typer av referenser för t.ex. en uppsats.

  © Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Underhållsansvarig
Senaste uppdateringar: mars 2013